เนื้อเพลง Valley of Pain คำอ่านไทย Randy Travis

DON’T LET ME GROW BITTER I PRAY
(ด้อนท์ เล็ท มี โกรว์ บิ๊ทเท่อร์ ไอ เพรย์)
GIVE ME STRENGTH TO CARRY ON MY WAY
(กี๊ฝ มี ซทเร็งธ ทู แค๊รรี่ ออน มาย เวย์)
IM LEANIN’ ON YOU LIKE A WOODEN CANE
(แอม ลีนิน ออน ยู ไล๊ค เก วูเดน แคน)
WHILE I’M WALKIN THROUGH I’M WALKIN’ THROUGH
(ไวล์ แอม วอคกิน ทรู แอม วอคกิน ทรู)
THE VALLEY OF PAIN
(เดอะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ เพน)

I’M BELIEVN’ THERE’S A REASON FOR THIS TRIAL
(แอม BELIEVN แดร์ ซา รี๊ซั่น ฟอร์ ดิส ไทรอั้ล)
THIS TOO SHALL PASS IN A LITTLE WHILE
(ดิส ทู แชลล์ เพซ ซิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์)
OH LORD HAVE MERCY IF I COMPLAIN
(โอ หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ อิ๊ฟ ฟาย คอมเพลน)
WHILE I’M WALKIN’ THROUGH, I’M WALKIN THROUGH
(ไวล์ แอม วอคกิน ทรู , แอม วอคกิน ทรู)
A VALLEY OF PAIN
(อะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ เพน)
WHILE I’M WALKIN’ THROUGH, I’M WALKIN THROUGH
(ไวล์ แอม วอคกิน ทรู , แอม วอคกิน ทรู)
A VALLEY OF PAIN
(อะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ เพน)

WON’T YOU BATHE ME IN A RIVER OF MY TEARS
(ว็อนท ยู เบฑ มี อิน อะ ริ๊เฝ่อร์ อ็อฝ มาย เทียร์)
WHISPER HOPE AND TRUTH AND COURAGE IN MY EARS
(วิสเพ่อร์ โฮพ แอนด์ ทรู๊ธ แอนด์ เค๊อเหรจ อิน มาย เอียร)

WHEN I’M HURTING I HAVE A DANGEROUS TOUNGE
(เว็น แอม เฮอดิง ไอ แฮ็ฝ อะ เดนเจอะรัซ ทอง)
I’LL LOSE IT AND USE IT LIKE A GUN
(อิลล ลู้ส อิท แอนด์ ยู๊ส อิท ไล๊ค เก กัน)
LORD STOP ME IF YOU SEE ME TAKIN’ AIM
(หลอร์ด สท๊อพ มี อิ๊ฟ ยู ซี มี ทอคกิ่น เอม)
WHILE I’M WALKIN’ THROUGH, I’M WALKIN THROUGH
(ไวล์ แอม วอคกิน ทรู , แอม วอคกิน ทรู)
A VALLEY OF PAIN
(อะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ เพน)
I’M WALKIN’ THROUGH, I’M WALKIN THROUGH
(แอม วอคกิน ทรู , แอม วอคกิน ทรู)
A VALLEY OF PAIN
(อะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ เพน)
I’M WALKIN’ THROUGH, I’M WALKIN THROUGH
(แอม วอคกิน ทรู , แอม วอคกิน ทรู)
A VALLEY OF PAIN
(อะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ เพน)

BATHE ME IN A RIVER OF MY TEARS
(เบฑ มี อิน อะ ริ๊เฝ่อร์ อ็อฝ มาย เทียร์)
WHISPER HOPE AND TRUTH AND COURAGE IN MY EARS
(วิสเพ่อร์ โฮพ แอนด์ ทรู๊ธ แอนด์ เค๊อเหรจ อิน มาย เอียร)
REMIND ME WHEN I REACH THE OTHER SIDE
(รีไมนด์ มี เว็น นาย รี๊ช ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)
I’LL BE THANKFUL FOR EVERY TEAR THAT I CRIED
(อิลล บี แธงคฟุล ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ เทียร์ แดท ไอ คราย)

DON’T LET ME GROW BITTER I PRAY
(ด้อนท์ เล็ท มี โกรว์ บิ๊ทเท่อร์ ไอ เพรย์)
GIVE ME STRENGTH TO CARRY ON MY WAY
(กี๊ฝ มี ซทเร็งธ ทู แค๊รรี่ ออน มาย เวย์)
DON’T LET THE DARKNESS DRIVE ME INSANE
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ ดาคเน็ซ ไดร๊ฝ มี อินเซน)
WHILE I’M WALKIN’ THROUGH, WALKIN THROUGH
(ไวล์ แอม วอคกิน ทรู , วอคกิน ทรู)
A VALLEY OF PAIN
(อะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ เพน)
I’M WALKIN’ THROUGH, I’M WALKIN’ THROUGH
(แอม วอคกิน ทรู , แอม วอคกิน ทรู)
A VALLEY OF PAIN
(อะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ เพน)
I’M WALKIN’ THROUGH, I’M WALKIN’ THROUGH
(แอม วอคกิน ทรู , แอม วอคกิน ทรู)
THIS VALLEY OF PAIN
(ดิส แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ เพน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Valley of Pain คำอ่านไทย Randy Travis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น