เนื้อเพลง F.T.I.Z คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

Ya got uh, that’s why you gotta f*ck the industry, know what i mean, cuz the industry’s gon, the industry’s tryin to f*ck you
(ยา ก็อท อา , แด้ท วาย ยู กอททะ เอฟ *ck ดิ อิ๊นดัสทรี่ , โนว์ ว๊อท ไอ มีน , คัซ ดิ อิ๊นดัสทรี่ ก็อน , ดิ อิ๊นดัสทรี่ ทายอิน ทู เอฟ *ck ยู)

[you better have said nothin’] [x2]
([ ยู เบ๊ทเท่อร์ แฮ็ฝ เซ็ด นอทติน ] [ x2 ])

They never sayin nothin, war on the side, some plan, they can, they can resign, they wanna know what we all about! so some of us shall, F*CK THE
(เด เน๊เฝ่อร์ เซย์อิน นอทติน , วอร์ ออน เดอะ ไซด์ , ซัม แพลน , เด แคน , เด แคน รีไซน์ , เด วอนนา โนว์ ว๊อท วี ออล อะเบ๊าท ! โซ ซัม อ็อฝ อัซ แชลล์ , เอฟ *CK เดอะ)
INDUSTRY! f*ck em high, f*ck em hard, f*ck em low, show to show, let em know , let em know what? F*CK THE INDUSTRY! f*ck em high, f*ck em hard, f*ck em
(อิ๊นดัสทรี่ ! เอฟ *ck เอ็ม ไฮฮ , เอฟ *ck เอ็ม ฮาร์ด , เอฟ *ck เอ็ม โลว , โชว์ ทู โชว์ , เล็ท เอ็ม โนว์ , เล็ท เอ็ม โนว์ ว๊อท เอฟ *CK ดิ อิ๊นดัสทรี่ ! เอฟ *ck เอ็ม ไฮฮ , เอฟ *ck เอ็ม ฮาร์ด , เอฟ *ck เอ็ม)
Low, show to show, let em know, let em know what? F*CK THE INDUSTRY!
(โลว , โชว์ ทู โชว์ , เล็ท เอ็ม โนว์ , เล็ท เอ็ม โนว์ ว๊อท เอฟ *CK ดิ อิ๊นดัสทรี่ !)

[tech nine]
([ ทิค ไนน ])
You know that it is pumped,
(ยู โนว์ แดท ดิธ อีส พั๊มพ ,)
Time to get it poppin and get this b*tch crunk!
(ไทม์ ทู เก็ท ดิธ พอพปิน แอนด์ เก็ท ดิส บี *tch ครัก !)
Kansas and kid?? with the kings,
(แคนซัซ แซน คิด วิธ เดอะ คิง เอส ,)
Causin’ calamity, damnit,
(คอซิน คะแลมอิทิ , damnit ,)
We bring the beat,
(วี บริง เดอะ บีท ,)
With just the right flow?
(วิธ จั๊สท เดอะ ไร๊ท โฟลว์)
Yes with my crew,
(เย็ซ วิธ มาย ครู ,)
On some F.T.I. 2
(ออน ซัม เอฟ ที ไอ ทู)
Even though we underdogin’
(อี๊เฝ่น โธ วี underdogin)
Don’t mean we under yall, and
(ด้อนท์ มีน วี อั๊นเด้อร ยอล , แอนด์)
On tour like a motherf*cka gettin tha dough,
(ออน ทัวร์ ไล๊ค เก motherf*cka เกดดิน ท่า โด ,)
Everybody know we come to ball, and
(เอวี่บอดี้ โนว์ วี คัม ทู บอล , แอนด์)
I’ve never had to explain, scared of these colors, scared of my brain, this f*ckin’ industry is scared of me man!
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด ทู เอ็กซเพลน , ซคา อ็อฝ ฑิส คัลเออะ , ซคา อ็อฝ มาย เบรน , ดิส เอฟ *ckin อิ๊นดัสทรี่ อีส ซคา อ็อฝ มี แมน !)
Been in this rappin game for 19 years
(บีน อิน ดิส แรพปิน เกม ฟอร์ 19 เยียร์)
In 19 years it’s been nothin but ice and tears, these frighting fears, are here to make me strong as hell, superstar, i’ll bring my partners along as
(อิน 19 เยียร์ อิทซ บีน นอทติน บั๊ท ไอ๊ซ์ แอนด์ เทียร์ , ฑิส frightings เฟียร์ , อาร์ เฮียร ทู เม้ค มี สทรอง แอส เฮ็ลล , ซูเปอร์สตาร์ , อิลล บริง มาย พาร์ทเน่อร์ อะลอง แอส)
Well,
(เวลล ,)
I thought i tought yall, to roll hard, f*ck this industry, i told yall, it’s roll call!
(ไอ ธอท ไอ ถอด ยอล , ทู โรลล ฮาร์ด , เอฟ *ck ดิส อิ๊นดัสทรี่ , ไอ โทลด ยอล , อิทซ โรลล คอลลํ !)
Loc, lou, X, richtor, pak, bobby, tax, and tech,
(Loc , ลู , เอ๊กซฺ , richtor , เพค , บอบบิ , แท๊กซ , แอนด์ ทิค ,)
Independent figures, cuz n*gga we tha best
(อินดีเพ๊นเด้นท ฟิ๊กเก้อร , คัซ เอ็น *gga วี ท่า เบ๊สท์)

