เนื้อเพลง Blood in My Eye คำอ่านไทย Ja Rule feat Hussein Fatal

[Intro Hussein Fatal]
([ อินโทร เฮิสเซน เฟ๊ท่อล ])
And what ever it is then that’s what is gonna be n*gga
(แอนด์ ว๊อท เอ๊เฝ่อร์ อิท อีส เด็น แด้ท ว๊อท อีส กอนนะ บี เอ็น *gga)
Hussein Fatal, the outlaw don, ” Blood In My Eyes ”
(เฮิสเซน เฟ๊ท่อล , ดิ เอาทลอ ด็อน , ” บลัด อิน มาย อาย “)
Shyea’, Triple O stand up, Got your mind’s back right
(Shyea , ทริ๊พเพิ่ล โอ สแทนด์ อั๊พ , ก็อท ยุร ไมนด์ แบ็ค ไร๊ท)
Jerse’s mobbin’ these cowards all the time
(Jerses มอบบิน ฑิส โค๊หวาร์ด ซอร์ เดอะ ไทม์)
You know gunning them down, Every thing like that
(ยู โนว์ กันนิง เด็ม เดาน , เอ๊เฝอร์รี่ ทริง ไล๊ค แดท)
Smooth stayin’ forty below on these cowards, early n*gga
(สมู๊ธ สเตยิน ฟอทิ บีโลว์ ออน ฑิส โค๊หวาร์ด , เอ๊อรํลี่ เอ็น *gga)
Outlaw status only got these n*ggaz on freeze
(เอาทลอ สเท๊ทัซ โอ๊นลี่ ก็อท ฑิส เอ็น *ggaz ออน ฟรีส)
Get down and lay down, Draw heat and protect your self
(เก็ท เดาน แอนด์ เลย์ เดาน , ดรอว์ ฮีท แอนด์ โพรเท๊คท ยุร เซลฟ์)
Rule’ holla at yo’ peoples n*gga..
(รูล ฮอลละ แอ็ท โย พี๊เพิ่ล เอ็น *gga)

[Verse 1 Ja Rule]
([ เฝิซ วัน จา รูล ])
For now on call me the don, and bicthes call me don da da
(ฟอร์ นาว ออน คอลลํ มี เดอะ ด็อน , แอนด์ bicthes คอลลํ มี ด็อน ดา ดา)
Where ever I go n*ggaz soon to follow’
(แวร์ เอ๊เฝ่อร์ ไอ โก เอ็น *ggaz ซูน ทู ฟ๊อลโล่ว)
Like when I dropped my first joint making the world ” Holla ”
(ไล๊ค เว็น นาย ดร็อพ มาย เฟิร์สท จอยนท เมคอิง เดอะ เวิลด ” ฮอลละ “)
I kept it ” Between Me And You ”
(ไอ เค็พท ดิธ ” บีทะวีน มี แอนด์ ยู “)
Cause that what real street n*ggaz do
(ค๊อส แดท ว๊อท เรียล สทรีท เอ็น *ggaz ดู)
” Put it on Me, cause even thugs get lonely
(” พุท ดิธ ออน มี , ค๊อส อี๊เฝ่น ธัก เก็ท โลนลิ)
Sometimes ” I Cry ” , fo’ n*ggaz I’m a baptized
(ซัมไทม์ ” ไอ คราย ” , โฟ เอ็น *ggaz แอม มา แบพไทส)
when will they realize I ” Live It Up ”
(เว็น วิล เด รีแอะไลส ไอ ” ไล้ฝ อิท อั๊พ “)
cop tha coke sell it and re’ it up
(ค็อพ ท่า โคค เซลล์ อิท แอนด์ รี อิท อั๊พ)
I’m ” Always On Time ” got b*tches ” Memsmerize ”
(แอม ” ออลเว ออน ไทม์ ” ก็อท บี *tches ” Memsmerize “)
from the ” Thug Lovin ” load the clip
(ฟรอม เดอะ ” ธัก ลัฝวิน ” โหลด เดอะ คลิพ)
cock back the nine, open mouth shove it
(ค๊อค แบ็ค เดอะ ไนน , โอ๊เพ่น เม๊าธ ฌัฝ อิท)
look in his eyes, and squeeze like f*ck it
(ลุ๊ค อิน ฮิส อาย , แอนด์ สควี๊ซ ไล๊ค เอฟ *ck อิท)
And just to think my n*ggaz do this sh*t for nuthin’
(แอนด์ จั๊สท ทู ทริ๊งค มาย เอ็น *ggaz ดู ดิส ฌะ *ที ฟอร์ นัทติน)
When my wild Rule’ thuggins, lookin’ to get a come up
(เว็น มาย ไวลด์ รูล ตั๊กกิน , ลุคกิน ทู เก็ท ดา คัม อั๊พ)
Come on in and catch the angel that’s all in
(คัมมอน อิน แอนด์ แค็ทช ดิ แอ๊งเจล แด้ท ซอร์ อิน)
Call me Lord remis’ my time, and I’ll arrive with
(คอลลํ มี หลอร์ด เรมมี่ มาย ไทม์ , แอนด์ อิลล อะไร๊ฝ วิธ)
Blood in my eyes
(บลัด อิน มาย อาย)

