เนื้อเพลง Justify My Thug คำอ่านไทย Jay-Z

Uhh, this feel right right here Quik
(อา , ดิส ฟีล ไร๊ท ไร๊ท เฮียร Quik)
It’s like it’s ‘sposed to happen this one right here
(อิทซ ไล๊ค อิทซ สโพซซฺ ทู แฮ๊พเพ่น ดิส วัน ไร๊ท เฮียร)
Young! God damn..
(ยัง ! ก๊อด แดมนํ)
.. let me justify my thug on this one right here
(เล็ท มี จั๊สทิฟาย มาย ธัก ออน ดิส วัน ไร๊ท เฮียร)

[Verse One: Jay-Z]
([ เฝิซ วัน : เจ ซี ])
It goes one o’clock, two o’clock, three o’clock rock
(อิท โกซ วัน โอคล็อก , ทู โอคล็อก , ทรี โอคล็อก ร๊อค)
Five six seven o’clock, eight o’clock rock
(ไฟฝ ซิกซ์ เซเฝ่น โอคล็อก , เอท โอคล็อก ร๊อค)
Eleven o’clock, twelve o’clock, the party bout to pop
(อิเลฝเอ็น โอคล็อก , ทเว้ลฝ โอคล็อก , เดอะ พ๊าร์ที่ เบาท ทู พ็อพ)
Then – Roc-A-Fella y’all, it’s your boy S. Dot
(เด็น ร็อค อะ เฟลลา ยอล , อิทซ ยุร บอย เอส ดอท)
And I ain’t never been to jail; I ain’t never pay a n*gga
(แอนด์ ดาย เอน เน๊เฝ่อร์ บีน ทู เจล ; ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ เพย์ อะ เอ็น *gga)
to do no dirt for me I was scared to do myself
(ทู ดู โน เดิร์ท ฟอร์ มี ไอ วอส ซคา ทู ดู ไมเซลฟ)
I will never tell even if it means sittin in a cell
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เทลล อี๊เฝ่น อิ๊ฟ อิท มีน ซิทดิน อิน อะ เซล)
I ain’t never ran, never will
(ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ แร็น , เน๊เฝ่อร์ วิล)
I ain’t never been smacked; a n*gga better keep his hands
(ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ บีน ซแม็ค ; อะ เอ็น *gga เบ๊ทเท่อร์ คี๊พ ฮิส แฮนด์)
to himself or get clapped for what’s under that man’s belt
(ทู ฮิมเซลฟ ออ เก็ท แครบชฺ ฟอร์ ว๊อท อั๊นเด้อร แดท แมน เบ๊ลท์)
I never asked for nothin I don’t demand of myself
(ไอ เน๊เฝ่อร์ อาสคฺ ฟอร์ นอทติน นาย ด้อนท์ ดีมานด์ อ็อฝ ไมเซลฟ)
Honesty, loyalty, friends and then wealth
(ออนเอ็ซทิ , ลอยแอ็ลทิ , เฟรน แซน เด็น เว้ลธ)
Death before dishonor and I tell you what else
(เด้ท บีฟอร์ ดิซอนเออะ แอนด์ ดาย เทลล ยู ว๊อท เอ๊ลส)
I tighten my belt ‘fore I beg for help
(ไอ ทายอึน มาย เบ๊ลท์ โฟร์ ไอ เบ๊ก ฟอร์ เฮ้ลพ)
Foolish pride is what held me together through the years
(ฟูลอิฌ ไพรด์ อีส ว๊อท เฮ็ลด มี ทูเก๊ทเธ่อร์ ทรู เดอะ เยียร์)
I wasn’t felt which is why I ain’t never played myself
(ไอ วอสซึ้น เฟ็ลท วิช อีส วาย ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ เพลย์ ไมเซลฟ)
I just play the hand I’m dealt, I can’t say I’ve never knelt
(ไอ จั๊สท เพลย์ เดอะ แฮนด์ แอม เด็ลท , ไอ แค็นท เซย์ แอฝ เน๊เฝ่อร์ เน็ลท)
before God and asked for better cards at times to no avail
(บีฟอร์ ก๊อด แอนด์ อาสคฺ ฟอร์ เบ๊ทเท่อร์ ค้าร์ด แอ็ท ไทม์ ทู โน อะเฝล)
But I never sat back feelin sorry for myself
(บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ แซ็ท แบ็ค ฟีลิน ซ๊อรี่ ฟอร์ ไมเซลฟ)
If you don’t give me heaven I’ll raise hell
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ กี๊ฝ มี เฮ๊ฝเฝ่น อิลล เร้ส เฮ็ลล)
‘Til it’s heaven
(ทิล อิทซ เฮ๊ฝเฝ่น)

[Chorus – imitating Madonna]
([ ค๊อรัส อิมมีเทดิง มาดอนน่า ])
Justify my thug!
