เนื้อเพลง Ring Ring คำอ่านไทย Mika

I was sitting on the fence
(ไอ วอส ซีททิง ออน เดอะ เฟ้นซ)
And I thought that I would kiss you
(แอนด์ ดาย ธอท แดท ไอ เวิด คิซ ยู)
I never thought I would’ve missed you
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท ไอ วูดเด็ป มิส ยู)

But you never let me fall
(บั๊ท ยู เน๊เฝ่อร์ เล็ท มี ฟอลล์)
Push my back against the wall
(พุช มาย แบ็ค อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)
Every time you call
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู คอลลํ)
You get so emotional
(ยู เก็ท โซ อิโมฌะแน็ล)
Oh, I’m freakin’ out
(โอ , แอม ฟริกคิน เอ๊าท)

Ring ring
(ริง ริง)
Is that you on the phone?
(อีส แดท ยู ออน เดอะ โฟน)
You think you’re clever
(ยู ทริ๊งค ยัวร์ เคล๊เฝ่อร์)
But you’re never saying nothing at all
(บั๊ท ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ เซอิง นัธอิง แอ็ท ดอร์)

Hey hey
(เฮ เฮ)
The way you spin me around
(เดอะ เวย์ ยู สพิน มี อะราวนฺดฺ)
You make me dizzy when you play me
(ยู เม้ค มี ดีสสิ เว็น ยู เพลย์ มี)
Like a kid with a crown
(ไล๊ค เก คิด วิธ อะ คราวน์)

You got a dangerous obsession
(ยู ก็อท ดา เดนเจอะรัซ อ็อบเซฌอัน)
Now I’m in need of some protection
(นาว แอม อิน นี๊ด อ็อฝ ซัม พโระเทคฌัน)
That was never my intention
(แดท วอส เน๊เฝ่อร์ มาย อินเทนฌัน)

Used to love me
(ยู๊ส ทู ลัฝ มี)
Now you hate me
(นาว ยู เฮท มี)
See I drove you crazy
(ซี ไอ ดโรฝ ยู คเรสิ)
Well if I did
(เวลล อิ๊ฟ ฟาย ดิด)
You made me
(ยู เมด มี)
Won’t somebody save me?
(ว็อนท ซัมบอดี้ เซฝ มี)
From you now
(ฟรอม ยู นาว)

Ring ring
(ริง ริง)
Is that you on the phone?
(อีส แดท ยู ออน เดอะ โฟน)
You think you’re clever
(ยู ทริ๊งค ยัวร์ เคล๊เฝ่อร์)
But you’re never saying nothing at all
(บั๊ท ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ เซอิง นัธอิง แอ็ท ดอร์)

Hey hey
(เฮ เฮ)
The way you spin me around
(เดอะ เวย์ ยู สพิน มี อะราวนฺดฺ)
You make me dizzy when you play me
(ยู เม้ค มี ดีสสิ เว็น ยู เพลย์ มี)
Like a kid with a crown
(ไล๊ค เก คิด วิธ อะ คราวน์)

Its words I wanted
(อิทซ เวิร์ด ซาย ว้อนท)
Until you lost it
(อันทิล ยู ล็อซท ดิธ)

Why won’t you leave me alone?
(วาย ว็อนท ยู ลี๊ฝ มี อะโลน)
Hang up the phone
(แฮง อั๊พ เดอะ โฟน)
Just let me go
(จั๊สท เล็ท มี โก)

Ring ring
(ริง ริง)
Is that you on the phone?
(อีส แดท ยู ออน เดอะ โฟน)
You think you’re clever
(ยู ทริ๊งค ยัวร์ เคล๊เฝ่อร์)
But you’re never saying nothing at all
(บั๊ท ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ เซอิง นัธอิง แอ็ท ดอร์)

Hey hey
(เฮ เฮ)
The way you spin me around
(เดอะ เวย์ ยู สพิน มี อะราวนฺดฺ)
You make me dizzy when you play me
(ยู เม้ค มี ดีสสิ เว็น ยู เพลย์ มี)
Like a kid with a crown
(ไล๊ค เก คิด วิธ อะ คราวน์)

Ring ring
(ริง ริง)
Is that you on the phone?
(อีส แดท ยู ออน เดอะ โฟน)
You think you’re clever
(ยู ทริ๊งค ยัวร์ เคล๊เฝ่อร์)
But you’re never saying nothing at all
(บั๊ท ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ เซอิง นัธอิง แอ็ท ดอร์)

Hey hey
(เฮ เฮ)
The way you spin me around
(เดอะ เวย์ ยู สพิน มี อะราวนฺดฺ)
You make me dizzy when you play me
(ยู เม้ค มี ดีสสิ เว็น ยู เพลย์ มี)
Like a kid with a crown
(ไล๊ค เก คิด วิธ อะ คราวน์)

Ring ring
(ริง ริง)
Ring ring
(ริง ริง)
Ring ring
(ริง ริง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ring Ring คำอ่านไทย Mika

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น