เนื้อเพลง Zapata’s blood คำอ่านไทย Rage Against The Machine

Zapata’s Blood
(Zapatas บลัด)
Wasn’t spilt in vein
(วอสซึ้น ซพิลท อิน เฝน)
Of the debt of the most poor, most poor, most poor
(อ็อฝ เดอะ เด็บ อ็อฝ เดอะ โมซท พัวร์ , โมซท พัวร์ , โมซท พัวร์)
We’ll wage, we’ll wage
(เวลล เว้จ , เวลล เว้จ)
To reclaim our name
(ทู ริคเลม เอ๊า เนม)

Zapata’s Blood
(Zapatas บลัด)
Wasn’t spilt in vein
(วอสซึ้น ซพิลท อิน เฝน)
Of the debt of the most poor, most poor, most poor
(อ็อฝ เดอะ เด็บ อ็อฝ เดอะ โมซท พัวร์ , โมซท พัวร์ , โมซท พัวร์)
We’ll wage, we’ll wage
(เวลล เว้จ , เวลล เว้จ)
To reclaim our terrain
(ทู ริคเลม เอ๊า เทะเรน)

On January 1st, 1994
(ออน แจนยิวเอริ 1st , 1994)
The indigenous farmers of Southern Mexico
(ดิ อินดีจอินัซ ฟาเมอะ อ็อฝ ซัฑเอิน เม๊กซีโค)
Declared war on an unjust
(ดีแคล์ วอร์ ออน แอน อันจัซท)
and illigitimate government
(แอนด์ illigitimate กัฝเอินเม็นท)

Of of the debt of the most wild, the most poor
(อ็อฝ อ็อฝ เดอะ เด็บ อ็อฝ เดอะ โมซท ไวลด์ , เดอะ โมซท พัวร์)
Came a just arm struggle
(เคม อะ จั๊สท อาร์ม สทรั๊กเกิ้ล)
for democracy, justice, and liberty
(ฟอร์ ดีม๊อคเครซี่ , จัสติกส , แอนด์ ลิ๊เบอร์ที่)
And it won’t stop until that 65 year old dictatorship,
(แอนด์ ดิท ว็อนท สท๊อพ อันทิล แดท 65 เยียร์ โอลด์ ดิคเทเทอะฌิพ ,)
the Partido Revolucionario Institucional is buired in the ground
(เดอะ Partido Revolucionario Institucional อีส buired อิน เดอะ กราวนด์)
and the people’s voicce is heard once again
(แอนด์ เดอะ พี๊เพิ่ล voicce อีส เฮิด วั๊นซ อะเกน)

So check it out:
(โซ เช็ค อิท เอ๊าท :)
On January 1st, they became known as
(ออน แจนยิวเอริ 1st , เด บิเคม โนน แอส)
the Zapatista movement
(เดอะ Zapatista มูฝเม็นท)
And they have a saying, and I want you all to
(แอนด์ เด แฮ็ฝ อะ เซอิง , แอนด์ ดาย ว้อนท ยู ออล ทู)
sing along with me real quick.
(ซิง อะลอง วิธ มี เรียล ควิค)
It goes something like this
(อิท โกซ ซัมติง ไล๊ค ดิส)
It goes, everything for everyone…
(อิท โกซ , เอ๊วี่ติง ฟอร์ เอ๊วี่วัน)
and nothing for ourselves.
(แอนด์ นัธอิง ฟอร์ เอารเซลฝส)
Everything for everyone, and nothing for ourselves.
(เอ๊วี่ติง ฟอร์ เอ๊วี่วัน , แอนด์ นัธอิง ฟอร์ เอารเซลฝส)
Everything for everyone, and nothing for ourselves.
(เอ๊วี่ติง ฟอร์ เอ๊วี่วัน , แอนด์ นัธอิง ฟอร์ เอารเซลฝส)
Everything for everyone, and nothing for ourselves.
(เอ๊วี่ติง ฟอร์ เอ๊วี่วัน , แอนด์ นัธอิง ฟอร์ เอารเซลฝส)
Sing that sh*t!
(ซิง แดท ฌะ *ที !)
Everything for everyone, and nothing for ourselves.
(เอ๊วี่ติง ฟอร์ เอ๊วี่วัน , แอนด์ นัธอิง ฟอร์ เอารเซลฝส)
Everything for everyone, and nothing for ourselves.
(เอ๊วี่ติง ฟอร์ เอ๊วี่วัน , แอนด์ นัธอิง ฟอร์ เอารเซลฝส)
Everything for everyone, and nothing for ourselves.
(เอ๊วี่ติง ฟอร์ เอ๊วี่วัน , แอนด์ นัธอิง ฟอร์ เอารเซลฝส)
Everything for everyone, and nothing for ourselves…
(เอ๊วี่ติง ฟอร์ เอ๊วี่วัน , แอนด์ นัธอิง ฟอร์ เอารเซลฝส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Zapata’s blood คำอ่านไทย Rage Against The Machine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น