เนื้อเพลง Be On Yo Way คำอ่านไทย Nappy Roots

[feat. Episode]
([ ฟีท เอพอิดซด ])

[Fish Scales] yeah
([ ฟิช สเคล ] เย่)
[R. Prophit] Awwwww
([ อาร์ Prophit ] Awwwww)
[Fish Scales] Wassup
([ ฟิช สเคล ] วอสซับ)
[R. Prophit] yes’sa
([ อาร์ Prophit ] yessa)
[Fish Scales] You know dat
([ ฟิช สเคล ] ยู โนว์ แดซ)
[R. Prophit] Nappy Roots and Game Point
([ อาร์ Prophit ] แนพพิ รู๊ท แซน เกม พ๊อยท์)
[Fish Scales] Fish Scales and R. Prophit,
([ ฟิช สเคล ] ฟิช สเคล แซน อาร์ Prophit ,)
Game Point, Wassup?
(เกม พ๊อยท์ , วอสซับ)

[Chours – R. Prophit]
([ เชาเวิดสฺ อาร์ Prophit ])
See I don’t care what them people say
(ซี ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท เด็ม พี๊เพิ่ล เซย์)
And I blow tress and just grind all day
(แอนด์ ดาย โบลว์ เทรซ แซน จั๊สท ไกรนด ออล เดย์)
See I truley know dat my hustles gone pay
(ซี ไอ truley โนว์ แดซ มาย เฮสเซล กอน เพย์)
So you best be on yo wayyyy
(โซ ยู เบ๊สท์ บี ออน โย wayyyy)

[Episode]
([ เอพอิดซด ])
Most times I’m gettin serious, I don’t play no games
(โมซท ไทม์ แอม เกดดิน ซี๊เรี๊ยส , ไอ ด้อนท์ เพลย์ โน เกม)
You n*ggas dats curious, you gone feel da flame
(ยู เอ็น *ggas แดซ คิ๊วเรียส , ยู กอน ฟีล ดา เฟลม)
Cause rhymes that I hit cha wit, It’ll prolly crack ya frame
(ค๊อส ไรม แดท ไอ ฮิท ชา วิท , อิว พอวลี่ แคร๊ค ยา เฟรม)
Wether you a city black male, it’s all da same
(เวฑเออะ ยู อะ ซิ๊ที่ แบล๊ค เมล , อิทซ ซอร์ ดา เซม)

[Fish Scales]
([ ฟิช สเคล ])
I just hit Fern Valley Rd., I got a bag full a cookies
(ไอ จั๊สท ฮิท เฟิน แฝ๊เล่ย์ Rd , ไอ ก็อท ดา แบ๊ก ฟูล อะ คูคอิ)
A white girl drivin dat keeps da stash in her p*ssy
(อะ ไว๊ท เกิร์ล ดรายวิน แดซ คี๊พ ดา สแตช อิน เฮอ พี *ssy)
Got my cousion back at home, still watchin fo da block
(ก็อท มาย cousion แบ็ค แกท โฮม , สทิลล วันชิน โฟ ดา บล๊อค)
And dis white girl too, so she ain’t stoppin fo da cops
(แอนด์ ดิซ ไว๊ท เกิร์ล ทู , โซ ชี เอน สตอปพิน โฟ ดา ค็อพ)

[Chours 1x]
([ เชาเวิดสฺ 1x ])

[Fish Scales]
([ ฟิช สเคล ])
But once again I gots to lay down da law
(บั๊ท วั๊นซ อะเกน นาย ก็อท ทู เลย์ เดาน ดา ลอว์)
[Yo] Cause n*ggas lookin at me like my hustle gotta fall
([ โย ] ค๊อส เอ็น *ggas ลุคกิน แอ็ท มี ไล๊ค มาย เฮสเซล กอททะ ฟอลล์)
B*tch you ain’t never seen a Sunbird on some 18’s, lookin so clean
(บี *tch ยู เอน เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ Sunbird ออน ซัม 18s , ลุคกิน โซ คลีน)
When I was young I swear to God that was my ultimate dream
(เว็น นาย วอส ยัง ไอ สแวร์ ทู ก๊อด แดท วอส มาย อั๊ลทิเหมท ดรีม)
But now I’m 25 and all I want is bubbled eyes
(บั๊ท นาว แอม 25 แอนด์ ออล ไอ ว้อนท อีส บั๊บเบิ้ล อาย)
Come threw wit a big body wit double tires, it’s gettin hard
(คัม ธรู วิท ดา บิ๊ก บ๊อดี้ วิท ดั๊บเบิ้ล ไทร์ , อิทซ เกดดิน ฮาร์ด)
I know y’all don’t wanna hate me, but it’s to hard, I’m good folks
(ไอ โนว์ ยอล ด้อนท์ วอนนา เฮท มี , บั๊ท อิทซ ทู ฮาร์ด , แอม กู๊ด โฟล้ค)
it’s simple, like all my n*ggas get drinks and get smokes and keep dope
(อิทซ ซิ๊มเพิ่ล , ไล๊ค ออล มาย เอ็น *ggas เก็ท ดริ๊งค แซน เก็ท สโม๊ค แซน คี๊พ โดพ)

