เนื้อเพลง Get Back คำอ่านไทย K-Ci & Jojo

[Intro]
([ อินโทร ])
Well, well, well, well
(เวลล , เวลล , เวลล , เวลล)
Well, well, well, well
(เวลล , เวลล , เวลล , เวลล)
Oh yeah
(โอ เย่)
Gave you, yeah
(เกฝ ยู , เย่)
Oh, listen listen baby, baby
(โอ , ลิ๊สซึ่น ลิ๊สซึ่น เบ๊บี้ , เบ๊บี้)

I gave you my cellie two nights ago
(ไอ เกฝ ยู มาย cellie ทู ไน๊ท อะโก)
I was waiting on you to let me know
(ไอ วอส เวททิง ออน ยู ทู เล็ท มี โนว์)
If we could get down, slow freak tightness
(อิ๊ฟ วี เคิด เก็ท เดาน , สโลว์ ฟรี๊ค ไททเน็ซ)
I must confess you smell better than the rest
(ไอ มัสท์ คอนเฟสส ยู สเมลล์ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น เดอะ เรสท)
Yes you do, yes you do
(เย็ซ ยู ดู , เย็ซ ยู ดู)
I wanna get close to you, mostly too
(ไอ วอนนา เก็ท โคลส ทู ยู , โมซทลิ ทู)
I wanna be your happiness
(ไอ วอนนา บี ยุร แฮพพิเน็ซ)
Your soft caress
(ยุร ซ๊อฟท คะเรซ)
Girl, I’m ready, call me
(เกิร์ล , แอม เร๊ดี้ , คอลลํ มี)

[1] – Get back and let me get that
([ วัน ] เก็ท แบ็ค แอนด์ เล็ท มี เก็ท แดท)
Telephone lookin’ at me
(เท๊ลเลโฟน ลุคกิน แอ็ท มี)
So get back and let me get that
(โซ เก็ท แบ็ค แอนด์ เล็ท มี เก็ท แดท)
I ain’t up to bein’ lonely
(ไอ เอน อั๊พ ทู บีนโพล โลนลิ)

Get back and let me get that
(เก็ท แบ็ค แอนด์ เล็ท มี เก็ท แดท)
It’s you I want, I want you only
(อิทซ ยู ไอ ว้อนท , ไอ ว้อนท ยู โอ๊นลี่)
So get back and let me get that
(โซ เก็ท แบ็ค แอนด์ เล็ท มี เก็ท แดท)
Come on baby, wait for me
(คัมมอน เบ๊บี้ , เว้ท ฟอร์ มี)

Oh yeah, where are you baby
(โอ เย่ , แวร์ อาร์ ยู เบ๊บี้)
This lonliness is doin’ me so crazy
(ดิส ลอนลีเนส ซิส โดย มี โซ คเรสิ)
I’ve been pacin’ the floor
(แอฝ บีน pacin เดอะ ฟลอร์)
Right now I don’t know
(ไร๊ท นาว ไอ ด้อนท์ โนว์)
If you’re uptight, slow it down
(อิ๊ฟ ยัวร์ อัพทาย , สโลว์ อิท เดาน)
And grab the phone to call me
(แอนด์ แกร๊บ เดอะ โฟน ทู คอลลํ มี)
Yeah, you know
(เย่ , ยู โนว์)
Let’s do what we’re suppose to do, baby
(เล็ท ดู ว๊อท เวีย ซั๊พโพ้ส ทู ดู , เบ๊บี้)
Two creative people makin’ love
(ทู คริเอทิฝ พี๊เพิ่ล เมกิน ลัฝ)
Call me when you’re ready to come to school
(คอลลํ มี เว็น ยัวร์ เร๊ดี้ ทู คัม ทู สคูล)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท วัน ])

Ooh get back, get back
(อู้ เก็ท แบ็ค , เก็ท แบ็ค)
Come on, let me get a piece of you honey
(คัมมอน , เล็ท มี เก็ท ดา พี๊ซ อ็อฝ ยู ฮั๊นนี่)
Come on, come on, let me get a piece of your lovin’
(คัมมอน , คัมมอน , เล็ท มี เก็ท ดา พี๊ซ อ็อฝ ยุร ลัฝวิน)
Here’s my number
(เฮียร มาย นั๊มเบ้อร์)
Call me tonight
(คอลลํ มี ทูไน๊ท)
Talk to me baby, oh yeah
(ท๊อล์ค ทู มี เบ๊บี้ , โอ เย่)
Call me when you need somebody
(คอลลํ มี เว็น ยู นี๊ด ซัมบอดี้)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท วัน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Back คำอ่านไทย K-Ci & Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น