เนื้อเพลง Winning Ugly คำอ่านไทย The Rolling Stones

[Jagger/Richards]
([ แจกเกอ /ริชราท ])

I wanna be on top.
(ไอ วอนนา บี ออน ท๊อพ)
Forever on the up and damn the competition.
(ฟอเร๊เฝ่อร ออน ดิ อั๊พ แอนด์ แดมนํ เดอะ ค็อมพิทีฌอัน)
I never play it fair,
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เพลย์ อิท แฟร์ ,)
I never turn a hair,
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เทิร์น อะ แฮร์ ,)
just like the politicians.
(จั๊สท ไล๊ค เดอะ พอลิทีฌแอ็น)
I wrap my conscience up.
(ไอ แร๊พ มาย คอนเฌ็นซ อั๊พ)
I wanna win that cup and get my money, baby.
(ไอ วอนนา วิน แดท คัพ แอนด์ เก็ท มาย มั๊นนี่ , เบ๊บี้)
But, back in the dressing room
(บั๊ท , แบ็ค อิน เดอะ ดเรซซิง รูม)
the other side is weeping.
(ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ อีส วิปพิง)
And we’re winning [winning], winning [winning] ugly.
(แอนด์ เวีย วีนนิง [ วีนนิง ] , วีนนิง [ วีนนิง ] อั๊กลี่)
And we’re winning [winning], winning [winning] ugly.
(แอนด์ เวีย วีนนิง [ วีนนิง ] , วีนนิง [ วีนนิง ] อั๊กลี่)
And we’re heading for the heartbreak,
(แอนด์ เวีย เฮดอิง ฟอร์ เดอะ ฮาร์ทเบรก ,)
heading for the blues. Yeah.
(เฮดอิง ฟอร์ เดอะ บลู เย่)
And we’re heading for the heartbreak,
(แอนด์ เวีย เฮดอิง ฟอร์ เดอะ ฮาร์ทเบรก ,)
heading for the blues.
(เฮดอิง ฟอร์ เดอะ บลู)
And we’re winning [winning], winning [winning] ugly.
(แอนด์ เวีย วีนนิง [ วีนนิง ] , วีนนิง [ วีนนิง ] อั๊กลี่)
I will not act unkind,
(ไอ วิล น็อท แอ๊คท อันไคนด ,)
I will not be so blind,
(ไอ วิล น็อท บี โซ ไบลนฺดฺ ,)
I will not walk so proud,
(ไอ วิล น็อท ว๊อล์ค โซ พเราด ,)
come down from off my cloud.
(คัม เดาน ฟรอม ออฟฟ มาย คลาวดํ)
How can I live my life this way?
(ฮาว แคน นาย ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ ดิส เวย์)
A beauty is staring me in the face,
(อะ บิ๊วที่ อีส ซแทริง มี อิน เดอะ เฟซ ,)
ain’t that the truth?
(เอน แดท เดอะ ทรู๊ธ)
Ain’t that the truth?
(เอน แดท เดอะ ทรู๊ธ)
Hold on, [Huuu huuu hu!] oh, c’mon girl.
(โฮลด์ ออน , [ Huuu huuu ฮู ! ] โอ , ซีมอน เกิร์ล)
[Huuu huuu hu!] Ha, c’mon girl.
([ Huuu huuu ฮู ! ] ฮา , ซีมอน เกิร์ล)
Look out for number one.
(ลุ๊ค เอ๊าท ฟอร์ นั๊มเบ้อร์ วัน)
My country right or wrong,
(มาย คั๊นทรี่ ไร๊ท ออ รอง ,)
let the devil take the hindmost.
(เล็ท เดอะ เด๊ฝิ้ล เท้ค เดอะ ไฮนโมซท)
I was brought up to cheat
(ไอ วอส บรอท อั๊พ ทู ชี๊ท)
so long as the referee wasn’t looking.
(โซ ลอง แอส เดอะ เรเฟอะรี วอสซึ้น ลุคอิง)
I’m never wrong at all.
(แอม เน๊เฝ่อร์ รอง แอ็ท ดอร์)
I always fight the call.
(ไอ ออลเว ไฟ้ท เดอะ คอลลํ)
I don’t admit it.
(ไอ ด้อนท์ แอ๊ดมิท ดิธ)
But back in the dressing room
(บั๊ท แบ็ค อิน เดอะ ดเรซซิง รูม)
the other side is a screaming.
(ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ อีส ซา ซครีมอิง)
And we’re winning [winning], winning [winning] ugly. Yeah.
(แอนด์ เวีย วีนนิง [ วีนนิง ] , วีนนิง [ วีนนิง ] อั๊กลี่ เย่)
And we’re winning [winning], winning [winning] ugly. Ha, ha.
(แอนด์ เวีย วีนนิง [ วีนนิง ] , วีนนิง [ วีนนิง ] อั๊กลี่ ฮา , ฮา)
And we’re heading for the heartbreak,
(แอนด์ เวีย เฮดอิง ฟอร์ เดอะ ฮาร์ทเบรก ,)
heading for the blues, ya.
(เฮดอิง ฟอร์ เดอะ บลู , ยา)
And I’m heading for the heartbreak,
(แอนด์ แอม เฮดอิง ฟอร์ เดอะ ฮาร์ทเบรก ,)
heading for the blues.
(เฮดอิง ฟอร์ เดอะ บลู)
Yeah, and we’re winning [winning], winning [winning] ugly, yeah.
(เย่ , แอนด์ เวีย วีนนิง [ วีนนิง ] , วีนนิง [ วีนนิง ] อั๊กลี่ , เย่)
I will not act unkind,
(ไอ วิล น็อท แอ๊คท อันไคนด ,)
I will not be so blind,
(ไอ วิล น็อท บี โซ ไบลนฺดฺ ,)
I will not walk so proud,
(ไอ วิล น็อท ว๊อล์ค โซ พเราด ,)
come down from off my cloud.
(คัม เดาน ฟรอม ออฟฟ มาย คลาวดํ)
How can I live my life this way?
(ฮาว แคน นาย ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ ดิส เวย์)
A beauty is staring me in the face,
(อะ บิ๊วที่ อีส ซแทริง มี อิน เดอะ เฟซ ,)
ain’t that the truth?
(เอน แดท เดอะ ทรู๊ธ)
Ain’t that the truth?
(เอน แดท เดอะ ทรู๊ธ)
Come on baby!
(คัมมอน เบ๊บี้ !)
Come on girl!
(คัมมอน เกิร์ล !)
A little bit louder!
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลาวเดอ !)
Walk a little bit prouder!
(ว๊อล์ค กา ลิ๊ทเทิ่ล บิท พาสเดอ !)
[Huuu huuu hu!]
([ Huuu huuu ฮู ! ])
Meow, wait I am, wait I am, wait I am …
(Meow , เว้ท ไอ แอ็ม , เว้ท ไอ แอ็ม , เว้ท ไอ แอ็ม)
[Huuu huuu hu!]
([ Huuu huuu ฮู ! ])
Yeah, and we’re winning [winning], winning [winning] ugly.
(เย่ , แอนด์ เวีย วีนนิง [ วีนนิง ] , วีนนิง [ วีนนิง ] อั๊กลี่)
That’s allright.
(แด้ท ไรทโอ)
Winning [winning], winning [winning], winning ugly.
(วีนนิง [ วีนนิง ] , วีนนิง [ วีนนิง ] , วีนนิง อั๊กลี่)
Come on girl.
(คัมมอน เกิร์ล)
Watch me saying [winning] winning [winning], winning ugly.
(ว๊อทช มี เซอิง [ วีนนิง ] วีนนิง [ วีนนิง ] , วีนนิง อั๊กลี่)
Ah, and I’m winning [winning], winning [winning] winning ugly.
(อา , แอนด์ แอม วีนนิง [ วีนนิง ] , วีนนิง [ วีนนิง ] วีนนิง อั๊กลี่)
Winning ugly!
(วีนนิง อั๊กลี่ !)
Come on [winning], stay away [winning ugly],
(คัมมอน [ วีนนิง ] , สเทย์ อะเวย์ [ วีนนิง อั๊กลี่ ] ,)
step over girl, step over girl, come on.
(สเท็พ โอ๊เฝ่อร เกิร์ล , สเท็พ โอ๊เฝ่อร เกิร์ล , คัมมอน)
Come on, [winning] come on [winning ugly] .
(คัมมอน , [ วีนนิง ] คัมมอน [ วีนนิง อั๊กลี่ ])
It’s allright, it’s allright.
(อิทซ ไรทโอ , อิทซ ไรทโอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Winning Ugly คำอ่านไทย The Rolling Stones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น