เนื้อเพลง I’m Movin’ on คำอ่านไทย Rascal Flatts

I’ve dealt with my ghosts and I’ve faced all
(แอฝ เด็ลท วิธ มาย โก๊สท แซน แอฝ เฟซ ออล)
my demons
(มาย ดีมัน)
Finally content with a past I regret
(ไฟแน็ลลิ ค็อนเทนท วิธ อะ พาสท์ ไอ รีเกร๊ท)
I’ve found you find strength in your
(แอฝ เฟานด ยู ไฟนด์ ซทเร็งธ อิน ยุร)
moments of weakness
(โม๊เม้นท อ็อฝ วีคเน็ซ)
For once I’m at peace with myself
(ฟอร์ วั๊นซ แอม แอ็ท พี๊ซ วิธ ไมเซลฟ)
I’ve been burdened with blame, trapped in
(แอฝ บีน เบ๊อรํเด้น วิธ เบลม , แทร๊พ อิน)
the past for too long
(เดอะ พาสท์ ฟอร์ ทู ลอง)
I’m movin’ on
(แอม มูฝวิน ออน)

I’ve lived in this place and I know all
(แอฝ ไล้ฝ อิน ดิส เพลส แอนด์ ดาย โนว์ ออล)
the faces
(เดอะ เฟซ)
Each one is different but they’re always
(อีช วัน อีส ดีฟเฟอะเร็นท บั๊ท เดรว ออลเว)
the same
(เดอะ เซม)
They mean me no harm but it’s time that I
(เด มีน มี โน ฮาร์ม บั๊ท อิทซ ไทม์ แดท ไอ)
face it
(เฟซ อิท)
They’ll never allow me to cahnge
(เด๊ว เน๊เฝ่อร์ อะลาว มี ทู cahnge)
But I never dreamed home would end up
(บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ ดรีม โฮม เวิด เอ็นด อั๊พ)
where I don’t belong
(แวร์ ไอ ด้อนท์ บีลอง)
I’m movin’ on
(แอม มูฝวิน ออน)

CHORUS
(ค๊อรัส)
I’m movin’ on
(แอม มูฝวิน ออน)
At last I can see life has been patiently
(แอ็ท ล๊าสท ไอ แคน ซี ไล๊ฟ แฮ็ส บีน เพเฌ็นทลิ)
waiting for me
(เวททิง ฟอร์ มี)
And I know there’s no guarantees, but I’m
(แอนด์ ดาย โนว์ แดร์ โน แกแรนที , บั๊ท แอม)
not alone
(น็อท อะโลน)
There comes a time in everyone’s life
(แดร์ คัม ซา ไทม์ อิน เอ๊วี่วัน ไล๊ฟ)
When all you can see are the years
(เว็น ออล ยู แคน ซี อาร์ เดอะ เยียร์)
passing by
(พาซซิง บาย)
And I have made up my mind that those days
(แอนด์ ดาย แฮ็ฝ เมด อั๊พ มาย ไมนด์ แดท โฑส เดย์)
are gone
(อาร์ กอน)

I sold what I could and packed what I couldn’t
(ไอ โซลด ว๊อท ไอ เคิด แอนด์ แพ็ค ว๊อท ไอ คูดซึ่น)
Stopped to fill up on my way out of town
(สต๊อปพฺ ทู ฟิลล อั๊พ ออน มาย เวย์ เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์)
I’ve loved like I should but lived like
(แอฝ ลัฝ ไล๊ค ไก เชิด บั๊ท ไล้ฝ ไล๊ค)
I shouldn’t
(ไอ ชูดดึ่น)
I had to lose everything to find out
(ไอ แฮ็ด ทู ลู้ส เอ๊วี่ติง ทู ไฟนด์ เอ๊าท)
Maybe forgiveness will find me somewhere
(เมบี ฟอร์กีพเหนด วิล ไฟนด์ มี ซัมแวร์)
down this road
(เดาน ดิส โร้ด)
I’m movin’ on
(แอม มูฝวิน ออน)

I’m movin’ on
(แอม มูฝวิน ออน)
I’m movin’ on
(แอม มูฝวิน ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Movin’ on คำอ่านไทย Rascal Flatts

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น