เนื้อเพลง Come And Get It คำอ่านไทย AC/DC

Stiff Upper Lip [2000]
(ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ [ 2000 ])
[Young, Young]
([ ยัง , ยัง ])

Picking up the sleaze in my car
(พีคคิงส อั๊พ เดอะ สลีซ อิน มาย คารํ)
Hell no distance too far
(เฮ็ลล โน ดิ๊สแท่นซํ ทู ฟาร์)
Burning down the road in the night
(เบรินนิง เดาน เดอะ โร้ด อิน เดอะ ไน๊ท)
Don’t you scold me or I’ll bite
(ด้อนท์ ยู สโคลด์ มี ออ อิลล ไบ้ท์)

These are the finer things in life
(ฑิส อาร์ เดอะ ฟายเนอร์ ทริง เอส ซิน ไล๊ฟ)
Don’t think you live in paradise
(ด้อนท์ ทริ๊งค ยู ไล้ฝ อิน พาราได๊ซ)
I’ve got my filly wrapped in red
(แอฝ ก็อท มาย ฟีลลิ แร็พท อิน เร้ด)
Upon my double decker bed
(อุพอน มาย ดั๊บเบิ้ล เดคเออะ เบ๊ด)

If you want it come and get it [come and get it]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ [ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ ])
If you want it come and get it [come and get it]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ [ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ ])
If you want it come and get it [come and get it]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ [ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ ])
If you want it come and get it
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ)

S*ckin’ up the juice in the bar
(เอส *ckin อั๊พ เดอะ จู้ยซ อิน เดอะ บาร์)
Downin’ every shooter so far
(ดาวนิน เอ๊เฝอร์รี่ ฌูเทอะ โซ ฟาร์)
Checkin’ out the girls what a sight
(เชคกิน เอ๊าท เดอะ เกิร์ล ว๊อท ดา ไซ๊ท)
If you gonna blow me do it right
(อิ๊ฟ ยู กอนนะ โบลว์ มี ดู อิท ไร๊ท)

These are the finer things in life
(ฑิส อาร์ เดอะ ฟายเนอร์ ทริง เอส ซิน ไล๊ฟ)
Don’t think you live in paradise
(ด้อนท์ ทริ๊งค ยู ไล้ฝ อิน พาราได๊ซ)
I’ve got my filly wrapped in red
(แอฝ ก็อท มาย ฟีลลิ แร็พท อิน เร้ด)
Upon my double decker bed
(อุพอน มาย ดั๊บเบิ้ล เดคเออะ เบ๊ด)

If you want it come and get it [come and get it]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ [ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ ])
If you want it come and get it [come and get it]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ [ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ ])
If you want it come and get it [come and get it]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ [ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ ])
If you want it come and get it
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ)

Come and get it
(คัม แอนด์ เก็ท ดิธ)

If you want it come and get it
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ)
If you want it come and get it [come and get it]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ [ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ ])
If you want it come and get it [come and get it]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ [ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ ])
If you want it come and get it [come and get it]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ [ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ ])
I said If you want it [come and get it]
(ไอ เซ็ด อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ [ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ ])
If you want it [come and get it]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ [ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ ])
If you want it
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ)
If you want it
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ)
If you want it come and get it
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ)

Come and get it right here
(คัม แอนด์ เก็ท ดิธ ไร๊ท เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come And Get It คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น