เนื้อเพลง Freaky Deaky คำอ่านไทย Flo Rida feat Trey Songz

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Ass shaken at a quarter to 2 and I’m feelin your ready to
(อาซ เฌคเอ็น แอ็ท ดา คว๊อร์เท่อร ทู ทู แอนด์ แอม ฟีลิน ยุร เร๊ดี้ ทู)
Freak me Freak me
(ฟรี๊ค มี ฟรี๊ค มี)
Body’s caught an applause you can hear us in the bathroom cutting up
(บ๊อดี้ คอท แอน แอ็พลอส ยู แคน เฮียร อัซ ซิน เดอะ บาทรูม คัททิง อั๊พ)
Freaky Deaky
(ฟรีคกี้ Deaky)
I got just what we need Hennessy and some weed light the candles up
(ไอ ก็อท จั๊สท ว๊อท วี นี๊ด เฮนเนสซี แอนด์ ซัม วี ไล๊ท เดอะ แค๊นเดิ้ล อั๊พ)
Freaky
(ฟรีคกี้)
You inspire me with ecstasy got me feelin so
(ยู อินไพร์ มี วิธ เอคซทะซิ ก็อท มี ฟีลิน โซ)
Freaky Deaky
(ฟรีคกี้ Deaky)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Legs up on my shoulder
(เล้ก อั๊พ ออน มาย โช๊ลเด้อร์)
If you want I’ll bend you over
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท อิลล เบ็นด ยู โอ๊เฝ่อร)
Climb on top of me it’s over
(ไคลบ์ ออน ท๊อพ อ็อฝ มี อิทซ โอ๊เฝ่อร)
Let you ride me ride me
(เล็ท ยู ไรด์ มี ไรด์ มี)
I’m teach you yoga let you meet my freaky solider
(แอม ที๊ช ยู โยกะ เล็ท ยู มี๊ท มาย ฟรีคกี้ solider)
We might end up on the sofa doin the nasty nasty
(วี ไมท เอ็นด อั๊พ ออน เดอะ โซฟะ โดย เดอะ นาซทิ นาซทิ)
Girl if I give you that [tounge]
(เกิร์ล อิ๊ฟ ฟาย กี๊ฝ ยู แดท [ ทอง ])
Lick you all over be makin you [cum]
(ลิค ยู ออล โอ๊เฝ่อร บี เมกิน ยู [ คัม ])
You tell a friend now she gone wanna [come]
(ยู เทลล อะ เฟรน นาว ชี กอน วอนนา [ คัม ])
That’s how Flo-Rida be havin em’ [sprung]
(แด้ท ฮาว โฟล รีดา บี เฮฝวิน เอ็ม [ ซพรัง ])
Screamin all way to the top of yo [lungs]
(สครีมมิน ออล เวย์ ทู เดอะ ท๊อพ อ็อฝ โย [ ลัง ])
Scratchin my back cuz this d*ck is the bomb
(สเกทจิน มาย แบ็ค คัซ ดิส ดี *ck อีส เดอะ บอมบฺ)
Tappin that ass on that Don Perrion
(Tappin แดท อาซ ออน แดท ด็อน Perrion)
You are the guest girl I’m not even done
(ยู อาร์ เดอะ เกสท เกิร์ล แอม น็อท อี๊เฝ่น ดัน)
I got yo
(ไอ ก็อท โย)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Ass shaken at a quarter to 2 and I’m feelin your ready to
(อาซ เฌคเอ็น แอ็ท ดา คว๊อร์เท่อร ทู ทู แอนด์ แอม ฟีลิน ยุร เร๊ดี้ ทู)
Freak me Freak me
(ฟรี๊ค มี ฟรี๊ค มี)
Body’s caught an applause you can hear us in the bathroom cutting up
(บ๊อดี้ คอท แอน แอ็พลอส ยู แคน เฮียร อัซ ซิน เดอะ บาทรูม คัททิง อั๊พ)
Freaky Deaky
(ฟรีคกี้ Deaky)
I got just what we need Hennessy and some weed light the candles up
(ไอ ก็อท จั๊สท ว๊อท วี นี๊ด เฮนเนสซี แอนด์ ซัม วี ไล๊ท เดอะ แค๊นเดิ้ล อั๊พ)
Freaky
(ฟรีคกี้)
You inspire me with ecstasy got me feelin so
(ยู อินไพร์ มี วิธ เอคซทะซิ ก็อท มี ฟีลิน โซ)
Freaky Deaky
(ฟรีคกี้ Deaky)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Sweatin down ya body
(สเวเดน เดาน ยา บ๊อดี้)
Come here girl I want ya body
(คัม เฮียร เกิร์ล ไอ ว้อนท ยา บ๊อดี้)
Promise I won’t tell nobody if you
(พรอมอิซ ไอ ว็อนท เทลล โนบอดี้ อิ๊ฟ ยู)
Sex me Sex me
(เซ็กซ มี เซ็กซ มี)
Yea I know you probably got a man
(เย ไอ โนว์ ยู พรอบอับลิ ก็อท ดา แมน)
But you’s a hottie
(บั๊ท ยู ซา ฮอทดี)
Long legs like Kyla Marie look so
(ลอง เล้ก ไล๊ค Kyla เมอรรี่ ลุ๊ค โซ)
Tasty Tasty
(เทซทิ เทซทิ)
I wanna get you so [wet]
(ไอ วอนนา เก็ท ยู โซ [ เว๊ท ])
Outta control when I kiss on yo [neck]
(เอ๊าตา คอนโทรล เว็น นาย คิซ ออน โย [ เน็ค ])
Girl I’m a pro if you ready to [flex]
(เกิร์ล แอม มา พโร อิ๊ฟ ยู เร๊ดี้ ทู [ ฟเล็คซ ])
Any position I stroke it the [best]
(เอ๊นี่ โพซิ๊ชั่น นาย ซโตรก อิท เดอะ [ เบ๊สท์ ])
Play wit that kitty up under yo [dress]
(เพลย์ วิท แดท คิดดี อั๊พ อั๊นเด้อร โย [ เดรส ])
Shorty I really know how to [caress]
(ชอร์ทดิง ไอ ริแอ็ลลิ โนว์ ฮาว ทู [ คะเรซ ])
Give you them hickies all over yo [breast]
(กี๊ฝ ยู เด็ม ฮิกคีสฺ ซอร์ โอ๊เฝ่อร โย [ บรี๊สทฺ ])
Takin no pity get pretty unstressed
(ทอคกิ่น โน พิ๊ที่ เก็ท พริ๊ทที่ อันซทเรซท)
I’ll have yo…..
