เนื้อเพลง Still Around คำอ่านไทย Jennifer Lopez

Do you remember what you said to me the day I met you
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท ยู เซ็ด ทู มี เดอะ เดย์ ไอ เม็ท ยู)
Like yesterday I still can hear your voice, you promised to be
(ไล๊ค เยซเทอะดิ ไอ สทิลล แคน เฮียร ยุร ว๊อยซ์ , ยู พรอมอิซ ทู บี)
Still in my life no matter what you had to do to be there
(สทิลล อิน มาย ไล๊ฟ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู แฮ็ด ทู ดู ทู บี แดร์)
Well, it’s been a while and here we are lookin’ back on times that we shared
(เวลล , อิทซ บีน อะ ไวล์ แอนด์ เฮียร วี อาร์ ลุคกิน แบ็ค ออน ไทม์ แดท วี แชร์)

I still imagine us being young and so in love
(ไอ สทิลล อิมแม๊จิ้น อัซ บีอิง ยัง แอนด์ โซ อิน ลัฝ)
Never apart, you were my heart
(เน๊เฝ่อร์ อะพาร์ท , ยู เวอ มาย ฮาร์ท)
Seems like it’s always just been us
(ซีม ไล๊ค อิทซ ออลเว จั๊สท บีน อัซ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I remember we were in the park
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ วี เวอ อิน เดอะ พาร์ค)
Holding hands and you said to me
(โฮลดิง แฮนด์ แซน ยู เซ็ด ทู มี)
I’m the only thing you need
(แอม ดิ โอ๊นลี่ ทริง ยู นี๊ด)
And I would make your life complete
(แอนด์ ดาย เวิด เม้ค ยุร ไล๊ฟ คอมพลีท)
If I said I’d be your girl
(อิ๊ฟ ฟาย เซ็ด อาย บี ยุร เกิร์ล)
You would stay with me forever
(ยู เวิด สเทย์ วิธ มี ฟอเร๊เฝ่อร)
Boy, you never let me down
(บอย , ยู เน๊เฝ่อร์ เล็ท มี เดาน)
Through it all you’re still around
(ทรู อิท ดอร์ ยัวร์ สทิลล อะราวนฺดฺ)
Still around [yeah]
(สทิลล อะราวนฺดฺ [ เย่ ])

I still believe in all the things you said to me in those days
(ไอ สทิลล บีลี๊ฝ อิน ออล เดอะ ทริง เอส ยู เซ็ด ทู มี อิน โฑส เดย์)
You gave me love and kept your word with every promise you made
(ยู เกฝ มี ลัฝ แอนด์ เค็พท ยุร เวิร์ด วิธ เอ๊เฝอร์รี่ พรอมอิซ ยู เมด)
I sing your favorite song inside my head when you’re not with me
(ไอ ซิง ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง อิ๊นไซด์ มาย เฮด เว็น ยัวร์ น็อท วิธ มี)
Until you come back home and take me in your arms and hold me
(อันทิล ยู คัม แบ็ค โฮม แอนด์ เท้ค มี อิน ยุร อาร์ม แซน โฮลด์ มี)

I can imagine us being old and still in love
(ไอ แคน อิมแม๊จิ้น อัซ บีอิง โอลด์ แอนด์ สทิลล อิน ลัฝ)
Never apart, you are my heart
(เน๊เฝ่อร์ อะพาร์ท , ยู อาร์ มาย ฮาร์ท)
Makes me smile, we’re still in love
(เม้ค มี สไมล์ , เวีย สทิลล อิน ลัฝ)

I remember we were in the park
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ วี เวอ อิน เดอะ พาร์ค)
Holding hands and you said to me
(โฮลดิง แฮนด์ แซน ยู เซ็ด ทู มี)
I’m the only thing you need
(แอม ดิ โอ๊นลี่ ทริง ยู นี๊ด)
And I would make your life complete
(แอนด์ ดาย เวิด เม้ค ยุร ไล๊ฟ คอมพลีท)
If I said I’d be your girl
(อิ๊ฟ ฟาย เซ็ด อาย บี ยุร เกิร์ล)
You would stay with me forever
(ยู เวิด สเทย์ วิธ มี ฟอเร๊เฝ่อร)
Boy, you never let me down
(บอย , ยู เน๊เฝ่อร์ เล็ท มี เดาน)
Through it all you’re still around
(ทรู อิท ดอร์ ยัวร์ สทิลล อะราวนฺดฺ)

