เนื้อเพลง Magic America คำอ่านไทย Blur

Bill Barrat has a simple dream.
(บิลล์ Barrat แฮ็ส ซา ซิ๊มเพิ่ล ดรีม)
He calls it his Plan B.
(ฮี คอลลํ ซิท ฮิส แพลน บี)
Where there are buildings in the sky and the air is sugar free
(แวร์ แดร์ อาร์ บีลดิง เอส ซิน เดอะ สกาย แอนด์ ดิ แอร์ อีส ชู๊ก้าร ฟรี)
And everyone’s very friendly.
(แอนด์ เอ๊วี่วัน เฝ๊รี่ ฟเรนดลิ)
Well, Plan B arrived on a holiday.
(เวลล , แพลน บี อะไร๊ฝ ออน อะ ฮอลอิเด)
He took a cab to the shopping malls,
(ฮี ทุค กา แค๊บ ทู เดอะ ชอปปิ้ง มอลล์ ,)
Bought and ate till he could do neither any more
(บอท แอนด์ เอท ทิลล์ ฮี เคิด ดู ไน๊เธ่อร์ เอ๊นี่ โม)
Then found love on Channel 44.
(เด็น เฟานด ลัฝ ออน แช๊นเนล 44)

La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
He wants to go to magic America
(ฮี ว้อนท ทู โก ทู แม๊จิค อะเมริคะ)
La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
He’d like to live in magic America
(ฮีด ไล๊ค ทู ไล้ฝ อิน แม๊จิค อะเมริคะ)
With all those magic people
(วิธ ออล โฑส แม๊จิค พี๊เพิ่ล)

Bill Barrat sent his postcards home
(บิลล์ Barrat เซ็นท ฮิส โพสต์การ์ด โฮม)
To everyone he’d ever known
(ทู เอ๊วี่วัน ฮีด เอ๊เฝ่อร์ โนน)
They went, ” Fifty-nine cents gets you a good square meal
(เด เว็นท , ” ฟีฟทิ ไนน เซ็นท เก็ท ยู อะ กู๊ด สแควร์ มีล)
From the people who care how you feel. ”
(ฟรอม เดอะ พี๊เพิ่ล ฮู แคร์ ฮาว ยู ฟีล “)

La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
He wants to go to magic America
(ฮี ว้อนท ทู โก ทู แม๊จิค อะเมริคะ)
La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
He’d like to live in magic America
(ฮีด ไล๊ค ทู ไล้ฝ อิน แม๊จิค อะเมริคะ)
With all the magic people
(วิธ ออล เดอะ แม๊จิค พี๊เพิ่ล)
With all the magic people
(วิธ ออล เดอะ แม๊จิค พี๊เพิ่ล)

La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
He wants to go to magic America
(ฮี ว้อนท ทู โก ทู แม๊จิค อะเมริคะ)
La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
He’d like to live in magic America
(ฮีด ไล๊ค ทู ไล้ฝ อิน แม๊จิค อะเมริคะ)
La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
So nice to be in magic America
(โซ ไน๊ซ์ ทู บี อิน แม๊จิค อะเมริคะ)
La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
He’d like to live in magic America
(ฮีด ไล๊ค ทู ไล้ฝ อิน แม๊จิค อะเมริคะ)
With all the magic people
(วิธ ออล เดอะ แม๊จิค พี๊เพิ่ล)
With all the magic people
(วิธ ออล เดอะ แม๊จิค พี๊เพิ่ล)
With all the magic people
(วิธ ออล เดอะ แม๊จิค พี๊เพิ่ล)
With all the magic people
(วิธ ออล เดอะ แม๊จิค พี๊เพิ่ล)
All the magic people
(ออล เดอะ แม๊จิค พี๊เพิ่ล)
With all the magic people
(วิธ ออล เดอะ แม๊จิค พี๊เพิ่ล)
All the people, all the people
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล , ออล เดอะ พี๊เพิ่ล)
With all the magic people
(วิธ ออล เดอะ แม๊จิค พี๊เพิ่ล)
All the people, all the people
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล , ออล เดอะ พี๊เพิ่ล)
[etc. to fade]
([ อีทีซี ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Magic America คำอ่านไทย Blur

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น