(อิลล แฮ็ฝ โย)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Ass shaken at a quarter to 2 and I’m feelin your ready to
(อาซ เฌคเอ็น แอ็ท ดา คว๊อร์เท่อร ทู ทู แอนด์ แอม ฟีลิน ยุร เร๊ดี้ ทู)
Freak me Freak me
(ฟรี๊ค มี ฟรี๊ค มี)
Body’s caught an applause you can hear us in the bathroom cutting up
(บ๊อดี้ คอท แอน แอ็พลอส ยู แคน เฮียร อัซ ซิน เดอะ บาทรูม คัททิง อั๊พ)
Freaky Deaky
(ฟรีคกี้ Deaky)
I got just what we need Hennessy and some weed light the candles up
(ไอ ก็อท จั๊สท ว๊อท วี นี๊ด เฮนเนสซี แอนด์ ซัม วี ไล๊ท เดอะ แค๊นเดิ้ล อั๊พ)
Freaky
(ฟรีคกี้)
You inspire me with ecstasy got me feelin so
(ยู อินไพร์ มี วิธ เอคซทะซิ ก็อท มี ฟีลิน โซ)
Freaky Deaky
(ฟรีคกี้ Deaky)

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที : ])
Fienin for my thuggin
(ฟีเอนนิน ฟอร์ มาย ตั๊กกิน)
Lots of rubbin lots of touchin
(ล็อท อ็อฝ รับบิน ล็อท อ็อฝ ทัชชิน)
Now ya hot just like a oven
(นาว ยา ฮอท จั๊สท ไล๊ค เก โอ๊เฝ่น)
Girl ya [horny horny]
(เกิร์ล ยา [ ฮอนิ ฮอนิ ])
Freaky Deaky lovely
(ฟรีคกี้ Deaky ลัฝลิ)
Ecstasy before we cutting
(เอคซทะซิ บีฟอร์ วี คัททิง)
Leave ya navel like I’m grubbin
(ลี๊ฝ ยา เนเฝ็ล ไล๊ค แอม grubbin)
If I [eat you eat you]
(อิ๊ฟ ฟาย [ อี๊ท ยู อี๊ท ยู ])
I aint just bumpin my gums
(ไอ เอน จั๊สท บั้มปิน มาย กัม)
Girl it’s whatever we on that patron
(เกิร์ล อิทซ ฮว็อทเอฝเออะ วี ออน แดท เพทรัน)
Whole nother level lil mama it’s on
(โฮล นอทเดอ เล๊เฝ่ล ลิล มามะ อิทซ ออน)
Ohhh you like that haaaaaaaaaa
(โอ้ ยู ไล๊ค แดท haaaaaaaaaa)
Don’t you fight back unhhh hunnnnh
(ด้อนท์ ยู ไฟ้ท แบ็ค unhhh hunnnnh)
Throw it right back or sum
(โธรว์ อิท ไร๊ท แบ็ค ออ ซัม)
Layin that pipe like a plummer
(เลย์อิน แดท ไพพ ไล๊ค เก plummer)
If you hid it from yo mama got yo….
(อิ๊ฟ ยู ฮิด ดิท ฟรอม โย มามะ ก็อท โย)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Ass shaken at a quarter to 2 and I’m feelin your ready to
(อาซ เฌคเอ็น แอ็ท ดา คว๊อร์เท่อร ทู ทู แอนด์ แอม ฟีลิน ยุร เร๊ดี้ ทู)
Freak me Freak me
(ฟรี๊ค มี ฟรี๊ค มี)
Body’s caught an applause you can hear us in the bathroom cutting up
(บ๊อดี้ คอท แอน แอ็พลอส ยู แคน เฮียร อัซ ซิน เดอะ บาทรูม คัททิง อั๊พ)
Freaky Deaky
(ฟรีคกี้ Deaky)
I got just what we need Hennessy and some weed light the candles up
(ไอ ก็อท จั๊สท ว๊อท วี นี๊ด เฮนเนสซี แอนด์ ซัม วี ไล๊ท เดอะ แค๊นเดิ้ล อั๊พ)
Freaky
(ฟรีคกี้)
You inspire me with ecstasy got me feelin so
(ยู อินไพร์ มี วิธ เอคซทะซิ ก็อท มี ฟีลิน โซ)
Freaky Deaky
(ฟรีคกี้ Deaky)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freaky Deaky คำอ่านไทย Flo Rida feat Trey Songz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น