เนื้อเพลง Oh! คำอ่านไทย Obie Trice

[Verse 1 – Obie Trice]
([ เฝิซ วัน โอบี ทไรซ ])
Yeah, Obie Trice, real name no gimmicks
(เย่ , โอบี ทไรซ , เรียล เนม โน กิ๊มมิค)
I came in the game, profane no image
(ไอ เคม อิน เดอะ เกม , พโระเฟน โน อิ๊มเมจ)
I came in the game, with a name
(ไอ เคม อิน เดอะ เกม , วิธ อะ เนม)
I was given from a mayn who ain’t give a f*ck about his child-ren
(ไอ วอส กีฝเอ็น ฟรอม มา เมน ฮู เอน กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท ฮิส ชายลํดํ ren)
I proclaim the name though, never in vain no
(ไอ โพรเคลม เดอะ เนม โธ , เน๊เฝ่อร์ อิน เฝน โน)
Watch the change grow, a young n*gga who didn’t gain from fame
(ว๊อทช เดอะ เช้งจํ โกรว์ , อะ ยัง เอ็น *gga ฮู ดิ๊นอิน เกน ฟรอม เฟม)
Copped the Range Ro’, now they want my brains on the main road
(ค๊อพพี่ เดอะ เร๊นจ Ro , นาว เด ว้อนท มาย เบรน ออน เดอะ เมน โร้ด)
They don’t understand what I came for
(เด ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด ว๊อท ไอ เคม ฟอร์)
How I came fo’, with a million sold
(ฮาว ไอ เคม โฟ , วิธ อะ มิ๊ลเลี่ยน โซลด)
Who say you can’t grow from mildew and mold
(ฮู เซย์ ยู แค็นท โกรว์ ฟรอม มิลดยู แอนด์ โมลด์)
Gettin money like Ross Perot
(เกดดิน มั๊นนี่ ไล๊ค หรอช Perot)
I’m often told, a coffin’s the routes I go
(แอม อ๊อฟเฟ่น โทลด , อะ ค๊อฟฟิน เดอะ รู๊ท ซาย โก)
Oh that’s the road you on, oh no
(โอ แด้ท เดอะ โร้ด ยู ออน , โอ โน)
I’m down for the rifle, tone the fo fo
(แอม เดาน ฟอร์ เดอะ ไร๊เฟิ่ล , โทน เดอะ โฟ โฟ)
Don’t ever try to send a n*gga home, no no
(ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ ธราย ทู เซ็นด อะ เอ็น *gga โฮม , โน โน)
I know you wanna catch me at Sunoco
(ไอ โนว์ ยู วอนนา แค็ทช มี แอ็ท Sunoco)
Show me that your loco put holes in my photo
(โชว์ มี แดท ยุร โลโก พุท โฮล ซิน มาย โฟโท)
NOPE!, HOPE!, hold toast, no jokes, send slugs through your Polo
(โนพ ! , โฮพ ! , โฮลด์ โท๊สท , โน โจ้ก , เซ็นด ซลัก ทรู ยุร โพโล)
Just cause our thug roll solo
(จั๊สท ค๊อส เอ๊า ธัก โรลล โซ๊โล่)
And po’ zone grown folk, be a cold negro
(แอนด์ โพ โซน กโรน โฟล้ค , บี อะ โคลด์ นีกโร)
Be-low, your grieved up people
(บี โลว , ยุร กรีฝ อั๊พ พี๊เพิ่ล)
Be-lieve that the boy see no evil
(บี lieve แดท เดอะ บอย ซี โน อี๊ฝิ่ล)

[Chorus – Busta Rhymes]
([ ค๊อรัส บัสตร้า ไรม ])
OHH! I had you yellin out when I backed a 30/30 Rifle
(โอ้ ! ไอ แฮ็ด ยู เยลลิน เอ๊าท เว็น นาย แบ็ค อะ 30/30 ไร๊เฟิ่ล)
OHH! Too late for n*ggaz to get religious and start readin they Bible
(โอ้ ! ทู เหลท ฟอร์ เอ็น *ggaz ทู เก็ท ริลีจอัซ แซน สท๊าร์ท readin เด ไบบล)
OHH! See you can yell like other n*ggaz, your pickin a dirty psycho
(โอ้ ! ซี ยู แคน เยลล ไล๊ค อ๊อเธ่อร์ เอ็น *ggaz , ยุร พิกคิน อะ เดอทิ ไซโคะ)
OHH! See you should make peace instead of makin me become a psycho
(โอ้ ! ซี ยู เชิด เม้ค พี๊ซ อินสเท๊ด อ็อฝ เมกิน มี บีคัม อะ ไซโคะ)

