เนื้อเพลง Heaven Ain’t Hard 2 Find คำอ่านไทย 2Pac

[Tupac Talking]
([ ทูแปค ทอคอิง ])

Heaven ain’t hard to find
(เฮ๊ฝเฝ่น เอน ฮาร์ด ทู ไฟนด์)
[All you gotta do is look]
([ ออล ยู กอททะ ดู อีส ลุ๊ค ])

[Tupac]
([ ทูแปค ])

Simply because you nervous, let me start off with my conversation
(ซีมพลิ บิคอส ยู เนอฝัซ , เล็ท มี สท๊าร์ท ออฟฟ วิธ มาย คอนเฝอะเซฌัน)
Hoping my information, eleviates the hesitiation
(โฮพปิง มาย อินเฟาะเมฌัน , eleviates เดอะ hesitiation)
I can see it clearly now
(ไอ แคน ซี อิท คเลียลิ นาว)
catch you smiling through your frown
(แค็ทช ยู ซไมลอิง ทรู ยุร ฟเราน)
I’m askin’ Baby Boo are you down ?
(แอม แอสกิน เบ๊บี้ บู อาร์ ยู เดาน)
Although I know you’ve heard about my reputation
(ออลโทร ไอ โนว์ ยู๊ฟ เฮิด อะเบ๊าท มาย เรพิวเทฌัน)
across the nation
(อะคร๊อส เดอะ เน๊ชั่น)
” Mr. I get around ”
(” มีซเทอะ ไอ เก็ท อะราวนฺดฺ “)
My temptaion got me dripping wet
(มาย temptaion ก็อท มี ดรีพพิง เว๊ท)
perspiration
(เพิซพิเรฌัน)
I’m activated by the moves your making
(แอม แอคทิเฝท บาย เดอะ มู๊ฝ ยุร เมคอิง)
Baby why you faking? strip naked get the love making
(เบ๊บี้ วาย ยู เฟคกิ้ง ซทริพ เน๊คเค่ด เก็ท เดอะ ลัฝ เมคอิง)
See its all in your mind, so every time I sip a glass of wine
(ซี อิทซ ซอร์ อิน ยุร ไมนด์ , โซ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ซิพ อะ กล๊าสส อ็อฝ ไวน์)
I fantasize till that ass is mine
(ไอ แฟนทาซาย ทิลล์ แดท อาซ ซิส ไมน์)
Never gettin’ but wanting, never touching but wishing
(เน๊เฝ่อร์ เกดดิน บั๊ท วอนทิง , เน๊เฝ่อร์ ทัชชิง บั๊ท วิชชิ้ง)
A straight thug on a mission until I get what I’m missing
(อะ สเทร๊ท ธัก ออน อะ มิ๊ชชั่น อันทิล ไอ เก็ท ว๊อท แอม มีซซิง)
Stop with the beeper, baby Listen,
(สท๊อพ วิธ เดอะ บีเพอ , เบ๊บี้ ลิ๊สซึ่น ,)
I know you’re grown, but pay attention
(ไอ โนว์ ยัวร์ กโรน , บั๊ท เพย์ แอ็ทเทนฌัน)
Let me hypnotize with my tounge kissen’
(เล็ท มี ฮีพโนะไทส วิธ มาย ทอง kissen)
This is a message to bomb bodies and all dimes
(ดิส ซิส ซา เม๊สเสจ ทู บอมบฺ บอดีสฺ แซน ออล ไดม)

Turn around one more time
(เทิร์น อะราวนฺดฺ วัน โม ไทม์)
Heaven ain’t hard to find
(เฮ๊ฝเฝ่น เอน ฮาร์ด ทู ไฟนด์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Heaveeen]
([ Heaveeen ])
Heaven ain’t hard to find
(เฮ๊ฝเฝ่น เอน ฮาร์ด ทู ไฟนด์)
[Heaven ain’t hard to find]
([ เฮ๊ฝเฝ่น เอน ฮาร์ด ทู ไฟนด์ ])

