เนื้อเพลง A Magician’s Lapis-lazuli คำอ่านไทย Absu

A Magician’S Lapis-Lazuli Lyrics
(อะ มะจีฌแอ็น Lapis แลสอิวไล ลีริค)
[Print the Lyrics]
([ พริ๊นท เดอะ ลีริค ])

[Lyrical Magick: Proscriptor, Voice: Proscriptor Bass: Equitant]
([ ลีริแค็ล Magick : Proscriptor , ว๊อยซ์ : Proscriptor แบ็ซ : Equitant ])

[1st Verse]
([ 1st เฝิซ ])

He gave me the noble, enduring crown.
(ฮี เกฝ มี เดอะ โน๊เบิ้ล , เอ็นดยูริง คราวน์)
He gave me the high throne of kingship.
(ฮี เกฝ มี เดอะ ไฮฮ ธโรน อ็อฝ คิง ชิพ)
He gave me the imperial, regal sceptre.
(ฮี เกฝ มี ดิ อิมพี๊เรี่ยล , รีแก็ล เซพเทอะ)
He gave me the laws of the realm.
(ฮี เกฝ มี เดอะ ลอว์ อ็อฝ เดอะ เรล์ม)

He gave me the facts of the Kurgarra.
(ฮี เกฝ มี เดอะ แฟคท อ็อฝ เดอะ Kurgarra)
He gave me descend in this undersphere.
(ฮี เกฝ มี ดีเซ้นดํ อิน ดิส undersphere)
He gave me the dagger; he gave me the sword.
(ฮี เกฝ มี เดอะ แดกเกอะ ; ฮี เกฝ มี เดอะ ซ๊อร์ด)
He gave me the staff and unphallic wand.
(ฮี เกฝ มี เดอะ สทัฟฟ แอนด์ unphallic ว็อนด)

He gave me concern.
(ฮี เกฝ มี คอนเซิร์น)
He gave me dismay.
(ฮี เกฝ มี ดิสเมย์)
He gave me consternation.
(ฮี เกฝ มี คอนสเทอะเนฌัน)

He gave me the art of this song.
(ฮี เกฝ มี ดิ อาร์ท อ็อฝ ดิส ซ็อง)
He gave me procreation.
(ฮี เกฝ มี พโรคริเอฌัน)

[Pre-Chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])

Dumuzi!
(Dumuzi !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

A magician’s lapis-lazuli gleams in Urik, descending to my undersphere.
(อะ มะจีฌแอ็น lapis แลสอิวไล กลีม ซิน Urik , descendings ทู มาย undersphere)
A magician’s lapis-lazuli reflects onto the Temples of Offal.
(อะ มะจีฌแอ็น lapis แลสอิวไล รีเฟล็คท ออนทู เดอะ เท๊มเพิ่ล อ็อฝ ออฟแฟ็ล)
A magician’s lapis-lazuli excels in Ur, descending to their underworld.
(อะ มะจีฌแอ็น lapis แลสอิวไล เอ็คเซล ซิน Ur , descendings ทู แดร์ อันเดอะเวิลด)
…is placed on Shugurra, the crown of the Steppe.
(อีส เพลส ออน Shugurra , เดอะ คราวน์ อ็อฝ เดอะ Steppe)

[Repeat 1st Verse]
([ รีพี๊ท 1st เฝิซ ])

[2nd Verse]
([ 2nd เฝิซ ])

He gave me the craft of the spell; he gave me determination.
(ฮี เกฝ มี เดอะ คราฟทํ อ็อฝ เดอะ สเพลล ; ฮี เกฝ มี ดิเทอมิเนฌัน)
He gave me the craft of a charm; he gave me an invocation.
(ฮี เกฝ มี เดอะ คราฟทํ อ็อฝ อะ ชาร์ม ; ฮี เกฝ มี แอน อินโฝะเคฌัน)

He gave me wine of Geshtinanna; he gave me determination.
(ฮี เกฝ มี ไวน์ อ็อฝ Geshtinanna ; ฮี เกฝ มี ดิเทอมิเนฌัน)
He gave me oracles of the lil; he gave me half a year.
(ฮี เกฝ มี โอเรเคิล อ็อฝ เดอะ ลิล ; ฮี เกฝ มี ฮาล์ฟ อะ เยียร์)

He gave me a sail on an Anzu-Bird; he gave me notes of thunder.
(ฮี เกฝ มี อะ เซล ออน แอน Anzu เบิร์ด ; ฮี เกฝ มี โน๊ท อ็อฝ ธั๊นเด้อร์)
He gave me the feathers from it’s wing; he gave me regalement.
(ฮี เกฝ มี เดอะ เฟฑเออะ ฟรอม อิทซ วิง ; ฮี เกฝ มี regalement)

He gave me a mark of the fiend; he gave me roots from the Huluppu-Tree;
(ฮี เกฝ มี อะ ม๊าร์ค อ็อฝ เดอะ ฟีนด ; ฮี เกฝ มี รู๊ท ฟรอม เดอะ Huluppu ทรี 😉
He gave me travel of the Apzu; he gave me the Lapis-Lazuli.
(ฮี เกฝ มี แทร๊เฝ่ล อ็อฝ ดิ apzu ; ฮี เกฝ มี เดอะ Lapis แลสอิวไล)

A MAGICIAN’S LAPIS-LAZULI!
(อะ มะจีฌแอ็น LAPIS แลสอิวไล !)

[MI FEABHRA/FEBRUARY, 1996]
([ มี FEABHRA/เฟบรุเอริ , 1996 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Magician’s Lapis-lazuli คำอ่านไทย Absu

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น