เนื้อเพลง I Don’t Need No Doctor คำอ่านไทย John Mayer

I don’t need no doctor
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์)
‘Cause I know
(ค๊อส ไอ โนว์)
What’s ailing me
(ว๊อท เอลิง มี)
I don’t need no doctor
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์)
No, no
(โน , โน)
‘Cause I know
(ค๊อส ไอ โนว์)
What’s ailing me
(ว๊อท เอลิง มี)

I’ve been too long away
(แอฝ บีน ทู ลอง อะเวย์)
From my baby, ahh
(ฟรอม มาย เบ๊บี้ , อา)
I’m coming down
(แอม คัมอิง เดาน)
With a misery
(วิธ อะ มีสริ)
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])

I don’t need no doctor
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์)
For my prescription
(ฟอร์ มาย พริซครีพฌัน)
To be filled
(ทู บี ฟิลล)
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])

I don’t need no doctor
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์)
I tell ya now
(ไอ เทลล ยา นาว)
For my prescription
(ฟอร์ มาย พริซครีพฌัน)
To be filled
(ทู บี ฟิลล)
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])
Only my baby’s arms
(โอ๊นลี่ มาย เบ๊บี้ อาร์ม)
Could ever take away
(เคิด เอ๊เฝ่อร์ เท้ค อะเวย์)
This chill
(ดิส ชิล)
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])

Now the doctor
(นาว เดอะ ด๊อคเท่อร์)
Say I need rest
(เซย์ ไอ นี๊ด เรสท)
[hey hey]
([ เฮ เฮ ])
Before I need
(บีฟอร์ ไอ นี๊ด)
Her tenderness
(เฮอ เทนเดอะเน็ซ)
[hmmm hmm]
([ ฮึม อึม ])
Put me
(พุท มี)
On the critical list
(ออน เดอะ คริ๊ทิคอล ลิสท)
[hey hey]
([ เฮ เฮ ])
When all I need
(เว็น ออล ไอ นี๊ด)
Is her sweet kiss
(อีส เฮอ สวี้ท คิซ)
[hmmm hmm]
([ ฮึม อึม ])
He gave me
(ฮี เกฝ มี)
A medicated lotion
(อะ เมดอิเคท โลฌัน)
But it didn’t soothe
(บั๊ท ดิธ ดิ๊นอิน ซูฑ)
[It didn’t soothe]
([ อิท ดิ๊นอิน ซูฑ ])
My emotion
(มาย อีโม๊ชั่น)
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])

I don’t need no doctor
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์)
For my hope
(ฟอร์ มาย โฮพ)
To live is gone
(ทู ไล้ฝ อีส กอน)
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])
I don’t need no doctor
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์)
No, no
(โน , โน)
Wahhh
(ว้า)
My hope to live is gone
(มาย โฮพ ทู ไล้ฝ อีส กอน)
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])

All I need is my baby
(ออล ไอ นี๊ด อีส มาย เบ๊บี้)
Baby, please
(เบ๊บี้ , พลีซ)
Won’t you please
(ว็อนท ยู พลีซ)
Come on home
(คัมมอน โฮม)
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])
You know
(ยู โนว์)
What I’m talkin’ about?
(ว๊อท แอม ทอคกิ่น อะเบ๊าท)
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])

I don’t need no aspirins
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน aspirins)
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])
I don’t need no lotion
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน โลฌัน)
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])
I say, I don’t need
(ไอ เซย์ , ไอ ด้อนท์ นี๊ด)
No vitamin pills
(โน ไฝทะมิน พิลล์)
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])
I don’t need no lotion
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน โลฌัน)
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])
I say, I don’t need
(ไอ เซย์ , ไอ ด้อนท์ นี๊ด)
No vitamin pills
(โน ไฝทะมิน พิลล์)
[I don’t need no doctor]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ด๊อคเท่อร์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Need No Doctor คำอ่านไทย John Mayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น