เนื้อเพลง The Despair Factor คำอ่านไทย AFI

Along the path where the stream is talking,
(อะลอง เดอะ พาธ แวร์ เดอะ สทรีม อีส ทอคอิง ,)
I breathe the mist and continue walking.
(ไอ บรีฑ เดอะ มิซท แอนด์ คอนทิ๊นิว วอคกิง)
The wood it whispers in a language of it’s own.
(เดอะ วู๊ด ดิท วิสเพ่อร์ ซิน อะ แล๊งเควจ อ็อฝ อิทซ โอว์น)
As a sigh escaped my lips,
(แอส ซา ไซ เอสเขพ มาย ลิพ ,)
I feel the light caress of fingertips that,
(ไอ ฟีล เดอะ ไล๊ท คะเรซ อ็อฝ fings ertips แดท ,)
steal away the breath and leave me on my own.
(สทีล อะเวย์ เดอะ บรี๊ทฺรฺ แอนด์ ลี๊ฝ มี ออน มาย โอว์น)

Waiting by the stairs. [Waiting, I despair]
(เวททิง บาย เดอะ สแทร์ [ เวททิง , ไอ ดิซแพ ])
Waiting, I despair. [Waiting by the stairs]
(เวททิง , ไอ ดิซแพ [ เวททิง บาย เดอะ สแทร์ ])

My whole life is a dark room.
(มาย โฮล ไล๊ฟ อีส ซา ด๊าร์ค รูม)
One, big, dark room.
(วัน , บิ๊ก , ด๊าร์ค รูม)

Do I hear the hollow sound,
(ดู ไอ เฮียร เดอะ ฮ๊อลโล่ว ซาวน์ด ,)
Footsteps resounding on this frozen ground,
(ฟุทเสต็ป resoundings ออน ดิส โฟ๊เซน กราวนด์ ,)
Or the familiar disappointment of the echoes of my own?
(ออ เดอะ แฟมิ๊ลิอาร์ ดิแซ็พพอยนทเม็นท อ็อฝ ดิ แอคโค อ็อฝ มาย โอว์น)

Waiting by the stairs. [Waiting i despair]
(เวททิง บาย เดอะ สแทร์ [ เวททิง ไอ ดิซแพ ])
Waiting, I despair. [Waiting by the stairs]
(เวททิง , ไอ ดิซแพ [ เวททิง บาย เดอะ สแทร์ ])

[whispers:]
([ วิสเพ่อร์ : ])
Somehow I ended up here in between,
(ซัมฮาว ไอ เอ็นด อั๊พ เฮียร อิน บีทะวีน ,)
Where there is always the comfort,
(แวร์ แดร์ อีส ออลเว เดอะ ค๊อมฟอร์ท ,)
Of knowing I’ll never be seen.
(อ็อฝ โนอิง อิลล เน๊เฝ่อร์ บี ซีน)
When I fall
(เว็น นาย ฟอลล์)
When I fall
(เว็น นาย ฟอลล์)
I wait for just one touch,
(ไอ เว้ท ฟอร์ จั๊สท วัน ทั๊ช ,)
And I fall
(แอนด์ ดาย ฟอลล์)

Weightless,
(เวทเล็ซ ,)
Endless,
(เอ็นเล็ซ ,)
Faithless, I’ll adore you.
(เฟธเล็ซ , อิลล อะโด ยู)
A single touch, before I fade. Painless let me pass through.
(อะ ซิง le ทั๊ช , บีฟอร์ ไอ เฟด Painless เล็ท มี เพซ ทรู)
Weightless,
(เวทเล็ซ ,)
Endless,
(เอ็นเล็ซ ,)
Faithless, I’ll adore you.
(เฟธเล็ซ , อิลล อะโด ยู)
A single touch, before I fade. Painless let me pass through.
(อะ ซิง le ทั๊ช , บีฟอร์ ไอ เฟด Painless เล็ท มี เพซ ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Despair Factor คำอ่านไทย AFI

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น