เนื้อเพลง Flow Motion คำอ่านไทย Bone Thugs-N-Harmony

Flow, flow, flow, flow, flow, flow, flow
(โฟลว์ , โฟลว์ , โฟลว์ , โฟลว์ , โฟลว์ , โฟลว์ , โฟลว์)
I flow [flow] when I go [go] in flow mo
(ไอ โฟลว์ [ โฟลว์ ] เว็น นาย โก [ โก ] อิน โฟลว์ โม)

[Layzie]
([ Layzie ])
Layzie Bone is in the house
(Layzie โบน อีส ซิน เดอะ เฮ้าส)
I’m gettin it starrrted up
(แอม เกดดิน หนิด starrrted อั๊พ)
And it’s my parrrt of the cut to let you know
(แอนด์ อิทซ มาย parrrt อ็อฝ เดอะ คัท ทู เล็ท ยู โนว์)
That the [harrrder not to haul], you’re stuck
(แดท เดอะ [ harrrder น็อท ทู ฮอล ] , ยัวร์ ซทัค)
I get the gauge, and let it blast
(ไอ เก็ท เดอะ เกจ , แอนด์ เล็ท ดิธ บลาสทํ)
And get you shot, and then you drop
(แอนด์ เก็ท ยู ฌ็อท , แอนด์ เด็น ยู ดรอพ)
You’re popped, so now I got to free the block
(ยัวร์ พอพทฺ , โซ นาว ไอ ก็อท ทู ฟรี เดอะ บล๊อค)
I’m breakin’ ’em, takin’ ’em, makin’ ’em
(แอม เบรกกิ้น เอ็ม , ทอคกิ่น เอ็ม , เมกิน เอ็ม)
Fakin’ ’em, shakin’ ’em off
(เฟกิน เอ็ม , เชคกิน เอ็ม ออฟฟ)
To a new height, I rocks the mic, yes I’m hype
(ทู อะ นิว ไฮท , ไอ ร๊อค เดอะ ไมคะ , เย็ซ แอม เฮฝ)
I love to write, so don’t you bite
(ไอ ลัฝ ทู ไร๊ท , โซ ด้อนท์ ยู ไบ้ท์)
Yeah, I’m the Bone, that n*gga
(เย่ , แอม เดอะ โบน , แดท เอ็น *gga)
That’s on the microphone
(แด้ท ออน เดอะ ไมคโระโฟน)
You shoulda known, you’re f*ckin with me
(ยู โช๊วดา โนน , ยัวร์ เอฟ *ckin วิธ มี)
Yeah, it’s on
(เย่ , อิทซ ออน)
‘Cause I got Krayzie and Bizzy Bone without a doubt
(ค๊อส ไอ ก็อท Krayzie แอนด์ Bizzy โบน วิธเอ๊าท ดา เดาท)
Wish Bone, and my bigger brother Stan Howse
(วิ๊ช โบน , แอนด์ มาย บี๊กเกอร์ บร๊าเท่อรํ สเตน Howse)
So call your posse
(โซ คอลลํ ยุร พอซซิ)
You gonna need ’em when the Bone’s approachin’
(ยู กอนนะ นี๊ด เอ็ม เว็น เดอะ โบน แอพโพแอคเชิน)
‘Cause I be doin a flow motion
(ค๊อส ไอ บี โดย อะ โฟลว์ โมฌัน)

[Wish]
([ วิ๊ช ])
We never get caught whenever we run
(วี เน๊เฝ่อร์ เก็ท คอท ฮเว็นเอฝเออะ วี รัน)
Because we throw bolo
(บิคอส วี โธรว์ bolo)
I’m hypin’ ’em up, and strikin’ ’em up
(แอม hypin เอ็ม อั๊พ , แอนด์ strikin เอ็ม อั๊พ)
To keep ’em in flow mo
(ทู คี๊พ เอ็ม อิน โฟลว์ โม)
You step and you’re stuck
(ยู สเท็พ แอนด์ ยัวร์ ซทัค)
Now, what in the f*ck
(นาว , ว๊อท อิน เดอะ เอฟ *ck)
Is up with this dumb sh*t?
(อีส อั๊พ วิธ ดิส ดัมบ ฌะ *ที)
I’m packin’ a nine most all of the time
(แอม แพคกิน อะ ไนน โมซท ดอร์ อ็อฝ เดอะ ไทม์)
now back up b*tch
(นาว แบ็ค อั๊พ บี *tch)
I’m locked down all the time because
(แอม ล๊อค เดาน ออล เดอะ ไทม์ บิคอส)
I might go psycho, for drinkin’ that Cisco
(ไอ ไมท โก ไซโคะ , ฟอร์ ดริงคิน แดท Cisco)
and poppin’ my pistol, you’re claimin you’re rough
(แอนด์ พอพปิน มาย พิ๊สท่อล , ยัวร์ คลีมมิน ยัวร์ รั๊ฟ)
I’m callin’ your bluff
(แอม คอลลิน ยุร บลัฟ)
So, what’s up, s*cka?
(โซ , ว๊อท อั๊พ , เอส *cka)
I’m callin’ my n*ggas, pullin’ them
(แอม คอลลิน มาย เอ็น *ggas , พลูลิน เด็ม)
Triggas quick in the mutha f*cka
(Triggas ควิค อิน เดอะ มาตดา เอฟ *cka)