They never sayin nothin, war on the side, some plan, they can, they can resign, they wanna know what we all about! so some of us shall, F*CK THE
(เด เน๊เฝ่อร์ เซย์อิน นอทติน , วอร์ ออน เดอะ ไซด์ , ซัม แพลน , เด แคน , เด แคน รีไซน์ , เด วอนนา โนว์ ว๊อท วี ออล อะเบ๊าท ! โซ ซัม อ็อฝ อัซ แชลล์ , เอฟ *CK เดอะ)
INDUSTRY! f*ck em high, f*ck em hard, f*ck em low, show to show, let em know let em know what? F*CK THE INDUSTRY! f*ck em high, f*ck em hard, f*ck em low,
(อิ๊นดัสทรี่ ! เอฟ *ck เอ็ม ไฮฮ , เอฟ *ck เอ็ม ฮาร์ด , เอฟ *ck เอ็ม โลว , โชว์ ทู โชว์ , เล็ท เอ็ม โนว์ เล็ท เอ็ม โนว์ ว๊อท เอฟ *CK ดิ อิ๊นดัสทรี่ ! เอฟ *ck เอ็ม ไฮฮ , เอฟ *ck เอ็ม ฮาร์ด , เอฟ *ck เอ็ม โลว ,)
Show to show, let em know, let em know what? F*CK THE INDUSTRY!
(โชว์ ทู โชว์ , เล็ท เอ็ม โนว์ , เล็ท เอ็ม โนว์ ว๊อท เอฟ *CK ดิ อิ๊นดัสทรี่ !)

[d-loc]
([ ดี loc ])
Industry, a bunch of punks,
(อิ๊นดัสทรี่ , อะ บันช อ็อฝ พรัค ,)
Garbage fools, eat em up,
(ก๊าร์เบจ ฟูล , อี๊ท เอ็ม อั๊พ ,)
Spit em out, on the floor,
(ซพิท เอ็ม เอ๊าท , ออน เดอะ ฟลอร์ ,)
Let em know, hit the fool,
(เล็ท เอ็ม โนว์ , ฮิท เดอะ ฟูล ,)
Hit em high, hit em low,
(ฮิท เอ็ม ไฮฮ , ฮิท เอ็ม โลว ,)
Hit em good, here we go.
(ฮิท เอ็ม กู๊ด , เฮียร วี โก)
Hold em down, hurry up,
(โฮลด์ เอ็ม เดาน , เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ,)
Dot his eye, split his lip.
(ดอท ฮิส อาย , สพลิ๊ท ฮิส ลิพ)
Pick that sh*t up, where the kottonmouth kings and tech nine click, b*tch! and we don’t give a f*ck!
(พิค แดท ฌะ *ที อั๊พ , แวร์ เดอะ kottonmouth คิง เอส แซน ทิค ไนน คลิ๊ก , บี *tch ! แอนด์ วี ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck !)
Nuck if you want this sh*t, goose fifth! you don’t want no doggone fifth, you doose, sit back, relax, shut the f*ck up, you got captain.
(Nuck อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิส ฌะ *ที , กู๊ส ฟิฟธ ! ยู ด้อนท์ ว้อนท โน ดอกกอน ฟิฟธ , ยู doose , ซิท แบ็ค , รีแหล๊ก , ชั๊ท เดอะ เอฟ *ck อั๊พ , ยู ก็อท แค๊พเท่น)

