เนื้อเพลง Oh Yeah คำอ่านไทย Foxy Brown feat Spagga Benz

I’m the most critically acclaimed, rap b*tch in the game
(แอม เดอะ โมซท ครีทอิแค็ลลิ แอ๊คเคลม , แร็พ บี *tch อิน เดอะ เกม)
Coast to coast, stash the gat in holster girl
(โค้สท ทู โค้สท , สแตช เดอะ แกท อิน โฮลซเทอะ เกิร์ล)
Dark skinned, Christian Dior poster girl
(ด๊าร์ค ซคินด , ครีซแช็น ดีออ โพซเทอะ เกิร์ล)
Mo’ rockin Timbs b*tch and the Gucci loafers girl
(โม รอคกิน ทิมสฺ บี *tch แอนด์ เดอะ กู๊ซชี่ โลฟเออะ เกิร์ล)
N*ggaz say I’m too pretty to spit rhymes this gritty
(เอ็น *ggaz เซย์ แอม ทู พริ๊ทที่ ทู ซพิท ไรม ดิส กรีททิ)
F*ck y’all thought? Be dancin around in suits like I’m {Diddy}
(เอฟ *ck ยอล ธอท บี แดนซิน อะราวนฺดฺ อิน ซุ๊ท ไล๊ค แอม {ดิดดี้ })
Pretty, show n*ggaz how we run this city
(พริ๊ทที่ , โชว์ เอ็น *ggaz ฮาว วี รัน ดิส ซิ๊ที่)
Respect my name, Boogie n*gga, stay in ya lane
(เรสเพ๊คท มาย เนม , บูกี เอ็น *gga , สเทย์ อิน ยา เลน)
Like The Hurricane, rains on b*tches like Sugar Shane
(ไล๊ค เดอะ เฮอริเคน , เรน ออน บี *tches ไล๊ค ชู๊ก้าร เชน)
And dare one of y’all rappin chicks to mention Fox name
(แอนด์ แดร์ วัน อ็อฝ ยอล แรพปิน ชิค ทู เม๊นชั่น ฟ๊อกซ เนม)
” What’s Beef? ” Beef is when b*tches think it’s sweet
(” ว๊อท บี๊ฟ ” บี๊ฟ อีส เว็น บี *tches ทริ๊งค อิทซ สวี้ท)
See y’all frontin in the streets and let my gat meet ya
(ซี ยอล ฟ้อนดิน อิน เดอะ สทรีท แซน เล็ท มาย แกท มี๊ท ยา)

Oh yea, We coming for you
(โอ เย , วี คัมอิง ฟอร์ ยู)
Oh yea, We coming for you
(โอ เย , วี คัมอิง ฟอร์ ยู)
Oh yea, We coming for you
(โอ เย , วี คัมอิง ฟอร์ ยู)
Oh yea, We coming for you
(โอ เย , วี คัมอิง ฟอร์ ยู)
Oh yea, We coming for you
(โอ เย , วี คัมอิง ฟอร์ ยู)
Oh yea, We coming for you
(โอ เย , วี คัมอิง ฟอร์ ยู)

Check, uhh
(เช็ค , อา)
It’s like I’m in my own f*ckin world, I speak how I feel
(อิทซ ไล๊ค แอม อิน มาย โอว์น เอฟ *ckin เวิลด , ไอ สพี๊ค ฮาว ไอ ฟีล)
Sometimes I feel like I’m just too f*ckin real
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไล๊ค แอม จั๊สท ทู เอฟ *ckin เรียล)
I love to stack riches, no disrespect y’all
(ไอ ลัฝ ทู ซแท็ค ริชอิส , โน ดิซริซเพคท ยอล)
I respect the rap game, but I don’t f*ck with rap b*tches
(ไอ เรสเพ๊คท เดอะ แร็พ เกม , บั๊ท ไอ ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ แร็พ บี *tches)
I’m speakin from my heart
(แอม สปีกิน ฟรอม มาย ฮาร์ท)
It’s not that I’m too good, I’m just hood
(อิทซ น็อท แดท แอม ทู กู๊ด , แอม จั๊สท ฮุด)
Been like this from the f*ckin start
(บีน ไล๊ค ดิส ฟรอม เดอะ เอฟ *ckin สท๊าร์ท)
Since I bust my gun in ninety-six
(ซิ๊นซ ไอ บัซท มาย กัน อิน ไนนทิ ซิกซ์)
Y’all never see me flick up with them fake-ass chicks
(ยอล เน๊เฝ่อร์ ซี มี ฟลิค อั๊พ วิธ เด็ม เฟ้ค อาซ ชิค)
B*tches smile up in your face, turn around and pop sh*t
(บี *tches สไมล์ อั๊พ อิน ยุร เฟซ , เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ พ็อพ ฌะ *ที)
You a industry b*tch, I’m a in the streets b*tch
(ยู อะ อิ๊นดัสทรี่ บี *tch , แอม มา อิน เดอะ สทรีท บี *tch)
I might breeze through Prada, Chloe or Tiffs
(ไอ ไมท บร๊ซ ทรู พราดา , โคลรี ออ ทิฟ)
But, other than that it’s just me and my six
(บั๊ท , อ๊อเธ่อร์ แฑ็น แดท อิทซ จั๊สท มี แอนด์ มาย ซิกซ์)

