เนื้อเพลง What’s My Name คำอ่านไทย Chris Brown feat Noah

[Noah]
([ Noah ])
Yeah, id like to introduce to you the future,
(เย่ , อาย ไล๊ค ทู อินโทรดิ๊วซ ทู ยู เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ ,)
The young , the new R&B prince, Chris Brown
(เดอะ ยัง , เดอะ นิว อาร์ &บี พริ๊นซ์ , คริส บราวนํ)
Spit flame, And me stick around ya boy Chris Brown
(ซพิท เฟลม , แอนด์ มี สทิ๊ค อะราวนฺดฺ ยา บอย คริส บราวนํ)

[Verse 1: Chris]
([ เฝิซ วัน : คริส ])
Have you ever seen a 4 door machine
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน อะ โฟว ดอร์ แมชชีน)
when them things swing open [girl picture that]
(เว็น เด็ม ทริง เอส สวิง โอ๊เพ่น [ เกิร์ล พิ๊คเจ้อร์ แดท ])
Have you ever traveled upon a yacht
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ แทร๊เฝ่ล อุพอน อะ ย็อท)
Sail across the ocean [girl picture that]
(เซล อะคร๊อส ดิ โอ๊เชี่ยน [ เกิร์ล พิ๊คเจ้อร์ แดท ])
Tell me have you ever seen the stars
(เทลล มี แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน เดอะ สทาร์)
Shoot across the nite sky from a G4 sky
(ชู๊ท อะคร๊อส เดอะ ไนท์ สกาย ฟรอม มา G4 สกาย)
Can u picture it?
(แคน ยู พิ๊คเจ้อร์ อิท)
Matter fact pretend you and me living it.
(แม๊ทเท่อร์ แฟคท พรีเท็นด์ ยู แอนด์ มี ลีฝอิง อิท)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
I know im just a youngin
(ไอ โนว์ แอม จั๊สท ดา ยังงิน)
But girl im in a good groove, right zone
(บั๊ท เกิร์ล แอม อิน อะ กู๊ด กรูฝ , ไร๊ท โซน)
I just need a year or two.
(ไอ จั๊สท นี๊ด อะ เยียร์ ออ ทู)
Let me stack this paper, imam keep the lights on
(เล็ท มี ซแท็ค ดิส เพ๊เพ่อร์ , อิมาม คี๊พ เดอะ ไล๊ท ออน)
Let me show u what a hit single can do
(เล็ท มี โชว์ ยู ว๊อท ดา ฮิท ซิง le แคน ดู)
And we can act a fool with it
(แอนด์ วี แคน แอ๊คท ดา ฟูล วิธ อิท)
So much diamonds you wont know what to do with it
(โซ มัช ได๊ม่อนดํ ยู ว็อนท โนว์ ว๊อท ทู ดู วิธ อิท)
[What’s my name?]
([ ว๊อท มาย เนม ])
The name Chris Brown from Virginia
(เดอะ เนม คริส บราวนํ ฟรอม เวอร์จิ้นเนีย)
Ask about me and they’ll tell you im the truth with it
(อาสคฺ อะเบ๊าท มี แอนด์ เด๊ว เทลล ยู แอม เดอะ ทรู๊ธ วิธ อิท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
C to the H to the R.I.S.
(ซี ทู เดอะ เฮส ทู เดอะ อาร์ ไอ เอส)
I know you like it mama just say yes
(ไอ โนว์ ยู ไล๊ค อิท มามะ จั๊สท เซย์ เย็ซ)
And if you didn’t know now you know
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ดิ๊นอิน โนว์ นาว ยู โนว์)
Im a pro and I can go on & on & on & on
(แอม มา พโร แอนด์ ดาย แคน โก ออน & ออน & ออน & ออน)
C to the H to the R.I.S.
(ซี ทู เดอะ เฮส ทู เดอะ อาร์ ไอ เอส)
I know you like it baby just say yes
(ไอ โนว์ ยู ไล๊ค อิท เบ๊บี้ จั๊สท เซย์ เย็ซ)
And if you didn’t know now you know
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ดิ๊นอิน โนว์ นาว ยู โนว์)
Im a pro and I can go on & on & on & on
(แอม มา พโร แอนด์ ดาย แคน โก ออน & ออน & ออน & ออน)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
I know I might sound a little out there but
(ไอ โนว์ ไอ ไมท ซาวน์ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล เอ๊าท แดร์ บั๊ท)
Deciding with friends, Im tryna keep you out there girl,
(Decidings วิธ เฟรน , แอม ทายนา คี๊พ ยู เอ๊าท แดร์ เกิร์ล ,)
Take my hand and we can walk up out there with,
(เท้ค มาย แฮนด์ แอนด์ วี แคน ว๊อล์ค อั๊พ เอ๊าท แดร์ วิธ ,)
brand new bags. Now tell me how does that sound girl?
(แบรนดฺ นิว แบ๊ก นาว เทลล มี ฮาว โด แดท ซาวน์ด เกิร์ล)
Its crazy how im feelin you
(อิทซ คเรสิ ฮาว แอม ฟีลิน ยู)
Damn I gotta get you to see-LOVE
(แดมนํ นาย กอททะ เก็ท ยู ทู ซี ลัฝ)
Girl ya style is so sensual
(เกิร์ล ยา สไทล์ อีส โซ เซนฌวล)
Slide ya number and just roll with me
(สไล๊ด ยา นั๊มเบ้อร์ แอนด์ จั๊สท โรลล วิธ มี)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
I know im just a youngin
(ไอ โนว์ แอม จั๊สท ดา ยังงิน)
But girl im in a good groove, right zone
(บั๊ท เกิร์ล แอม อิน อะ กู๊ด กรูฝ , ไร๊ท โซน)
I just need a year or two.
(ไอ จั๊สท นี๊ด อะ เยียร์ ออ ทู)
Let me stack this paper, imam keep the lights on
(เล็ท มี ซแท็ค ดิส เพ๊เพ่อร์ , อิมาม คี๊พ เดอะ ไล๊ท ออน)
Let me show u what a hit single can do
(เล็ท มี โชว์ ยู ว๊อท ดา ฮิท ซิง le แคน ดู)
And we can act a fool with it
(แอนด์ วี แคน แอ๊คท ดา ฟูล วิธ อิท)
So much diamonds you wont know what to do with it
(โซ มัช ได๊ม่อนดํ ยู ว็อนท โนว์ ว๊อท ทู ดู วิธ อิท)
[What’s my name?]
([ ว๊อท มาย เนม ])
The name Chris Brown from Virginia
(เดอะ เนม คริส บราวนํ ฟรอม เวอร์จิ้นเนีย)
Ask about me and they’ll tell you im the truth with it
(อาสคฺ อะเบ๊าท มี แอนด์ เด๊ว เทลล ยู แอม เดอะ ทรู๊ธ วิธ อิท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
C to the H to the R.I.S.
(ซี ทู เดอะ เฮส ทู เดอะ อาร์ ไอ เอส)
I know you like it mama just say yes
(ไอ โนว์ ยู ไล๊ค อิท มามะ จั๊สท เซย์ เย็ซ)
And if you didn’t know now you know
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ดิ๊นอิน โนว์ นาว ยู โนว์)
I’m a pro and I can go on & on & on & on
(แอม มา พโร แอนด์ ดาย แคน โก ออน & ออน & ออน & ออน)
C to the H to the R.I.S.
(ซี ทู เดอะ เฮส ทู เดอะ อาร์ ไอ เอส)
I know you like it baby just say yes
(ไอ โนว์ ยู ไล๊ค อิท เบ๊บี้ จั๊สท เซย์ เย็ซ)
And if you didn’t know now you know
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ดิ๊นอิน โนว์ นาว ยู โนว์)
Im a pro and I can go on & on & on & on
(แอม มา พโร แอนด์ ดาย แคน โก ออน & ออน & ออน & ออน)