[richter]
([ richter ])
I’m bout to help y’all understand where the f*ck I’m commin’ from,
(แอม เบาท ทู เฮ้ลพ ยอล อั๊นเด้อรสแทนด แวร์ เดอะ เอฟ *ck แอม commin ฟรอม ,)
It’s johnny richter, with the weed game, I’m a chosen one,
(อิทซ จอนนิ richter , วิธ เดอะ วี เกม , แอม มา โชเซ่น วัน ,)
And that right there is the reason I’m in pictures,
(แอนด์ แดท ไร๊ท แดร์ อีส เดอะ รี๊ซั่น แอม อิน พิ๊คเจ้อร์ ,)
I’m eternally ripped, and after that I’m f*ckin’ a b*tch
(แอม อิเทอแน็ลลิ ริพ , แอนด์ แอ๊ฟเท่อร แดท แอม เอฟ *ckin อะ บี *tch)
I’ve been doin’ this sh*t for 10 years! And I’m still here!
(แอฝ บีน โดย ดิส ฌะ *ที ฟอร์ เทน เยียร์ ! แอนด์ แอม สทิลล เฮียร !)
No I ain’t goin’ noware, this is that real click!
(โน ไอ เอน โกอิน noware , ดิส ซิส แดท เรียล คลิ๊ก !)
Tech nine and the KMK mob, we stay on our jobs
(ทิค ไนน แอนด์ เดอะ KMK ม๊อบ , วี สเทย์ ออน เอ๊า จ๊อบ)
Don’t f*ck with us just check out the rims??
(ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ อัซ จั๊สท เช็ค เอ๊าท เดอะ ริม)

They never sayin nothin, war on the side, some plan, they can, they can resign, they wanna know what we all about! so some of us shall, F*CK THE
(เด เน๊เฝ่อร์ เซย์อิน นอทติน , วอร์ ออน เดอะ ไซด์ , ซัม แพลน , เด แคน , เด แคน รีไซน์ , เด วอนนา โนว์ ว๊อท วี ออล อะเบ๊าท ! โซ ซัม อ็อฝ อัซ แชลล์ , เอฟ *CK เดอะ)
INDUSTRY! f*ck em high, f*ck em hard, f*ck em low, show to show, let em know, let em know what? F*CK THE INDUSTRY! f*ck em high, f*ck em hard, f*ck em
(อิ๊นดัสทรี่ ! เอฟ *ck เอ็ม ไฮฮ , เอฟ *ck เอ็ม ฮาร์ด , เอฟ *ck เอ็ม โลว , โชว์ ทู โชว์ , เล็ท เอ็ม โนว์ , เล็ท เอ็ม โนว์ ว๊อท เอฟ *CK ดิ อิ๊นดัสทรี่ ! เอฟ *ck เอ็ม ไฮฮ , เอฟ *ck เอ็ม ฮาร์ด , เอฟ *ck เอ็ม)
Low, show to show, let em know, let em know what? F*CK THE INDUSTRY!
(โลว , โชว์ ทู โชว์ , เล็ท เอ็ม โนว์ , เล็ท เอ็ม โนว์ ว๊อท เอฟ *CK ดิ อิ๊นดัสทรี่ !)

Don’t play their game, play your game..
(ด้อนท์ เพลย์ แดร์ เกม , เพลย์ ยุร เกม)
Know what I’m sayin’? f*ck the industry
(โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน เอฟ *ck ดิ อิ๊นดัสทรี่)
That’s what I say
(แด้ท ว๊อท ไอ เซย์)

[daddy x]
([ แดดดิ เอ๊กซฺ ])
You got to flee, you got this industry scratchin’ your door
(ยู ก็อท ทู ฟลี , ยู ก็อท ดิส อิ๊นดัสทรี่ สเกทจิน ยุร ดอร์)
Mic controls from coast to coast, every city’s our home
(ไมคะ คอนโทรล ฟรอม โค้สท ทู โค้สท , เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊ที่ เอ๊า โฮม)
You better ask somebody who holds the key,
(ยู เบ๊ทเท่อร์ อาสคฺ ซัมบอดี้ ฮู โฮลด์ เดอะ คีย์ ,)
You might be surprised to find it’s x-daddy
(ยู ไมท บี เซอร์ไพร๊ส ทู ไฟนด์ อิทซ เอ๊กซฺ แดดดิ)
I may be laid out, played out
(ไอ เมย์ บี เลด เอ๊าท , เพลย์ เอ๊าท)
Preachin’ and graspin
(พีรีชิน แอนด์ กราสปิน)
Hopin to get a piece of this here underground action,
(โฮพปิน ทู เก็ท ดา พี๊ซ อ็อฝ ดิส เฮียร อันเดิกเรานด แอคฌัน ,)
You should get b*tch slapped just for f*ckin’ askin’
(ยู เชิด เก็ท บี *tch สแลพ จั๊สท ฟอร์ เอฟ *ckin แอสกิน)
I try to burn like a chemical reaction
(ไอ ธราย ทู เบิร์น ไล๊ค เก เคมอิแค็ล ริแอคฌัน)