Heaven ain’t hard to find
(เฮ๊ฝเฝ่น เอน ฮาร์ด ทู ไฟนด์)
Infact you can have it just have faith
(Infact ยู แคน แฮ็ฝ อิท จั๊สท แฮ็ฝ เฟท)
Just like a little kid, still believing in magic
(จั๊สท ไล๊ค เก ลิ๊ทเทิ่ล คิด , สทิลล บีลีฝวิง อิน แม๊จิค)
It takes a lot of scarifice
(อิท เท้ค ซา ล็อท อ็อฝ scarifice)
with all the lonely nights on tour
(วิธ ออล เดอะ โลนลิ ไน๊ท ออน ทัวร์)
I need somebody I can trust in my life
(ไอ นี๊ด ซัมบอดี้ ไอ แคน ทรัสท อิน มาย ไล๊ฟ)
Let me apply the brakes
(เล็ท มี แอ๊พพลาย เดอะ เบรค)
baby you’re moving to fast
(เบ๊บี้ ยัวร์ มูฝอิง ทู ฟาสท)
My conversations are getting deeper, but first let me ask
(มาย คอนเฝอะเซฌัน แซร์ เกดดดิ้ง ดิพเพอ , บั๊ท เฟิร์สท เล็ท มี อาสคฺ)
Are you afraid of a thug ?
(อาร์ ยู อะเฟรด อ็อฝ อะ ธัก)
and have you ever made love
(แอนด์ แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ เมด ลัฝ)
with candles and bubbles sipping in your tub
(วิธ แค๊นเดิ้ล แซน บั๊บเบิ้ล ซิพปิง อิน ยุร ทับ)
Touch me and let me activate your bloodpressure
(ทั๊ช มี แอนด์ เล็ท มี แอคทิเฝท ยุร bloodpressure)
This Thug Passion
(ดิส ธัก แพ๊ชชั่น)
help the average man love better
(เฮ้ลพ ดิ แอ๊ฝเฝอร์เหรจ แมน ลัฝ เบ๊ทเท่อร์)
Picture me naked and glistening beneath the moonlight mist
(พิ๊คเจ้อร์ มี เน๊คเค่ด แอนด์ กริสซินนิ่ง บีนี๊ทร เดอะ มูนไลท์ มิซท)
Take a shot of that alazhay
(เท้ค เก ฌ็อท อ็อฝ แดท เอลาซเฮ)
come give me a kiss
(คัม กี๊ฝ มี อะ คิซ)
And maybe we can be better friends
(แอนด์ เมบี วี แคน บี เบ๊ทเท่อร์ เฟรน)
perhaps we’ll be closer
(เพอร์แฮพส์ เวลล บี โคลเซอร์)
I’ll be the thug in your life
(อิลล บี เดอะ ธัก อิน ยุร ไล๊ฟ)
baby and you’ll be my soulja
(เบ๊บี้ แอนด์ โยว บี มาย สโลจา)
And I know it takes some time
(แอนด์ ดาย โนว์ อิท เท้ค ซัม ไทม์)
And you got a lot of questions on your mind
(แอนด์ ยู ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ เคว๊สชั่น ออน ยุร ไมนด์)
But relax, in due time
(บั๊ท รีแหล๊ก , อิน ดิว ไทม์)
Heaven Ain’t Hard to Find
(เฮ๊ฝเฝ่น เอน ฮาร์ด ทู ไฟนด์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Heaveeen]
([ Heaveeen ])
Heaven ain’t hard to find
(เฮ๊ฝเฝ่น เอน ฮาร์ด ทู ไฟนด์)
[Heaven ain’t hard to find]
([ เฮ๊ฝเฝ่น เอน ฮาร์ด ทู ไฟนด์ ])

You think we all dogs, thats why you cautious when I approached you
(ยู ทริ๊งค วี ออล ด้อกก , แด้ท วาย ยู คอฌัซ เว็น นาย แอพโพร๊ช ยู)
Been talking since you arrived, but not a word is spoken
(บีน ทอคอิง ซิ๊นซ ยู อะไร๊ฝ , บั๊ท น็อท ดา เวิร์ด อีส ซโพเค็น)
Through my eye contact, I wink and you respond back
(ทรู มาย อาย ค๊อนแทคท , ไอ วิงค แอนด์ ยู เรสพอนด์ แบ็ค)
Look at me
(ลุ๊ค แกท มี)
whats all that ? Huh
(ว๊อท ซอร์ แดท ฮู)
its like the closer you get, Baby the quicker I’m speaking
(อิทซ ไล๊ค เดอะ โคลเซอร์ ยู เก็ท , เบ๊บี้ เดอะ ควิกเกอร์ แอม ซพีคอิง)
I got a flight out Chicago, lets kick it this weekend
(ไอ ก็อท ดา ฟไลท เอ๊าท ชิคาโก , เล็ท คิ๊ค อิท ดิส วี๊คเกน)
I’m sipping Heneesee and coke
(แอม ซิพปิง Heneesee แอนด์ โคค)
tho’ addicted to weed smoke
(โฑ แอ๊ดดิคท ทู วี สโม๊ค)
I’m fiendin’ for your body even mo’
(แอม ฟรีนดิน ฟอร์ ยุร บ๊อดี้ อี๊เฝ่น โม)
Oh god help me identify me truest thoughts
(โอ ก๊อด เฮ้ลพ มี ไอเด๊นทิฟาย มี ทิวเอด ธอท)
your hidden motives full of passion who would of thought
(ยุร ฮีดดน โมทิฝ ฟูล อ็อฝ แพ๊ชชั่น ฮู เวิด อ็อฝ ธอท)
Come hollar at me baby, love me for my thug nature
(คัม hollar แรท มี เบ๊บี้ , ลัฝ มี ฟอร์ มาย ธัก เน๊เจ้อร์)
Far from a playa hater, label me a money maker
(ฟาร์ ฟรอม มา พอลเย เฮเดอ , เล๊เบ้ล มี อะ มั๊นนี่ เมคเออะ)
Straight heart breaker
(สเทร๊ท ฮาร์ท เบคเกอ)
Baby we can be friends
(เบ๊บี้ วี แคน บี เฟรน)
I can soup you in my Benz
(ไอ แคน ซุพ ยู อิน มาย เบนซฺ)
we’ll ride
(เวลล ไรด์)
I’ll let you floss it for your friends
(อิลล เล็ท ยู ฟล็อซ ซิท ฟอร์ ยุร เฟรน)
Once we begin
(วั๊นซ วี บีกิน)
until the end, it gets better with time
(อันทิล ดิ เอ็นด , อิท เก็ท เบ๊ทเท่อร์ วิธ ไทม์)
I’m makin’ love to your mind baby
(แอม เมกิน ลัฝ ทู ยุร ไมนด์ เบ๊บี้)
Heaven ain’t hard to find
(เฮ๊ฝเฝ่น เอน ฮาร์ด ทู ไฟนด์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Heaveeen]
([ Heaveeen ])
Heaven ain’t hard to find
(เฮ๊ฝเฝ่น เอน ฮาร์ด ทู ไฟนด์)
[Heaven ain’t hard to find]
([ เฮ๊ฝเฝ่น เอน ฮาร์ด ทู ไฟนด์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heaven Ain’t Hard 2 Find คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น