เนื้อเพลง Lead Me On คำอ่านไทย Eric Clapton

Tell me anything you think I wanna hear
(เทลล มี เอนอิธิง ยู ทริ๊งค ไอ วอนนา เฮียร)
Just to keep me standin’ here
(จั๊สท ทู คี๊พ มี แสตนดิน เฮียร)
To secure your shaky fears
(ทู เซ๊คเคียวร์ ยุร เฌคอิ เฟียร์)

Tell me you love me, but in your heart you know you don’t
(เทลล มี ยู ลัฝ มี , บั๊ท อิน ยุร ฮาร์ท ยู โนว์ ยู ด้อนท์)
So you lie ’cause you think I want
(โซ ยู ไล ค๊อส ยู ทริ๊งค ไอ ว้อนท)
To make believe you love when you don’t
(ทู เม้ค บีลี๊ฝ ยู ลัฝ เว็น ยู ด้อนท์)

Lead me on, lead me on
(ลี๊ด มี ออน , ลี๊ด มี ออน)
Lead me on, lead me on
(ลี๊ด มี ออน , ลี๊ด มี ออน)
I’ll play along and along and along
(อิลล เพลย์ อะลอง แอนด์ อะลอง แอนด์ อะลอง)
Baby lead me on
(เบ๊บี้ ลี๊ด มี ออน)
Lead me on
(ลี๊ด มี ออน)

Pretend it’s rainin’ when the tears flow from my eyes
(พรีเท็นด์ อิทซ เรนนิน เว็น เดอะ เทียร์ โฟลว์ ฟรอม มาย อาย)
And you’re warm when you’re cold as ice
(แอนด์ ยัวร์ วอร์ม เว็น ยัวร์ โคลด์ แอส ไอ๊ซ์)
And everything’s gonna be alright
(แอนด์ เอ๊วี่ติง เอส กอนนะ บี ออลไร๊ท)

And it’s a shame, little Johnn wears my name
(แอนด์ อิทซ ซา เชม , ลิ๊ทเทิ่ล Johnn แวร์ มาย เนม)
And you know I’m not the one
(แอนด์ ยู โนว์ แอม น็อท ดิ วัน)
Still you say he is my son
(สทิลล ยู เซย์ ฮี อีส มาย ซัน)

Lead me on, lead me on
(ลี๊ด มี ออน , ลี๊ด มี ออน)
Lead me on, lead me on
(ลี๊ด มี ออน , ลี๊ด มี ออน)
I’ll play along and along and along
(อิลล เพลย์ อะลอง แอนด์ อะลอง แอนด์ อะลอง)
Baby lead me on
(เบ๊บี้ ลี๊ด มี ออน)
Lead me on
(ลี๊ด มี ออน)

And when I leave to go work for you
(แอนด์ เว็น นาย ลี๊ฝ ทู โก เวิ๊ร์ค ฟอร์ ยู)
You cry you’re lonely too
(ยู คราย ยัวร์ โลนลิ ทู)
To make me feel your love is true
(ทู เม้ค มี ฟีล ยุร ลัฝ อีส ทรู)

But in your dreams you slip and tell it all
(บั๊ท อิน ยุร ดรีม ยู สลิ๊พ แอนด์ เทลล อิท ดอร์)
I hear you calling out his name
(ไอ เฮียร ยู คอลลิง เอ๊าท ฮิส เนม)
You say you love him loud and plain
(ยู เซย์ ยู ลัฝ ฮิม เลาด แอนด์ เพลน)

Lead me on, lead me on
(ลี๊ด มี ออน , ลี๊ด มี ออน)
Lead me on, lead me on
(ลี๊ด มี ออน , ลี๊ด มี ออน)
I’ll play along and along and along
(อิลล เพลย์ อะลอง แอนด์ อะลอง แอนด์ อะลอง)
Baby lead me on
(เบ๊บี้ ลี๊ด มี ออน)
Lead me on
(ลี๊ด มี ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lead Me On คำอ่านไทย Eric Clapton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น