เนื้อเพลง Words To Me คำอ่านไทย Sugar Ray

Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Yeah
(เย่)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)

She sings these words to me
(ชี ซิง เอส ฑิส เวิร์ด ทู มี)
She sings these words to me
(ชี ซิง เอส ฑิส เวิร์ด ทู มี)
I look at you and try to do
(ไอ ลุ๊ค แกท ยู แอนด์ ธราย ทู ดู)
the best I can
(เดอะ เบ๊สท์ ไอ แคน)
but sometimes
(บั๊ท ซัมไทม์)
it ain’t that easy
(อิท เอน แดท อีสอิ)
If not today, she said, then tell me when
(อิ๊ฟ น็อท ทูเดย์ , ชี เซ็ด , เด็น เทลล มี เว็น)
I think I tried to say I’m sorry
(ไอ ทริ๊งค ไอ ทไร ทู เซย์ แอม ซ๊อรี่)
Then she said these words of reverence
(เด็น ชี เซ็ด ฑิส เวิร์ด อ็อฝ เรฝเออะเร็นซ)
Please don’t leave me hanging on and on
(พลีซ ด้อนท์ ลี๊ฝ มี แฮงอิง ออน แอนด์ ออน)
I see the light in your window
(ไอ ซี เดอะ ไล๊ท อิน ยุร วิ๊นโด้ว)
Look at the sky and we can go
(ลุ๊ค แกท เดอะ สกาย แอนด์ วี แคน โก)
Away
(อะเวย์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!And I’m gonna
(เก็ท อั๊พ ! แอนด์ แอม กอนนะ)
Pick you up and take you where I wanna
(พิค ยู อั๊พ แอนด์ เท้ค ยู แวร์ ไอ วอนนา)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!And I’m gonna
(เก็ท อั๊พ ! แอนด์ แอม กอนนะ)
Pick you up and take you where I wanna
(พิค ยู อั๊พ แอนด์ เท้ค ยู แวร์ ไอ วอนนา)

La, la, la, la, la, la
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)
She sings these words to me
(ชี ซิง เอส ฑิส เวิร์ด ทู มี)
She sings these words to me
(ชี ซิง เอส ฑิส เวิร์ด ทู มี)
Baby
(เบ๊บี้)
The summer’s sun is warm
(เดอะ ซั๊มเม่อร์ ซัน อีส วอร์ม)
and you, are everywhere
(แอนด์ ยู , อาร์ เอวี่แวร์)
But sometimes
(บั๊ท ซัมไทม์)
it ain’t that easy
(อิท เอน แดท อีสอิ)
I count the days till I see you again
(ไอ เค้าทํ เดอะ เดย์ ทิลล์ ไอ ซี ยู อะเกน)
You know I tried and I am sorry
(ยู โนว์ ไอ ทไร แอนด์ ดาย แอ็ม ซ๊อรี่)
One night can make a difference
(วัน ไน๊ท แคน เม้ค เก ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
Please don’t leave me hanging on and on
(พลีซ ด้อนท์ ลี๊ฝ มี แฮงอิง ออน แอนด์ ออน)
I see the light in your window
(ไอ ซี เดอะ ไล๊ท อิน ยุร วิ๊นโด้ว)
Look at the sky and we can go
(ลุ๊ค แกท เดอะ สกาย แอนด์ วี แคน โก)
Away
(อะเวย์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!And I’m gonna
(เก็ท อั๊พ ! แอนด์ แอม กอนนะ)
Pick you up and take you where I wanna
(พิค ยู อั๊พ แอนด์ เท้ค ยู แวร์ ไอ วอนนา)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!And I’m gonna
(เก็ท อั๊พ ! แอนด์ แอม กอนนะ)
Pick you up and take you where I wanna
(พิค ยู อั๊พ แอนด์ เท้ค ยู แวร์ ไอ วอนนา)

La, la, la, la, la, la
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)
She sings these words to me
(ชี ซิง เอส ฑิส เวิร์ด ทู มี)
She sings these words to me
(ชี ซิง เอส ฑิส เวิร์ด ทู มี)
Baby
(เบ๊บี้)
And I don’t mind the waiting
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ไมนด์ เดอะ เวททิง)
When she sings these words to me
(เว็น ชี ซิง เอส ฑิส เวิร์ด ทู มี)
I see the light in your window
(ไอ ซี เดอะ ไล๊ท อิน ยุร วิ๊นโด้ว)
Look at the sky and we can go
(ลุ๊ค แกท เดอะ สกาย แอนด์ วี แคน โก)
Look at the sky and we can go
(ลุ๊ค แกท เดอะ สกาย แอนด์ วี แคน โก)
Away
(อะเวย์)
She says these words
(ชี เซย์ ฑิส เวิร์ด)
She says these words
(ชี เซย์ ฑิส เวิร์ด)
La, la, la, la, la, la
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)
She says these words
(ชี เซย์ ฑิส เวิร์ด)
Come away with me tonight
(คัม อะเวย์ วิธ มี ทูไน๊ท)
She says these words
(ชี เซย์ ฑิส เวิร์ด)
La, la, la, la, la, la
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)
She says these words
(ชี เซย์ ฑิส เวิร์ด)
Come away with me tonight
(คัม อะเวย์ วิธ มี ทูไน๊ท)

Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!And I’m gonna
(เก็ท อั๊พ ! แอนด์ แอม กอนนะ)
Pick you up and take you where I wanna
(พิค ยู อั๊พ แอนด์ เท้ค ยู แวร์ ไอ วอนนา)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Yeah
(เย่)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!And I’m gonna
(เก็ท อั๊พ ! แอนด์ แอม กอนนะ)
Pick you up and take you where I wanna
(พิค ยู อั๊พ แอนด์ เท้ค ยู แวร์ ไอ วอนนา)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)
Get up!
(เก็ท อั๊พ !)

And I don’t mind the waiting
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ไมนด์ เดอะ เวททิง)
when she sings these words to me
(เว็น ชี ซิง เอส ฑิส เวิร์ด ทู มี)
La, la, la, la, la, la
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)
Come away with me tonight
(คัม อะเวย์ วิธ มี ทูไน๊ท)
La, la, la, la, la, la
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Words To Me คำอ่านไทย Sugar Ray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น