เนื้อเพลง Find Us (in The Back of The Club) คำอ่านไทย Akon

Beatnuts
(Beatnuts)
Akon
(เอคอน)

You’re an alcoholic
(ยัวร์ แอน แอลโคะฮอลอิค)
You’re an alcoholic red nose reindeer like Rudolph
(ยัวร์ แอน แอลโคะฮอลอิค เร้ด โน้ส เรนเดีย ไล๊ค รูดอล์ฟ)
I’m here to tear the roof off
(แอม เฮียร ทู เทียร์ เดอะ รู๊ฟ ออฟฟ)
And if you want to take it to the guns, I’ma shoot off
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู เท้ค อิท ทู เดอะ กัน , แอมอา ชู๊ท ออฟฟ)

Your head before you reach for the pistol
(ยุร เฮด บีฟอร์ ยู รี๊ช ฟอร์ เดอะ พิ๊สท่อล)
And when the bartender turns around I’ma reach for the Cristal
(แอนด์ เว็น เดอะ บาร์เทนเดอร์ เทิร์น อะราวนฺดฺ แอมอา รี๊ช ฟอร์ เดอะ คิดเตว)
You not ready for this style, I’m straight Psycho wit it
(ยู น็อท เร๊ดี้ ฟอร์ ดิส สไทล์ , แอม สเทร๊ท ไซโคะ วิท ดิธ)
And I bet you in love with, yeah Psycho hit it
(แอนด์ ดาย เบ๊ท ยู อิน ลัฝ วิธ , เย่ ไซโคะ ฮิท ดิธ)

A long time ago, I’ma keep doing my thizzle
(อะ ลอง ไทม์ อะโก , แอมอา คี๊พ ดูอิง มาย thizzle)
Till it’s time to go, but for now it’s time to blow
(ทิลล์ อิทซ ไทม์ ทู โก , บั๊ท ฟอร์ นาว อิทซ ไทม์ ทู โบลว์)
Good as me in the club popping bubbly
(กู๊ด แอส มี อิน เดอะ คลับ พ๊อพปิง บั๊บบี้)
I can’t complain life is lovely
(ไอ แค็นท คอมเพลน ไล๊ฟ อีส ลัฝลิ)
Either you hate me or you love me
(ไอ๊เทร่อ ยู เฮท มี ออ ยู ลัฝ มี)

Fans wanna know when the Nuts is gonna come next
(แฟน วอนนา โนว์ เว็น เดอะ นัท ซิส กอนนะ คัม เน๊กซท)
It doesn’t matter competition is no contest
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ค็อมพิทีฌอัน อีส โน ค๊อนเทสทํ)
I don’t mean to brag, I’m just being honest
(ไอ ด้อนท์ มีน ทู บแร็ก , แอม จั๊สท บีอิง อ๊อนเน็สท)
Where my dogs at smoking up at the college?
(แวร์ มาย ด้อกก แอ็ท สโมคกิ้ง อั๊พ แอ็ท เดอะ ค๊อลลิจ)

Clap your hands to the beat and get your bounce on
(คแล็พ ยุร แฮนด์ ทู เดอะ บีท แอนด์ เก็ท ยุร เบ๊าสฺ ออน)
Put your drinks up, if your blazing get you ounce on
(พุท ยุร ดริ๊งค อั๊พ , อิ๊ฟ ยุร บเลสอิง เก็ท ยู อันซ ออน)
Girl I’d house you, but this ain’t no house song
(เกิร์ล อาย เฮ้าส ยู , บั๊ท ดิส เอน โน เฮ้าส ซ็อง)
And no kissing, I dunno what you had your mouth on
(แอนด์ โน คิสซิง , ไอ ดันโน ว๊อท ยู แฮ็ด ยุร เม๊าธ ออน)

Find us in the back of the club
(ไฟนด์ อัซ ซิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ คลับ)
Squad deep and we all got snuff
(ซคว็อด ดี๊พ แอนด์ วี ออล ก็อท ซนัฟ)
Hold the fort down, we ain’t gonna budge
(โฮลด์ เดอะ โฟท เดาน , วี เอน กอนนะ บัจ)
Bother nobody less you f*cking with us
(บ๊อเทร่อรฺ โนบอดี้ เลซ ยู เอฟ *คิง วิธ อัซ)

You can bring it to us however you want
(ยู แคน บริง อิท ทู อัซ เฮาเอฝเออะ ยู ว้อนท)
Shake your, booty, booty I’m ready to f*ck
(เช้ค ยุร , บูทิ , บูทิ แอม เร๊ดี้ ทู เอฟ *ck)
Especially the shorty with that big b*tt
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ เดอะ ชอร์ทดิง วิธ แดท บิ๊ก บี *tt)
Shake your booty, booty, I’m ready to f*ck
(เช้ค ยุร บูทิ , บูทิ , แอม เร๊ดี้ ทู เอฟ *ck)