[Hussein Fatal Talking]
([ เฮิสเซน เฟ๊ท่อล ทอคอิง ])
That’s what real n*ggaz do u know
(แด้ท ว๊อท เรียล เอ็น *ggaz ดู ยู โนว์)
We hold it down for each other
(วี โฮลด์ ดิท เดาน ฟอร์ อีช อ๊อเธ่อร์)
We don’t waste time we get it done
(วี ด้อนท์ เวซท ไทม์ วี เก็ท ดิธ ดัน)
Why not, Why would’nt we, you know
(วาย น็อท , วาย วูดดึ่น วี , ยู โนว์)
That what goes down you know
(แดท ว๊อท โกซ เดาน ยู โนว์)
You draw yours, I draw mine
(ยู ดรอว์ ยุร , ไอ ดรอว์ ไมน์)
Who ever get the drop that what it is
(ฮู เอ๊เฝ่อร์ เก็ท เดอะ ดรอพ แดท ว๊อท ดิธ อีส)
The object is to get it done, let’s go it’s nuthin’ [Yo]
(ดิ อ๊อบเจ็คท อีส ทู เก็ท ดิธ ดัน , เล็ท โก อิทซ นัทติน [ โย ])

[Verse 2 Ja Rule]
([ เฝิซ ทู จา รูล ])
F*ck tha world and n*ggaz that proceed to run it
(เอฟ *ck ท่า เวิลด แอนด์ เอ็น *ggaz แดท โพรซี๊ด ทู รัน หนิด)
Rule’ for prez cause I’m one of the best that done it
(รูล ฟอร์ prez ค๊อส แอม วัน อ็อฝ เดอะ เบ๊สท์ แดท ดัน อิท)
On the M-I, these n*ggaz spittin’ semi, to get by
(ออน เดอะ เอ็ม ไอ , ฑิส เอ็น *ggaz สปิทดิน เซมอิ , ทู เก็ท บาย)
But never really get right, livin off of the hit I
(บั๊ท เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ เก็ท ไร๊ท , ลีฝอิน ออฟฟ อ็อฝ เดอะ ฮิท ไอ)
” DMX ” was my dog, but now we just dog fight
(” DMX ” วอส มาย ด้อกก , บั๊ท นาว วี จั๊สท ด้อกก ไฟ้ท)
S*cking on glass d*cks, calling them crack pipes
(เอส *คิง ออน กล๊าสส ดี *cks , คอลลิง เด็ม แคร๊ค ไพพ)
And I’m hearin’ you letting yo’ health slide these days
(แอนด์ แอม เฮียริน ยู เลทดิง โย เฮ็ลธ สไล๊ด ฑิส เดย์)
And yo lady’s d*cked up, and you contracted to aids
(แอนด์ โย เล๊ดี้ ดี *cked อั๊พ , แอนด์ ยู ค๊อนแทรคทํ ทู เอด)
Who the f*ck you callin’ gay n*gga, must a been talk to
(ฮู เดอะ เอฟ *ck ยู คอลลิน เก เอ็น *gga , มัสท์ ดา บีน ท๊อล์ค ทู)
Em’ and ” Dre ” , n*gga, pour out a little liqour
(เอ็ม แอนด์ ” ดรี ” , เอ็น *gga , พาว เอ๊าท ดา ลิ๊ทเทิ่ล liqour)
And rest in peace to ” Tupac Shakur ” , cause you let us know
(แอนด์ เรสท อิน พี๊ซ ทู ” ทูแปค ชีเคอ ” , ค๊อส ยู เล็ท อัซ โนว์)
that Dre was a queer before
(แดท ดรี วอส ซา เควียร์ บีฟอร์)
And ” Marshall ” how dare you use his name in vain
(แอนด์ ” มาร์แชลล์ ” ฮาว แดร์ ยู ยู๊ส ฮิส เนม อิน เฝน)
Son of a panther, you’ll never understand his pain
(ซัน อ็อฝ อะ แพนเธอะ , โยว เน๊เฝ่อร์ อั๊นเด้อรสแทนด ฮิส เพน)
But you do understand trailer parks and c*caine
(บั๊ท ยู ดู อั๊นเด้อรสแทนด ทเรลเออะ พาร์ค แซน ซี *เคน)
Disrespcting your mother what f*ckin part of
(Disrespctings ยุร ม๊าเธ่อร์ ว๊อท เอฟ *ckin พาร์ท อ็อฝ)
the game is that man , I guess this world need change
(เดอะ เกม อีส แดท แมน , ไอ เกสส ดิส เวิลด นี๊ด เช้งจํ)
so we got it, and now I gotta put ’em in the grave
(โซ วี ก็อท ดิธ , แอนด์ นาว ไอ กอททะ พุท เอ็ม อิน เดอะ เกรฝ)
Red, guide ’em before they put us in the cage
(เร้ด , ไก๊ด เอ็ม บีฟอร์ เด พุท อัซ ซิน เดอะ เค้จ)
Rule’ and Gotti america’s most wanted to many..
(รูล แอนด์ ก๊อดดิ อะเมริคะ โมซท ว้อนท ทู เมนอิ)
Come and get me!!! [Pretty soon ya gonna pay]
(คัม แอนด์ เก็ท มี ! ! ! [ พริ๊ทที่ ซูน ยา กอนนะ เพย์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blood in My Eye คำอ่านไทย Ja Rule feat Hussein Fatal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น