(จั๊สทิฟาย มาย ธัก !)
” For you! ” – [Run-D.M.C.]
(” ฟอร์ ยู ! ” [ รัน ดี เอ็ม ซี ])
My thug.. [hoping..]
(มาย ธัก [ โฮพปิง ])
My thug.. [praying..] for you
(มาย ธัก [ เพลยอิง ] ฟอร์ ยู)
to justify my thug!
(ทู จั๊สทิฟาย มาย ธัก !)
My thug.. [hoping..]
(มาย ธัก [ โฮพปิง ])
My thug.. [praying..] for you..
(มาย ธัก [ เพลยอิง ] ฟอร์ ยู)
” For you! Fresh ” – [Run-D.M.C.]
(” ฟอร์ ยู ! เฟรช ” [ รัน ดี เอ็ม ซี ])

[Verse Two: Jay-Z]
([ เฝิซ ทู : เจ ซี ])
Now if you shoot my dog, I’ma kill yo’ cat
(นาว อิ๊ฟ ยู ชู๊ท มาย ด้อกก , แอมอา คิลล์ โย แค๊ท)
Just the unwritten laws in rap – know dat
(จั๊สท ดิ อันวึดนึน ลอว์ ซิน แร็พ โนว์ แดซ)
For every action there’s a reaction, don’t have me relapsin
(ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ แอคฌัน แดร์ ซา ริแอคฌัน , ด้อนท์ แฮ็ฝ มี relapsin)
Relaxin’s what I’m about, but about mine
(รีแลคซิน ว๊อท แอม อะเบ๊าท , บั๊ท อะเบ๊าท ไมน์)
Don’t be actin like you can’t see street action
(ด้อนท์ บี แอสติน ไล๊ค ยู แค็นท ซี สทรีท แอคฌัน)
Take me back to +Reasonable Doubt+ time
(เท้ค มี แบ็ค ทู +รีเซินนาเบิล เดาท + ไทม์)
You see my mind’s on the finish line, facin the wreck
(ยู ซี มาย ไมนด์ ออน เดอะ ฟิ๊หนิช ไลน์ , facin เดอะ เร๊ค)
I put my muh’f*ckin faith in the tec, tell Satan not yet
(ไอ พุท มาย muhf*ckin เฟท อิน เดอะ tec , เทลล ซาตาน น็อท เย๊ท)
You understand I am chasin my breath
(ยู อั๊นเด้อรสแทนด ดาย แอ็ม เช๊ซิน มาย บรี๊ทฺรฺ)
I am narrowly escapin my death, oh yes
(ไอ แอ็ม แนโระลิ เอสเคปิน มาย เด้ท , โอ เย็ซ)
I am the Michael Schumacher of the Roc roster
(ไอ แอ็ม เดอะ ไมเล Schumacher อ็อฝ เดอะ ร็อค รอซเทอะ)
Travellin Mach 5, barrelin, my power can stop God
(ทาเวลลิน มัค ไฟท์ , barrelin , มาย พ๊าวเว่อร์ แคน สท๊อพ ก๊อด)
God forgive me but I can’t let them deliver me to you
(ก๊อด ฟอร์กี๊ฝ มี บั๊ท ไอ แค็นท เล็ท เด็ม ดีลิ๊เฝ่อร์ มี ทู ยู)
Until, I won this race, then eventually
(อันทิล , ไอ ว็อน ดิส เร้ซ , เด็น อีเฝ๊นชวลลี่)
My engine gon’ burn out, I get whatever is meant for me
(มาย เอ๊นจิ้น ก็อน เบิร์น เอ๊าท , ไอ เก็ท ฮว็อทเอฝเออะ อีส เม็นท ฟอร์ มี)
However it turns out fine – red line!
