เนื้อเพลง First Love คำอ่านไทย Kirk Franklin

Verse 1
(เฝิซ วัน)
I know they hurt you
(ไอ โนว์ เด เฮิร์ท ยู)
They saw you stumble but didn’t help you
(เด ซอว์ ยู แสตมเบิล บั๊ท ดิ๊นอิน เฮ้ลพ ยู)
And now they left you
(แอนด์ นาว เด เล๊ฟท ยู)
They were quick to pray but slow to move
(เด เวอ ควิค ทู เพรย์ บั๊ท สโลว์ ทู มู๊ฝ)

And now you’re empty
(แอนด์ นาว ยัวร์ เอ๊มพที่)
Too tired to run, you walk away
(ทู ไทร์ ทู รัน , ยู ว๊อล์ค อะเวย์)
In the night there’s a voice
(อิน เดอะ ไน๊ท แดร์ ซา ว๊อยซ์)
If you listen He sweetly says
(อิ๊ฟ ยู ลิ๊สซึ่น ฮี ซวิทลิ เซย์)

Come back to your first love [first love 2x]
(คัม แบ็ค ทู ยุร เฟิร์สท ลัฝ [ เฟิร์สท ลัฝ 2x ])
Come back home, back where you belong
(คัม แบ็ค โฮม , แบ็ค แวร์ ยู บีลอง)
Come [to your 2x] first love
(คัม [ ทู ยุร 2x ] เฟิร์สท ลัฝ)

You didn’t make it
(ยู ดิ๊นอิน เม้ค อิท)
You thought your love would last forever
(ยู ธอท ยุร ลัฝ เวิด ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
Ain’t it funny how a chapter can make a story change
(เอน ดิธ ฟันนิ ฮาว อะ แช๊พเท่อร์ แคน เม้ค เก สท๊อรี่ เช้งจํ)
Cold and lonely, you never knew hurt could feel this way
(โคลด์ แอนด์ โลนลิ , ยู เน๊เฝ่อร์ นยู เฮิร์ท เคิด ฟีล ดิส เวย์)
Understand there’s a plan if you’re patient
(อั๊นเด้อรสแทนด แดร์ ซา แพลน อิ๊ฟ ยัวร์ เพ๊เที้ยนท์)
Hear the savior say
(เฮียร เดอะ เซฝเยอะ เซย์)

Bridge
(บริดจ)
God is able to heal if you listen
(ก๊อด อีส เอ๊เบิ้ล ทู ฮีล อิ๊ฟ ยู ลิ๊สซึ่น)
And He’ll show you His will if you listen
(แอนด์ เฮ็ลล โชว์ ยู ฮิส วิล อิ๊ฟ ยู ลิ๊สซึ่น)
But you gotta be still and just listen, listen
(บั๊ท ยู กอททะ บี สทิลล แอนด์ จั๊สท ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น)

Home… Home… Home… I’m Home [repeat]
(โฮม โฮม โฮม แอม โฮม [ รีพี๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง First Love คำอ่านไทย Kirk Franklin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น