[d-loc]
([ ดี loc ])
Double dash, where the ass?
(ดั๊บเบิ้ล แด็ฌ , แวร์ ดิ อาซ)
Where the weed? Where the hash?
(แวร์ เดอะ วี แวร์ เดอะ แฮ็ช)
Light the blunt, fill it good in the cup,
(ไล๊ท เดอะ บลันท , ฟิลล อิท กู๊ด อิน เดอะ คัพ ,)
What the f*ck?
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck)
Give it up, give it to ’em,
(กี๊ฝ อิท อั๊พ , กี๊ฝ อิท ทู เอ็ม ,)
Set ’em up, roll right through
(เซ็ท เอ็ม อั๊พ , โรลล ไร๊ท ทรู)
Knock em down, pick em up
(น๊อค เอ็ม เดาน , พิค เอ็ม อั๊พ)
Know he knows, that’s how we ball
(โนว์ ฮี โนว์ , แด้ท ฮาว วี บอล)

They never sayin nothin, war on the side, some plan, they can, they can resign, they wanna know what we all about! so some of us shall, F*CK THE
(เด เน๊เฝ่อร์ เซย์อิน นอทติน , วอร์ ออน เดอะ ไซด์ , ซัม แพลน , เด แคน , เด แคน รีไซน์ , เด วอนนา โนว์ ว๊อท วี ออล อะเบ๊าท ! โซ ซัม อ็อฝ อัซ แชลล์ , เอฟ *CK เดอะ)
INDUSTRY! f*ck em high, f*ck em hard, f*ck em low, show to show, let em know, let em know what? F*CK THE INDUSTRY! f*ck em high, f*ck em hard, f*ck em
(อิ๊นดัสทรี่ ! เอฟ *ck เอ็ม ไฮฮ , เอฟ *ck เอ็ม ฮาร์ด , เอฟ *ck เอ็ม โลว , โชว์ ทู โชว์ , เล็ท เอ็ม โนว์ , เล็ท เอ็ม โนว์ ว๊อท เอฟ *CK ดิ อิ๊นดัสทรี่ ! เอฟ *ck เอ็ม ไฮฮ , เอฟ *ck เอ็ม ฮาร์ด , เอฟ *ck เอ็ม)
Low, show to show, let em know, let em know what? F*CK THE INDUSTRY!
(โลว , โชว์ ทู โชว์ , เล็ท เอ็ม โนว์ , เล็ท เอ็ม โนว์ ว๊อท เอฟ *CK ดิ อิ๊นดัสทรี่ !)

[richter]
([ richter ])
See I dont give a f*ck about no magazine covers,
(ซี ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท โน แม๊กกาซีน โค๊ฝเฝ่อร์ ,)
Cuz the fans they love us, and my band,
(คัซ เดอะ แฟน เด ลัฝ อัซ , แอนด์ มาย แบนด์ ,)
Well their just like my brothers from another mother
(เวลล แดร์ จั๊สท ไล๊ค มาย บร๊าเท่อรํ ฟรอม อะน๊าเทร่อร์ ม๊าเธ่อร์)
No other way to break it down,
(โน อ๊อเธ่อร์ เวย์ ทู เบร๊ค อิท เดาน ,)
Just roll with us, its KMK and we come straight from p-town
(จั๊สท โรลล วิธ อัซ , อิทซ KMK แอนด์ วี คัม สเทร๊ท ฟรอม พี ทาวน์)

[daddy-x]
([ แดดดิ เอ๊กซฺ ])
So if you’re gettin’ drunk, then put ’em up high
(โซ อิ๊ฟ ยัวร์ เกดดิน ดรั๊งค , เด็น พุท เอ็ม อั๊พ ไฮฮ)
Kottonmouth kings on the track with the greatest rapper alive
(Kottonmouth คิง เอส ออน เดอะ แทร็ค วิธ เดอะ เกสเดด แรพเพอ อะไล๊ฝ)
Tech nine with KMK fool! Who’d ya think.
(ทิค ไนน วิธ KMK ฟูล ! โวด ยา ทริ๊งค)
You can etch it in our tombstones now we’re permanent eh?
(ยู แคน เอ็ช อิท อิน เอ๊า tombstones นาว เวีย เพ๊อร์มาเน้นท เอ)

We survivors here, free and clear, no life im leadin’
(วี เซอะไฝฝเออะ เฮียร , ฟรี แอนด์ เคลียร์ , โน ไล๊ฟ แอม leadin)
Just a fact, be it laced, try it in a blunt to get weeded
(จั๊สท ดา แฟคท , บี อิท แล็ค , ธราย อิท อิน อะ บลันท ทู เก็ท วีด)
Just a fact be it laced try it in a blunt to get weeded.
(จั๊สท ดา แฟคท บี อิท แล็ค ธราย อิท อิน อะ บลันท ทู เก็ท วีด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F.T.I.Z คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น