เนื้อเพลง Rescue You (peter Cetera And David Foster) คำอ่านไทย Chicago

After he hurt you, you said you were leaving; you got up to walk out the door.
(แอ๊ฟเท่อร ฮี เฮิร์ท ยู , ยู เซ็ด ยู เวอ ลีฝอิงส ; ยู ก็อท อั๊พ ทู ว๊อล์ค เอ๊าท เดอะ ดอร์)
The story he’s telling you, you weren’t believin’; you’ve certainly
(เดอะ สท๊อรี่ อีส เทลลิง ยู , ยู เวินท์ บีลิฝวิน ; ยู๊ฟ เซอทินลิ)
heard it before.
(เฮิด ดิท บีฟอร์)
And I can’t stand it, you’re feeling so sad. I can’t take it, it’s makin’ me mad
(แอนด์ ดาย แค็นท สแทนด์ ดิท , ยัวร์ ฟีลอิง โซ แซ้ด ดาย แค็นท เท้ค อิท , อิทซ เมกิน มี แม้ด)

Say the word and I will rescue you. [Say the word, say the word]
(เซย์ เดอะ เวิร์ด แอนด์ ดาย วิล เร๊สคิ้ว ยู [ เซย์ เดอะ เวิร์ด , เซย์ เดอะ เวิร์ด ])
Say the word and I will come to rescue you.
(เซย์ เดอะ เวิร์ด แอนด์ ดาย วิล คัม ทู เร๊สคิ้ว ยู)

I could be wrong, but unless I’m mistaken, it’s only a matter of time.
(ไอ เคิด บี รอง , บั๊ท อันเล๊ซ แอม มิซเทคเอ็น , อิทซ โอ๊นลี่ อะ แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ ไทม์)
And I know you’re giving him more than you’ve taken; you’ve come to the end of
(แอนด์ ดาย โนว์ ยัวร์ กีฝวิง ฮิม โม แฑ็น ยู๊ฟ เทคเอ็น ; ยู๊ฟ คัม ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ)
the line.
(เดอะ ไลน์)
And I can’t stand it, you’re feeling so sad. I can’t take it, it’s makin’ me mad
(แอนด์ ดาย แค็นท สแทนด์ ดิท , ยัวร์ ฟีลอิง โซ แซ้ด ดาย แค็นท เท้ค อิท , อิทซ เมกิน มี แม้ด)

Say the word and I will rescue you. [Say the word, say the word]
(เซย์ เดอะ เวิร์ด แอนด์ ดาย วิล เร๊สคิ้ว ยู [ เซย์ เดอะ เวิร์ด , เซย์ เดอะ เวิร์ด ])
Say the word and I will come to rescue you. [Say the word, say the word]
(เซย์ เดอะ เวิร์ด แอนด์ ดาย วิล คัม ทู เร๊สคิ้ว ยู [ เซย์ เดอะ เวิร์ด , เซย์ เดอะ เวิร์ด ])

Something missing in your life; tell you what I say; blues are on the run and
(ซัมติง มีซซิง อิน ยุร ไล๊ฟ ; เทลล ยู ว๊อท ไอ เซย์ ; บลู แซร์ ออน เดอะ รัน แอนด์)
help is on the way.
(เฮ้ลพ อีส ออน เดอะ เวย์)
Something missing in your life; tell you what I’ll do.
(ซัมติง มีซซิง อิน ยุร ไล๊ฟ ; เทลล ยู ว๊อท อิลล ดู)
Just like in a fairy tale, I’ll rescue you. I’m gonna rescue you.
(จั๊สท ไล๊ค อิน อะ แฟริ เทล , อิลล เร๊สคิ้ว ยู แอม กอนนะ เร๊สคิ้ว ยู)

I just can’t take it when your feeling so sad.
(ไอ จั๊สท แค็นท เท้ค อิท เว็น ยุร ฟีลอิง โซ แซ้ด)
I can’t take it, it’s making me mad.
(ไอ แค็นท เท้ค อิท , อิทซ เมคอิง มี แม้ด)

Something missing in your life; tell you what I say; blues are on the run and
(ซัมติง มีซซิง อิน ยุร ไล๊ฟ ; เทลล ยู ว๊อท ไอ เซย์ ; บลู แซร์ ออน เดอะ รัน แอนด์)
help is on the way.
(เฮ้ลพ อีส ออน เดอะ เวย์)
Something missing in your life; tell you what I’ll do.
(ซัมติง มีซซิง อิน ยุร ไล๊ฟ ; เทลล ยู ว๊อท อิลล ดู)
Just like in a fairy tale, I’ll rescue you. I’m gonna rescue you.
(จั๊สท ไล๊ค อิน อะ แฟริ เทล , อิลล เร๊สคิ้ว ยู แอม กอนนะ เร๊สคิ้ว ยู)

Say the word and I will rescue you. [Say the word, say the word]
(เซย์ เดอะ เวิร์ด แอนด์ ดาย วิล เร๊สคิ้ว ยู [ เซย์ เดอะ เวิร์ด , เซย์ เดอะ เวิร์ด ])
Say the word and I will come to rescue you. [You know that help is on the way]
(เซย์ เดอะ เวิร์ด แอนด์ ดาย วิล คัม ทู เร๊สคิ้ว ยู [ ยู โนว์ แดท เฮ้ลพ อีส ออน เดอะ เวย์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rescue You (peter Cetera And David Foster) คำอ่านไทย Chicago

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น