I flow [flow] when I go [go] in flow mo
(ไอ โฟลว์ [ โฟลว์ ] เว็น นาย โก [ โก ] อิน โฟลว์ โม)

[Bizzy]
([ Bizzy ])
A 187, A lesson for n*ggas who think they get with the Bone
(อะ 187 , อะ เล๊ซซั่น ฟอร์ เอ็น *ggas ฮู ทริ๊งค เด เก็ท วิธ เดอะ โบน)
The weapon is kept in a trench and, so gimme the gat
(เดอะ เว๊พ่อน อีส เค็พท อิน อะ ทเร็นช แอนด์ , โซ กีมมิ เดอะ แกท)
At once you’re shown there’s nothing flow like flow mo
(แอ็ท วั๊นซ ยัวร์ โฌน แดร์ นัธอิง โฟลว์ ไล๊ค โฟลว์ โม)
I roll with the Bone, no never go solo
(ไอ โรลล วิธ เดอะ โบน , โน เน๊เฝ่อร์ โก โซ๊โล่)
Time and time again, think I’m gonna need for smoke ’em
(ไทม์ แอนด์ ไทม์ อะเกน , ทริ๊งค แอม กอนนะ นี๊ด ฟอร์ สโม๊ค เอ็ม)
So, so, no, no, ’cause I don’t think that
(โซ , โซ , โน , โน , ค๊อส ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค แดท)
Biz will ever back down, you cross our ways
(บิซ วิล เอ๊เฝ่อร์ แบ็ค เดาน , ยู ครอสสํ เอ๊า เวย์)
So you sing, then you chill in the background
(โซ ยู ซิง , เด็น ยู ชิล อิน เดอะ แบ็คกราว)
I’m psycho and like no [?] on my level
(แอม ไซโคะ แอนด์ ไล๊ค โน [ ] ออน มาย เล๊เฝ่ล)
Let’s meet in the cemetery
(เล็ท มี๊ท อิน เดอะ เซมอิทริ)
And no, don’t forget the shovels [[Layzie:] I’m diggin a ditch]
(แอนด์ โน , ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท เดอะ โชฝโว [ [ Layzie : ] แอม ดิคกิน อะ ดิช ])
for the s*cka who thought that they could fade me
(ฟอร์ เดอะ เอส *cka ฮู ธอท แดท เด เคิด เฟด มี)
Chillin with my n*gga Wish, Layzie and Krayzie
(ชิลลิน วิธ มาย เอ็น *gga วิ๊ช , Layzie แอนด์ Krayzie)
The gauge be pointed at your temple in our land
(เดอะ เกจ บี พ๊อยท์ แอ็ท ยุร เท๊มเพิ่ล อิน เอ๊า แลนด์)
My F-L-O-M-O-T-I-O-N can
(มาย เอฟ แอล โอ เอ็ม โอ ที ไอ โอ เอ็น แคน)

Flow, flow, flow, flow, flow, flow, flow, flow…
(โฟลว์ , โฟลว์ , โฟลว์ , โฟลว์ , โฟลว์ , โฟลว์ , โฟลว์ , โฟลว์)