[Episode]
([ เอพอิดซด ])
Outside, n*ggas with techniques and young preists
(เอ๊าทไซ้ด , เอ็น *ggas วิธ เท็คนีค แซน ยัง preists)
shakin fakin something, life in da beach ain’t nuttin sweet
(เชคกิน เฟกิน ซัมติง , ไล๊ฟ อิน ดา บีช เอน นัทดิน สวี้ท)
Concerned with a navigator, illest n*gga on beats
(คอนเซิร์น วิธ อะ แนฝอิเกเทอะ , ไอเลสชฺ เอ็น *gga ออน บีท)
Them scales to alagator, PHD in da street
(เด็ม สเคล ทู alagator , PHD อิน ดา สทรีท)
G P, Nappy, indeed we in a faith for cash
(จี พี , แนพพิ , อินดี๊ด วี อิน อะ เฟท ฟอร์ แค๊ช)
We move make, bend rules and law break
(วี มู๊ฝ เม้ค , เบ็นด รูล แซน ลอว์ เบร๊ค)
Ain’t no escape, impliment ya plan, make it work
(เอน โน เอสเขพ , impliment ยา แพลน , เม้ค อิท เวิ๊ร์ค)
Cause I’ma stack till my old ass is in da dirt
(ค๊อส แอมอา ซแท็ค ทิลล์ มาย โอลด์ อาซ ซิส ซิน ดา เดิร์ท)

[Chours 2x]
([ เชาเวิดสฺ 2x ])

[R. Prophit]
([ อาร์ Prophit ])
I greet life, hold me tight, been lonley most my life
(ไอ กรีท ไล๊ฟ , โฮลด์ มี ไท๊ท , บีน lonley โมซท มาย ไล๊ฟ)
Walk past somethin dats dried, crumbled inside
(ว๊อล์ค พาสท์ ซัมติน แดซ ดไรด , แคมเบิล อิ๊นไซด์)
Tried to be, find somebody believe in dis here
(ทไร ทู บี , ไฟนด์ ซัมบอดี้ บีลี๊ฝ อิน ดิซ เฮียร)
Most people they fear, black male rap fo real
(โมซท พี๊เพิ่ล เด เฟียร์ , แบล๊ค เมล แร็พ โฟ เรียล)
I majored dis year, like Damon Waynes on top of his game
(ไอ เม๊เจ้อร์ ดิซ เยียร์ , ไล๊ค เดเมิน เวยอิน ออน ท๊อพ อ็อฝ ฮิส เกม)
Never leavin da game, it’s Prophit boy on top of ya brain
(เน๊เฝ่อร์ เลวิน ดา เกม , อิทซ Prophit บอย ออน ท๊อพ อ็อฝ ยา เบรน)
Fumblin blunts, sometimes stumblin drunk
(Fumblin บลันท , ซัมไทม์ stumblin ดรั๊งค)
Stumblin crunk, come threw rumblin trunks
(Stumblin ครัก , คัม ธรู rumblin ทรังค)
Nappy hit pumps, and Game Point lights ya junts
(แนพพิ ฮิท พั๊มพ , แอนด์ เกม พ๊อยท์ ไล๊ท ยา junts)
No time fo stunts, my people been hungry fo months
(โน ไทม์ โฟ ซทันท , มาย พี๊เพิ่ล บีน ฮั๊งกรี้ โฟ มั้นธ)
You know me dawg, always gotta keep it raw
(ยู โนว์ มี ดาว , ออลเว กอททะ คี๊พ อิท รอว์)
Speakin real life sh*t off dat alchol
(สปีกิน เรียล ไล๊ฟ ฌะ *ที ออฟฟ แดซ alchol)

[Chours 2X]
([ เชาเวิดสฺ 2X ])

[Talking]
([ ทอคอิง ])
It’s over now
(อิทซ โอ๊เฝ่อร นาว)
Hey what up my n*gga?
(เฮ ว๊อท อั๊พ มาย เอ็น *gga)
They talkin bout us man?
(เด ทอคกิ่น เบาท อัซ แมน)
man f*ck these hoes
(แมน เอฟ *ck ฑิส โฮ)
Burn it down, fo real
(เบิร์น หนิด เดาน , โฟ เรียล)
I ain’t in dat sh*t
(ไอ เอน อิน แดซ ฌะ *ที)
Man, f*ck them n*ggas man
(แมน , เอฟ *ck เด็ม เอ็น *ggas แมน)
Always
(ออลเว)
Underground fo life
(อันเดิกเรานด โฟ ไล๊ฟ)
underground forever
(อันเดิกเรานด ฟอเร๊เฝ่อร)
Lets get these n*ggas
(เล็ท เก็ท ฑิส เอ็น *ggas)
Game Point
(เกม พ๊อยท์)
Nappy
(แนพพิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Be On Yo Way คำอ่านไทย Nappy Roots

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น