[Verse 2 – Obie Trice]
([ เฝิซ ทู โอบี ทไรซ ])
I visualized it, O. Trice at 25 survived it
(ไอ ฝีฉอัวไลส ดิท , โอ ทไรซ แอ็ท 25 เซอร์ไฝ๊ฝ ดิท)
Bright but violent, invite the violence
(ไบร๊ท บั๊ท ไฝ๊โอเล้นท , อินไฝ๊ท เดอะ ไฝโอะเล็นซ)
Fist fight a fireman, be a tyrant
(ฟิซท ไฟ้ท ดา fireman , บี อะ ไทแร็นท)
‘Til these n*ggaz nights is silent
(ทิล ฑิส เอ็น *ggaz ไน๊ท ซิส ไซ๊เล่นท)
O. Trice from a trife environment
(โอ ทไรซ ฟรอม มา ทริฟ เอ็นไฝรันเม็นท)
He ‘Rock’s the Mic’ no sight of retirin
(ฮี ร๊อค เดอะ ไมคะ โน ไซ๊ท อ็อฝ retirin)
Maybe when the bank accounts light like a fire thin
(เมบี เว็น เดอะ แบ๊งค แอ๊คเค้าท ไล๊ท ไล๊ค เก ไฟเออะร ทริน)
I’m in the position to hire other clients then
(แอม อิน เดอะ โพซิ๊ชั่น ทู ไฮเออะ อ๊อเธ่อร์ ไคล๊เอ้นท เด็น)
Meanwhile I’m a virus like Iverson
(มีนวาย แอม มา ไฝ๊หรัซ ไล๊ค Iverson)
A n*gga crossover, Europeans admirin
(อะ เอ็น *gga crossover , ยูโระพีแอ็น admirin)
And the soldier’s retirin, I ain’t buyin
(แอนด์ เดอะ โซ๊ลเจ้อร์ retirin , ไอ เอน บายเอน)
Motherf*ckers actin like you denyin them
(Motherf*ckers แอสติน ไล๊ค ยู ดีนายเอน เด็ม)
Who tryin a n*gga, who use buyers
(ฮู ทายอิน อะ เอ็น *gga , ฮู ยู๊ส buyers)
I figure your crew tired, my trigger introduces VIOLENCE
(ไอ ฟิ๊กเก้อร ยุร ครู ไทร์ , มาย ทริ๊กเก้อร์ อินโทรดิ๊วซ ไฝโอะเล็นซ)
Loose the sirus, you in hospital, orange juice and vitamins
(ลู้ส เดอะ sirus , ยู อิน ฮ๊อสพิท่อล , อ๊อเร้นจ จู้ยซ แอนด์ ไฝทะมิน)
No coke
(โน โคค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3 – Obie Trice]
([ เฝิซ ที โอบี ทไรซ ])
A derelict who inherited hustle
(อะ เดเระลิคท ฮู อินเฮ๊อหริท เฮสเซล)
My heritage married the street struggle
(มาย เฮริทิจ แมริด เดอะ สทรีท สทรั๊กเกิ้ล)
Like a couple of a great unk’s ago [yeah]
(ไล๊ค เก คั๊พเพิ่ล อ็อฝ อะ เกรท unks อะโก [ เย่ ])
So this blood streams through my nuts
(โซ ดิส บลัด สทรีม ทรู มาย นัท)
Seems like I wasn’t in touch
(ซีม ไล๊ค ไก วอสซึ้น อิน ทั๊ช)
When the teacher’s ass spoke
(เว็น เดอะ ที๊ชเช่อร อาซ ซโพค)
Nope, naw I was just a preacher in oath
(โนพ , นอว ไอ วอส จั๊สท ดา พิทเชอร์ อิน โอธ)
Sit on the bleachers and flip coke
(ซิท ออน เดอะ บีสเชอร์ แซน ฟลิพ โคค)
The only reach you got through my dome
(ดิ โอ๊นลี่ รี๊ช ยู ก็อท ทรู มาย โดม)
N*ggaz yaffle so the gat’ll be chrome
(เอ็น *ggaz yaffle โซ เดอะ gatll บี คโรม)
Pull the window raffle, so I scramble with a track and the phones [woo]
(พูลล เดอะ วิ๊นโด้ว raffle , โซ ไอ สแคร๊มเบิ้ล วิธ อะ แทร็ค แอนด์ เดอะ โฟน [ วู ])
F*ck a act and a clone, this is actual happening’s that’s factual back in my home
(เอฟ *ck กา แอ๊คท แอนด์ อะ โคโลน , ดิส ซิส แอ๊คช่วล แฮพเพะนิง เอส แด้ท แฟคชวล แบ็ค อิน มาย โฮม)
This is rap, but I ain’t rappin so you clappin the zone
(ดิส ซิส แร็พ , บั๊ท ไอ เอน แรพปิน โซ ยู แค๊พปิน เดอะ โซน)
Think we trapped in the act, for the sake of performin [n*gga]
(ทริ๊งค วี แทร๊พ อิน ดิ แอ๊คท , ฟอร์ เดอะ เซ้ค อ็อฝ performin [ เอ็น *gga ])
This is your warnin, run up on the wrong
(ดิส ซิส ยุร วอนนิน , รัน อั๊พ ออน เดอะ รอง)
And your tissue is burning a hundred degrees warm [Blaap]
(แอนด์ ยุร ทีฌยู อีส เบรินนิง อะ ฮั๊นเดร็ด ดีกรี วอร์ม [ Blaap ])
O. Treezy’s gone, my n*gga Buzz bring the track back here for ’em
(โอ Treezys กอน , มาย เอ็น *gga บัส บริง เดอะ แทร็ค แบ็ค เฮียร ฟอร์ เอ็ม)
C’mon
(ซีมอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oh! คำอ่านไทย Obie Trice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น