Oh yea, We coming for you
(โอ เย , วี คัมอิง ฟอร์ ยู)
Oh yea, We coming for you
(โอ เย , วี คัมอิง ฟอร์ ยู)
Oh yea, We coming for you
(โอ เย , วี คัมอิง ฟอร์ ยู)
Oh yea, We coming for you
(โอ เย , วี คัมอิง ฟอร์ ยู)
Oh yea, We coming for you
(โอ เย , วี คัมอิง ฟอร์ ยู)
Oh yea, We coming for you
(โอ เย , วี คัมอิง ฟอร์ ยู)

I dream filthy
(ไอ ดรีม ฟีลธิ)
My moms and pops mixed it with the Trini’ rum and whiskey
(มาย มัม แซน พ็อพ มิกซ์ ดิท วิธ เดอะ Trini รัม แอนด์ ฮวีซคิ)
Uhh, proper set off
(อา , พร๊อพเพ่อร์ เซ็ท ออฟฟ)
Six sped off, gats let off, I speak calm
(ซิกซ์ ซเพ็ด ออฟฟ , แกท เล็ท ออฟฟ , ไอ สพี๊ค คาลํม)
Gangsta, and pours off like Screechie Don, bwoy
(แก๊งซดา , แอนด์ พาว ออฟฟ ไล๊ค Screechie ด็อน , โบวา)
Who y’all know rock Prada like Fox
(ฮู ยอล โนว์ ร๊อค พราดา ไล๊ค ฟ๊อกซ)
Pop bottles in the back of the cellar with Donatella
(พ็อพ บ๊อทเทิ่ล ซิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ เซลเลอะ วิธ Donatella)
Cartier wrist wear, Pasha Kay face
(คาร์ดีเอ ริ๊ซท แวร์ , พาฌะ เค เฟซ)
Got n*ggaz stand in line just to get a sneak taste
(ก็อท เอ็น *ggaz สแทนด์ อิน ไลน์ จั๊สท ทู เก็ท ดา ซนีค เท๊ซท)
Act like y’all don’t know I keeps gat beneath waist
(แอ๊คท ไล๊ค ยอล ด้อนท์ โนว์ ไอ คี๊พ แกท บีนี๊ทร เว๊สท)
And like a hundred thou’ each crib in each safe
(แอนด์ ไล๊ค เก ฮั๊นเดร็ด เฑา อีช คริบ อิน อีช เซฟ)
When Fox come through she have a gun in the place
(เว็น ฟ๊อกซ คัม ทรู ชี แฮ็ฝ อะ กัน อิน เดอะ เพลส)
I’m like Marion Jones, what, who the FLUCK wan’ race?
(แอม ไล๊ค เมเรียน โจเนส , ว๊อท , ฮู เดอะ FLUCK ว็อน เร้ซ)
Listen, never trippin, never catch Brown slippin
(ลิ๊สซึ่น , เน๊เฝ่อร์ ทริพพิน , เน๊เฝ่อร์ แค็ทช บราวนํ สลิปพิน)
F*ck, y’all only nice around mics like Pippen
(เอฟ *ck , ยอล โอ๊นลี่ ไน๊ซ์ อะราวนฺดฺ ไมคะ ไล๊ค Pippen)
Sh*t, to all my thugs that’s Blood’n or Crip’n
(ฌะ *ที , ทู ออล มาย ธัก แด้ท Bloodn ออ Cripn)
I’m still sh*ttin, still lowridin and switch-hittin n*gga
(แอม สทิลล ฌะ *ttin , สทิลล lowridin แอนด์ สวิทช์ ฮิทดิน เอ็น *gga)

Oh yea, We coming for you
(โอ เย , วี คัมอิง ฟอร์ ยู)
Oh yea, We coming for you
(โอ เย , วี คัมอิง ฟอร์ ยู)
Oh yea, We coming for you
(โอ เย , วี คัมอิง ฟอร์ ยู)
Oh yea, We coming for you
(โอ เย , วี คัมอิง ฟอร์ ยู)
Oh yea, We coming for you
(โอ เย , วี คัมอิง ฟอร์ ยู)
Oh yea, We coming for you
(โอ เย , วี คัมอิง ฟอร์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oh Yeah คำอ่านไทย Foxy Brown feat Spagga Benz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น