Look, don’t approach me in a physical manner
(ลุ๊ค , ด้อนท์ แอพโพร๊ช มี อิน อะ ฟิ๊สิคอล แม๊นเน่อร์)
‘Cause the cannon I’m holding ain’t a digital camera
(ค๊อส เดอะ แค๊นน่อน แอม โฮลดิง เอน ดา ดิจิตอล แค๊เมร่า)
And I don’t care less about women and glamor
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ เลซ อะเบ๊าท วีมเอิน แอนด์ กแลมเออะ)
Or which one of you rappers is lifting his hammer
(ออ วิช วัน อ็อฝ ยู แรพเพอ ซิส ลิฝทิง ฮิส แฮ๊มเมอร์)

I’ma get loose like a pair of pajamas
(แอมอา เก็ท ลู้ส ไล๊ค เก แพ อ็อฝ พาจามา)
I speak through those switches, spit like Obama
(ไอ สพี๊ค ทรู โฑส สวิทเชท , ซพิท ไล๊ค Obama)
Trying to get rich without guns and the scanner
(ทไรอิง ทู เก็ท ริ๊ช วิธเอ๊าท กัน แซน เดอะ เค็นทเทอะ)
Thats A to the K with a f*cking bandanna
(แด้ท ซา ทู เดอะ เค วิธ อะ เอฟ *คิง แบนแดนนา)

Seize your empire, believe in no lies
(ซี๊ซ ยุร เอ๊มไพร์ , บีลี๊ฝ อิน โน ไล)
Squeeze the deserties like Jesus inside her
(สควี๊ซ เดอะ deserties ไล๊ค จีสัซ อิ๊นไซด์ เฮอ)
Spit like the sh*t on my teeth is barbwire
(ซพิท ไล๊ค เดอะ ฌะ *ที ออน มาย ทีท อีส barbwire)
Make your girl s*ck cock till her knees are on fire
(เม้ค ยุร เกิร์ล เอส *ck ค๊อค ทิลล์ เฮอ นี แซร์ ออน ไฟเออะร)

That’s it though, no more games
(แด้ท ซิท โธ , โน โม เกม)
This one right here is gonna blow your brains
(ดิส วัน ไร๊ท เฮียร อีส กอนนะ โบลว์ ยุร เบรน)
If you in the club you better hold your chain
(อิ๊ฟ ยู อิน เดอะ คลับ ยู เบ๊ทเท่อร์ โฮลด์ ยุร เชน)
Cause I’m bugging and I just might stomp your frame
(ค๊อส แอม บักกิง แอนด์ ดาย จั๊สท ไมท สตอมพฺ ยุร เฟรม)

Find us in the back of the club
(ไฟนด์ อัซ ซิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ คลับ)
Squad deep and we all got snuff
(ซคว็อด ดี๊พ แอนด์ วี ออล ก็อท ซนัฟ)
Hold the fort down, we ain’t gonna budge
(โฮลด์ เดอะ โฟท เดาน , วี เอน กอนนะ บัจ)
Bother nobody less you f*cking with us
(บ๊อเทร่อรฺ โนบอดี้ เลซ ยู เอฟ *คิง วิธ อัซ)

You can bring it to us however you want
(ยู แคน บริง อิท ทู อัซ เฮาเอฝเออะ ยู ว้อนท)
Shake your booty, booty, I’m ready to f*ck
(เช้ค ยุร บูทิ , บูทิ , แอม เร๊ดี้ ทู เอฟ *ck)
Especially the shorty with that big b*tt
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ เดอะ ชอร์ทดิง วิธ แดท บิ๊ก บี *tt)
Shake your booty, booty, I’m ready to f*ck
(เช้ค ยุร บูทิ , บูทิ , แอม เร๊ดี้ ทู เอฟ *ck)

Find us in the back of the club
(ไฟนด์ อัซ ซิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ คลับ)
Squad deep and we all got snuffs
(ซคว็อด ดี๊พ แอนด์ วี ออล ก็อท ซนัฟ)
Hold the fort down, we ain’t gonna budge
(โฮลด์ เดอะ โฟท เดาน , วี เอน กอนนะ บัจ)
Bother nobody less you f*cking with us
(บ๊อเทร่อรฺ โนบอดี้ เลซ ยู เอฟ *คิง วิธ อัซ)

You can bring it to us however you want
(ยู แคน บริง อิท ทู อัซ เฮาเอฝเออะ ยู ว้อนท)
Shake your booty, booty, I’m ready to f*ck
(เช้ค ยุร บูทิ , บูทิ , แอม เร๊ดี้ ทู เอฟ *ck)
Especially the shorty with that big b*tt
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ เดอะ ชอร์ทดิง วิธ แดท บิ๊ก บี *tt)
Shake your booty, booty, I’m ready to f*ck
(เช้ค ยุร บูทิ , บูทิ , แอม เร๊ดี้ ทู เอฟ *ck)

Beatnuts
(Beatnuts)
Akon
(เอคอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Find Us (in The Back of The Club) คำอ่านไทย Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น