(เฮาเอฝเออะ อิท เทิร์น เอ๊าท ไฟน เร้ด ไลน์ !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Three: Jay-Z]
([ เฝิซ ทรี : เจ ซี ])
They say an eye for an eye, we both lose our sight
(เด เซย์ แอน อาย ฟอร์ แอน อาย , วี โบทรฺ ลู้ส เอ๊า ไซ๊ท)
And two wrongs don’t make a right
(แอนด์ ทู รอง ด้อนท์ เม้ค เก ไร๊ท)
But when you been wrong and you know all along that it’s just one life
(บั๊ท เว็น ยู บีน รอง แอนด์ ยู โนว์ ออล อะลอง แดท อิทซ จั๊สท วัน ไล๊ฟ)
At what point does one fight? [Good question right!]
(แอ็ท ว๊อท พ๊อยท์ โด วัน ไฟ้ท [ กู๊ด เคว๊สชั่น ไร๊ท ! ])
‘Fore you knock the war, try to put your dogs in it
(โฟร์ ยู น๊อค เดอะ วอร์ , ธราย ทู พุท ยุร ด้อกก ซิน หนิด)
Ten-and-a-halfs, for a minute-and-a-half
(เท็น แอนด์ อะ ฮาล์ฟ , ฟอร์ รา มิ๊หนิท แอนด์ อะ ฮาล์ฟ)
Bet that stops all the grinnin and the laughs
(เบ๊ท แดท สท๊อพ ซอร์ เดอะ กรีนอิน แอนด์ เดอะ ล๊าฟ)
When you play the game of life and the win ain’t in the bag
(เว็น ยู เพลย์ เดอะ เกม อ็อฝ ไล๊ฟ แอนด์ เดอะ วิน เอน อิน เดอะ แบ๊ก)
When your options is none and the pen is all you have
(เว็น ยุร อ๊อพชั่น ซิส นัน แอนด์ เดอะ เพ็น อีส ซอร์ ยู แฮ็ฝ)
or the block, n*ggaz standin tight, there’s limits on the ave
(ออ เดอะ บล๊อค , เอ็น *ggaz แสตนดิน ไท๊ท , แดร์ ลิ๊หมิท ออน ดิ อาเฝ)
Tryin to cop or shot-call theyself cleansin in the cash
(ทายอิน ทู ค็อพ ออ ฌ็อท คอลลํ เดย์เซฟ cleansin อิน เดอะ แค๊ช)
But can’t put they name on paper cause, then you on blast
(บั๊ท แค็นท พุท เด เนม ออน เพ๊เพ่อร์ ค๊อส , เด็น ยู ออน บลาสทํ)
Mr. President, there’s drugs in our residence
(มีซเทอะ เพร๊สซิเด้นท , แดร์ ดรัก ซิน เอ๊า เร๊สซิเด้นท)
Tell me what you want me to do, come break bread with us
(เทลล มี ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู ดู , คัม เบร๊ค เบร้ด วิธ อัซ)
Mr. Governor, I swear there’s a cover up
(มีซเทอะ กัฝเออะเนอะ , ไอ สแวร์ แดร์ ซา โค๊ฝเฝ่อร์ อั๊พ)
Every other corner there’s a liquor store – f*ck is up?
(เอ๊เฝอร์รี่ อ๊อเธ่อร์ ค๊อร์เน่อร์ แดร์ ซา ลิ๊เคว่อร สโทร์ เอฟ *ck อีส อั๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Justify My Thug คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น