Looking back through all the years
(ลุคอิง แบ็ค ทรู ออล เดอะ เยียร์)

[Man speaking:]
([ แมน ซพีคอิง : ])
Heh
(เอฮ)
You remember the first time I went to your house
(ยู รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ไอ เว็นท ทู ยุร เฮ้าส)
And your father looked at me like I had three heads
(แอนด์ ยุร ฟ๊าเท่อร ลุ๊ค แอ็ท มี ไล๊ค ไก แฮ็ด ทรี เฮด)
[And I will never forget the day]
([ แอนด์ ดาย วิล เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท เดอะ เดย์ ])
Heh
(เอฮ)
We were so in love
(วี เวอ โซ อิน ลัฝ)
[Looking back through all the years]
([ ลุคอิง แบ็ค ทรู ออล เดอะ เยียร์ ])
You were so beautiful and so young
(ยู เวอ โซ บยูทิฟุล แอนด์ โซ ยัง)
[And I will never forget the day you came into my life and what you said to me]
([ แอนด์ ดาย วิล เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท เดอะ เดย์ ยู เคม อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ แอนด์ ว๊อท ยู เซ็ด ทู มี ])
I can’t believe you’re still mine
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ยัวร์ สทิลล ไมน์)
That’s crazy
(แด้ท คเรสิ)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)

I remember we were in the park [we were in the park]
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ วี เวอ อิน เดอะ พาร์ค [ วี เวอ อิน เดอะ พาร์ค ])
Holding hands and you said to me [holding hands]
(โฮลดิง แฮนด์ แซน ยู เซ็ด ทู มี [ โฮลดิง แฮนด์ ])
I’m the only thing you need
(แอม ดิ โอ๊นลี่ ทริง ยู นี๊ด)
And I would make your life complete [and I would your life complete]
(แอนด์ ดาย เวิด เม้ค ยุร ไล๊ฟ คอมพลีท [ แอนด์ ดาย เวิด ยุร ไล๊ฟ คอมพลีท ])
If I said I’d be your girl
(อิ๊ฟ ฟาย เซ็ด อาย บี ยุร เกิร์ล)
You would stay with me forever [I’m still your girl]
(ยู เวิด สเทย์ วิธ มี ฟอเร๊เฝ่อร [ แอม สทิลล ยุร เกิร์ล ])
Boy, you never let me down
(บอย , ยู เน๊เฝ่อร์ เล็ท มี เดาน)
Through it all you’re still around [I’ll never let you down, my baby]
(ทรู อิท ดอร์ ยัวร์ สทิลล อะราวนฺดฺ [ อิลล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู เดาน , มาย เบ๊บี้ ])

I remember we were in the park
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ วี เวอ อิน เดอะ พาร์ค)
Holding hands and you said to me
(โฮลดิง แฮนด์ แซน ยู เซ็ด ทู มี)
I’m the only thing you need
(แอม ดิ โอ๊นลี่ ทริง ยู นี๊ด)
And I would make your life complete
(แอนด์ ดาย เวิด เม้ค ยุร ไล๊ฟ คอมพลีท)
If I said I’d be your girl [said I’d be your girl and]
(อิ๊ฟ ฟาย เซ็ด อาย บี ยุร เกิร์ล [ เซ็ด อาย บี ยุร เกิร์ล แอนด์ ])
You would stay with me forever
(ยู เวิด สเทย์ วิธ มี ฟอเร๊เฝ่อร)
Boy, you never let me down
(บอย , ยู เน๊เฝ่อร์ เล็ท มี เดาน)
Through it all you’re still around
(ทรู อิท ดอร์ ยัวร์ สทิลล อะราวนฺดฺ)
Still around [yeah]
(สทิลล อะราวนฺดฺ [ เย่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Still Around คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น