เนื้อเพลง Bloodclot คำอ่านไทย Rancid

Hey Ho, Hey Ho, Hey Ho, Hey Ho, Hey Ho
(เฮ โฮ , เฮ โฮ , เฮ โฮ , เฮ โฮ , เฮ โฮ)

Well I’m a crazy upsetter [Driving me insane]
(เวลล แอม มา คเรสิ upsetter [ ดรายวิง มี อินเซน ])
Yea I’m a street wise professor [Who am I to blame?]
(เย แอม มา สทรีท ไว๊ส โพรเฟ๊สเซ่อร์ [ ฮู แอ็ม ไอ ทู เบลม ])
Now if you listen to the record [Do you feel the same?]
(นาว อิ๊ฟ ยู ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เร๊คขอร์ด [ ดู ยู ฟีล เดอะ เซม ])
Well it don’t get any better [Going backwards again]
(เวลล อิท ด้อนท์ เก็ท เอ๊นี่ เบ๊ทเท่อร์ [ โกอิ้ง แบคเวิด อะเกน ])

Whoa swing your fists, whack stitches in the face
(โว้ว สวิง ยุร ฟิซท , ฮแว็ค stitches ซิน เดอะ เฟซ)
F*ck ups on me I feel sorry I work here
(เอฟ *ck อัพสฺ ออน มี ไอ ฟีล ซ๊อรี่ ไอ เวิ๊ร์ค เฮียร)
Never been like them with this society
(เน๊เฝ่อร์ บีน ไล๊ค เด็ม วิธ ดิส โซไซ๊ที่)
Life protects me feeling the finality
(ไล๊ฟ โพรเท๊คท มี ฟีลอิง เดอะ ไฟแนลอิทิ)

Now my guns are blazin’
(นาว มาย กัน แซร์ เบลซิน)
Bloodclot I can see 360
(Bloodclot ไอ แคน ซี 360)
Now my guns are blazin’
(นาว มาย กัน แซร์ เบลซิน)
Pick it back up and start it all over again
(พิค อิท แบ็ค อั๊พ แอนด์ สท๊าร์ท ดิธ ดอร์ โอ๊เฝ่อร อะเกน)

Hey Ho, Hey Ho
(เฮ โฮ , เฮ โฮ)

Well I’m a bad motherf*cker [Driving me insane]
(เวลล แอม มา แบ้ด motherf*cker [ ดรายวิง มี อินเซน ])
So don’t you even bother [Who am I to blame?]
(โซ ด้อนท์ ยู อี๊เฝ่น บ๊อเทร่อรฺ [ ฮู แอ็ม ไอ ทู เบลม ])
Cause when I listen to the record [Do you feel the same?]
(ค๊อส เว็น นาย ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เร๊คขอร์ด [ ดู ยู ฟีล เดอะ เซม ])
And it don’t get any better [Going backwards again]
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ เก็ท เอ๊นี่ เบ๊ทเท่อร์ [ โกอิ้ง แบคเวิด อะเกน ])

I read your words, I read your banner of hope
(ไอ รี๊ด ยุร เวิร์ด , ไอ รี๊ด ยุร แบ๊นเน่อร์ อ็อฝ โฮพ)
Well I kick my way in it seems to piss you all off
(เวลล ไอ คิ๊ค มาย เวย์ อิน หนิด ซีม ทู พิซ ยู ออล ออฟฟ)
Well I try to shut the gates the walls are fading
(เวลล ไอ ธราย ทู ชั๊ท เดอะ เกท เดอะ วอลล์ แซร์ เฟดิง)
I climb from the depths of hell I’m escaping/unscathed
(ไอ ไคลบ์ ฟรอม เดอะ เด็พธ อ็อฝ เฮ็ลล แอม เอซเคปพิง /unscathed)

Now my guns are blazin’
(นาว มาย กัน แซร์ เบลซิน)
Bloodclot I can see 360
(Bloodclot ไอ แคน ซี 360)
Now my guns are blazin’
(นาว มาย กัน แซร์ เบลซิน)
Pick it back up and start it all over again
(พิค อิท แบ็ค อั๊พ แอนด์ สท๊าร์ท ดิธ ดอร์ โอ๊เฝ่อร อะเกน)

Hey Ho, Hey Go
(เฮ โฮ , เฮ โก)

Now my guns are blazin’
(นาว มาย กัน แซร์ เบลซิน)
Bloodclot I can see 360
(Bloodclot ไอ แคน ซี 360)
Now my guns are blazing
(นาว มาย กัน แซร์ บเลสอิง)
Pick it back up and start it all over again
(พิค อิท แบ็ค อั๊พ แอนด์ สท๊าร์ท ดิธ ดอร์ โอ๊เฝ่อร อะเกน)

Bloodclot
(Bloodclot)
Oh yeah
(โอ เย่)
Well I can see 360
(เวลล ไอ แคน ซี 360)
I can see all around me
(ไอ แคน ซี ออล อะราวนฺดฺ มี)
Ah yeah
(อา เย่)
Nah na na nah nah
(นาห์ นา นา นาห์ นาห์)
Hey Ho, Hey Ho, Hey Ho
(เฮ โฮ , เฮ โฮ , เฮ โฮ)
Nah na na nah nah
(นาห์ นา นา นาห์ นาห์)
Well I can see 360
(เวลล ไอ แคน ซี 360)
Hey Ho, Hey Ho!
(เฮ โฮ , เฮ โฮ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bloodclot คำอ่านไทย Rancid

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น