[Krayzie]
([ Krayzie ])
Well it’s the n*gga the n*gga the n*gga the once again
(เวลล อิทซ เดอะ เอ็น *gga เดอะ เอ็น *gga เดอะ เอ็น *gga ดิ วั๊นซ อะเกน)
And n*ggas they pick up the pen and they try to contend
(แอนด์ เอ็น *ggas เด พิค อั๊พ เดอะ เพ็น แอนด์ เด ธราย ทู คอนเท็นดํ)
‘Cause so [?] when there’s a MAC-10
(ค๊อส โซ [ ] เว็น แดร์ ซา แมค เทน)
It’s blastin’, pick up my gun
(อิทซ แบลซจิน , พิค อั๊พ มาย กัน)
And now you’re running now from the assassin
(แอนด์ นาว ยัวร์ รันนิง นาว ฟรอม ดิ แอ็ซแซซซิน)
Pumpin’ the clip and you askin’
(พัมปิน เดอะ คลิพ แอนด์ ยู แอสกิน)
” Who in the f*ck was that masked man? ”
(” ฮู อิน เดอะ เอฟ *ck วอส แดท แมสค แมน “)
The n*gga that pulled the trigga
(เดอะ เอ็น *gga แดท พูลล เดอะ trigga)
‘Cause I’m slimmer they figured they bigger
(ค๊อส แอม slimmer เด ฟิ๊กเก้อร เด บี๊กเกอร์)
But when you can see the real killer is peelin’ your cap
(บั๊ท เว็น ยู แคน ซี เดอะ เรียล คีลเลอะ อีส peelin ยุร แค๊พ)
N*gga that’s runnin’ the pack
(เอ็น *gga แด้ท รูนนิน เดอะ แพ็ค)
They step so pack the gat, tossin’ ya life
(เด สเท็พ โซ แพ็ค เดอะ แกท , ทอสซิน ยา ไล๊ฟ)
I proceed with the murders, servin’ off in a coffin
(ไอ โพรซี๊ด วิธ เดอะ เม๊อร์เด้อร์ , เซิฝวิน ออฟฟ อิน อะ ค๊อฟฟิน)
You’re f*cked, because your n*ggas
(ยัวร์ เอฟ *cked , บิคอส ยุร เอ็น *ggas)
They heard that I buck
(เด เฮิด แดท ไอ บั๊ค)
So don’t think you’ll win when I got my steel
(โซ ด้อนท์ ทริ๊งค โยว วิน เว็น นาย ก็อท มาย สทีล)
And I’m feelin it, when you feelin’ a pain
(แอนด์ แอม ฟีลิน หนิด , เว็น ยู ฟีลิน อะ เพน)
well, like I’m insane
(เวลล , ไล๊ค แอม อินเซน)
And know I can throw the gauge if you complain
(แอนด์ โนว์ ไอ แคน โธรว์ เดอะ เกจ อิ๊ฟ ยู คอมเพลน)
There’s never another to go with a brother
(แดร์ เน๊เฝ่อร์ อะน๊าเทร่อร์ ทู โก วิธ อะ บร๊าเท่อรํ)
While smutherin’ s*ckers been goin’ undercover
(ไวล์ smutherin เอส *ckers บีน โกอิน อันเดอะคัฝเออะ)
We leave ’em in gutters, ain’t going to get caught
(วี ลี๊ฝ เอ็ม อิน กัทเทอะ , เอน โกอิ้ง ทู เก็ท คอท)
But who was the s*cka that’s squealed on a murder?
(บั๊ท ฮู วอส เดอะ เอส *cka แด้ท ซควีล ออน อะ เม๊อร์เด้อร์)
Well, 187 The weapon is kept and ya step and get learned a lesson
(เวลล , 187 เดอะ เว๊พ่อน อีส เค็พท แอนด์ ยา สเท็พ แอนด์ เก็ท เลิร์น อะ เล๊ซซั่น)
I grab my Smith & Wesson
(ไอ แกร๊บ มาย ซมิธ & Wesson)
For punks that run to test
(ฟอร์ พรัค แดท รัน ทู เทสท์)
And so punks get ready to drop
(แอนด์ โซ พรัค เก็ท เร๊ดี้ ทู ดรอพ)
‘Cause I’m on a roll and you’ll get smoked
(ค๊อส แอม ออน อะ โรลล แอนด์ โยว เก็ท สโม๊ค)
And I’m kickin a gangsta twist
(แอนด์ แอม คิคคิน อะ แก๊งซดา ทวิสท)
Let’s keep ’em moving in flow motion
(เล็ท คี๊พ เอ็ม มูฝอิง อิน โฟลว์ โมฌัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Flow Motion คำอ่านไทย Bone Thugs-N-Harmony

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น