[Noah]
([ Noah ])
Yo money, money, money everywhere I go
(โย มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ เอวี่แวร์ ไอ โก)
Baby im a cash boy, so where’s my dough [Ka-ching]
(เบ๊บี้ แอม มา แค๊ช บอย , โซ แวร์ มาย โด [ คา ชิง ])
Girl I know when you hear my flow
(เกิร์ล ไอ โนว์ เว็น ยู เฮียร มาย โฟลว์)
Plus all the honies love it when I wear my fro
(พลัส ซอร์ เดอะ ฮันนีสฺ ลัฝ อิท เว็น นาย แวร์ มาย ฟโร)
Lil mama I know when the trauma
(ลิล มามะ ไอ โนว์ เว็น เดอะ ทรอมะ)
Better known as that boy chevy impala
(เบ๊ทเท่อร์ โนน แอส แดท บอย เชฝวี่ อิมพาร่า)
Shawty we can creep when u in ya pajamas
(ชาวดี้ วี แคน ครีพ เว็น ยู อิน ยา พาจามา)
Then we can sip margaritas in the Bahamas
(เด็น วี แคน ซิพ มาร์เกรีดา ซิน เดอะ บาฮามา)
Amiga, Amiga lets flee to Aruba
(อมิคกา , อมิคกา เล็ท ฟลี ทู อารูบา)
We can ride now I got the keys to the cruiser
(วี แคน ไรด์ นาว ไอ ก็อท เดอะ คีย์ ทู เดอะ ครูสเออะ)
You can be with me, aint got to be with a loser
(ยู แคน บี วิธ มี , เอน ก็อท ทู บี วิธ อะ ลูสเออะ)
Do what it do let me see if im a loser
(ดู ว๊อท ดิธ ดู เล็ท มี ซี อิ๊ฟ แอม มา ลูสเออะ)

What’s my name?
(ว๊อท มาย เนม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
C to the H to the R.I.S.
(ซี ทู เดอะ เฮส ทู เดอะ อาร์ ไอ เอส)
I know you like it mama just say yes
(ไอ โนว์ ยู ไล๊ค อิท มามะ จั๊สท เซย์ เย็ซ)
And if you didn’t know now you know
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ดิ๊นอิน โนว์ นาว ยู โนว์)
I’m a pro and I can go on & on & on & on
(แอม มา พโร แอนด์ ดาย แคน โก ออน & ออน & ออน & ออน)
C to the H to the R.I.S.
(ซี ทู เดอะ เฮส ทู เดอะ อาร์ ไอ เอส)
I know you like it baby just say yes
(ไอ โนว์ ยู ไล๊ค อิท เบ๊บี้ จั๊สท เซย์ เย็ซ)
And if you didn’t know now you know
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ดิ๊นอิน โนว์ นาว ยู โนว์)
Im a pro and I can go on & on & on & on
(แอม มา พโร แอนด์ ดาย แคน โก ออน & ออน & ออน & ออน)

It’s Chris Brown.
(อิทซ คริส บราวนํ)
Ma you need to stop playing
(มา ยู นี๊ด ทู สท๊อพ พเลนิ่ง)
You know who you want.
(ยู โนว์ ฮู ยู ว้อนท)
You know what you need
(ยู โนว์ ว๊อท ยู นี๊ด)
And I do to
(แอนด์ ดาย ดู ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What’s My Name คำอ่านไทย Chris Brown feat Noah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น