เนื้อเพลง Sidewalk Talk (Extended Dance Mix) คำอ่านไทย Madonna

Watch where you walk ’cause the sidewalks talk
(ว๊อทช แวร์ ยู ว๊อล์ค ค๊อส เดอะ ไซด์ว๊อก ท๊อล์ค)
And you can’t keep a secret from the ground beneath you
(แอนด์ ยู แค็นท คี๊พ อะ ซี๊เขร็ท ฟรอม เดอะ กราวนด์ บีนี๊ทร ยู)
Step very lightly on the earth below
(สเท็พ เฝ๊รี่ ไลทลิ ออน ดิ เอิร์ทร บีโลว์)
Or before you know it everyone will know
(ออ บีฟอร์ ยู โนว์ อิท เอ๊วี่วัน วิล โนว์)

Streets were paved with a thousand eyes
(สทรีท เวอ เพ้ฝ วิธ อะ เธ๊าซั่นด อาย)
And try as you may you can’t disguise
(แอนด์ ธราย แอส ยู เมย์ ยู แค็นท ดิสไก๊ส)
There’s only two things that you can’t hide from
(แดร์ โอ๊นลี่ ทู ทริง เอส แดท ยู แค็นท ไฮด์ ฟรอม)
That’s you and the ground you’re walking on
(แด้ท ยู แอนด์ เดอะ กราวนด์ ยัวร์ วอคกิง ออน)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

Watch where you walk, ’cause the sidewalks talk
(ว๊อทช แวร์ ยู ว๊อล์ค , ค๊อส เดอะ ไซด์ว๊อก ท๊อล์ค)
You better watch what you do, what you do
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช ว๊อท ยู ดู , ว๊อท ยู ดู)
‘Cause the sidewalk talk can get carried away
(ค๊อส เดอะ ไซด์ว๊อก ท๊อล์ค แคน เก็ท แคร์รี่ อะเวย์)
You better watch what you say, what you say
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช ว๊อท ยู เซย์ , ว๊อท ยู เซย์)

Think when you speak ’cause you gotta ‘long the street
(ทริ๊งค เว็น ยู สพี๊ค ค๊อส ยู กอททะ ลอง เดอะ สทรีท)
They can read what you say so you gotta stay away
(เด แคน รี๊ด ว๊อท ยู เซย์ โซ ยู กอททะ สเทย์ อะเวย์)
From words that sting, words are not true
(ฟรอม เวิร์ด แดท สทิง , เวิร์ด แซร์ น็อท ทรู)
And the things you say make a fool of you
(แอนด์ เดอะ ทริง เอส ยู เซย์ เม้ค เก ฟูล อ็อฝ ยู)

Little white lies make the sidewalk cry
(ลิ๊ทเทิ่ล ไว๊ท ไล เม้ค เดอะ ไซด์ว๊อก คราย)
And you can betray with the things you say
(แอนด์ ยู แคน บีเทรย์ วิธ เดอะ ทริง เอส ยู เซย์)
Words won’t last when you say ’em too fast
(เวิร์ด ว็อนท ล๊าสท เว็น ยู เซย์ เอ็ม ทู ฟาสท)
And you’ve been mislead by the things you’ve said
(แอนด์ ยู๊ฟ บีน มีซลีด บาย เดอะ ทริง เอส ยู๊ฟ เซ็ด)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Intermediate:
(อินเทอร์มี๊เดียท :)

When you’re living on the street
(เว็น ยัวร์ ลีฝอิง ออน เดอะ สทรีท)
Life can be full of misery
(ไล๊ฟ แคน บี ฟูล อ็อฝ มีสริ)
Find a place to call your own
(ไฟนด์ อะ เพลส ทู คอลลํ ยุร โอว์น)
Make your heart into a home
(เม้ค ยุร ฮาร์ท อิ๊นทู อะ โฮม)

You can do it, uh huh
(ยู แคน ดู อิท , อา ฮู)
[repeat 3 times]
([ รีพี๊ท ที ไทม์ ])

You can do it
(ยู แคน ดู อิท)

After every word there’s a place that heard
(แอ๊ฟเท่อร เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด แดร์ ซา เพลส แดท เฮิด)
Every time your shoe hits the avenue
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยุร ชู ฮิท ดิ แอ๊ฝเฝนิว)
And when you’ve gone they’ll sing a song
(แอนด์ เว็น ยู๊ฟ กอน เด๊ว ซิง อะ ซ็อง)
Of the stories you told when you felt so bold
(อ็อฝ เดอะ สตอยสฺ ยู โทลด เว็น ยู เฟ็ลท โซ โบลดฺ)

You better think twice when you cross the ice
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค ทไวซ เว็น ยู ครอสสํ ดิ ไอ๊ซ์)
Everything you do comes back to you
(เอ๊วี่ติง ยู ดู คัม แบ็ค ทู ยู)
When you’re shedding a tear sidewalks will hear
(เว็น ยัวร์ เช็ดดิง อะ เทียร์ ไซด์ว๊อก วิล เฮียร)
When your laughter’s true they’ll run with you
(เว็น ยุร ลาฟเทอะ ทรู เด๊ว รัน วิธ ยู)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
[intermediate]
([ อินเทอร์มี๊เดียท ])

You can do it, uh huh
(ยู แคน ดู อิท , อา ฮู)
[repeat 3 times]
([ รีพี๊ท ที ไทม์ ])

You can do it
(ยู แคน ดู อิท)
[repeat 3 times]
([ รีพี๊ท ที ไทม์ ])

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Sidewalk talk
(ไซด์ว๊อก ท๊อล์ค)
[repeat 3 times]
([ รีพี๊ท ที ไทม์ ])

Let me tell ya ’bout sidewalk talk
(เล็ท มี เทลล ยา เบาท ไซด์ว๊อก ท๊อล์ค)
Sidewalk talk
(ไซด์ว๊อก ท๊อล์ค)
Sidewalk talk
(ไซด์ว๊อก ท๊อล์ค)
Sidewalk talk
(ไซด์ว๊อก ท๊อล์ค)
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

Watch out for sidewalk talk
(ว๊อทช เอ๊าท ฟอร์ ไซด์ว๊อก ท๊อล์ค)
Sidewalk talk
(ไซด์ว๊อก ท๊อล์ค)
Sidewalk talk
(ไซด์ว๊อก ท๊อล์ค)
Sidewalk talk
(ไซด์ว๊อก ท๊อล์ค)

Let me tell ya ’bout
(เล็ท มี เทลล ยา เบาท)
Let me tell ya ’bout
(เล็ท มี เทลล ยา เบาท)
Let me tell ya ’bout
(เล็ท มี เทลล ยา เบาท)
Let me tell ya ’bout sidewalk talk
(เล็ท มี เทลล ยา เบาท ไซด์ว๊อก ท๊อล์ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sidewalk Talk (Extended Dance Mix) คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น