เนื้อเพลง Bounce Back คำอ่านไทย Juvenile feat Baby

[Chorus [Juvenile X2]]
([ ค๊อรัส [ จูฝิไนล X2 ] ])
I’m bout to bounce back, bounce, bounce back
(แอม เบาท ทู เบ๊าสฺ แบ็ค , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ แบ็ค)
I’m bout to bounce back, bounce, bounce back
(แอม เบาท ทู เบ๊าสฺ แบ็ค , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ แบ็ค)
bounce back, bounce, bounce back
(เบ๊าสฺ แบ็ค , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ แบ็ค)
I’m bout to bounce back, bounce, bounce back
(แอม เบาท ทู เบ๊าสฺ แบ็ค , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ แบ็ค)

[Verse 1 [Juvenile]]
([ เฝิซ วัน [ จูฝิไนล ] ])
Look, Look,
(ลุ๊ค , ลุ๊ค ,)
You ever had corns from squeezing a Mac too much ?
(ยู เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด คอร์น ฟรอม สควีซซิง อะ แมค ทู มัช)
N*gga be robbing the dice game, while me and lil wack you up,
(เอ็น *gga บี robbings เดอะ ไดซ เกม , ไวล์ มี แอนด์ ลิล แวค ยู อั๊พ ,)
Tripping, stole and stripped cars for a living,
(ทริพพิง , ซโทล แอนด์ สตริปชฺ คารํ ฟอร์ รา ลีฝอิง ,)
Stayed away from home whenever they was b*tching,
(สเทย์ อะเวย์ ฟรอม โฮม ฮเว็นเอฝเออะ เด วอส บี *tchings ,)
We used to rush the customers for sales when they pulled up in cars,
(วี ยู๊ส ทู รัช เดอะ คัซทะเมอะ ฟอร์ เซล เว็น เด พูลล อั๊พ อิน คารํ ,)
Until the undercovers started putting us behind bars,
(อันทิล ดิ อันเดอะคัฝเออะ สท๊าร์ท พูทดิง อัซ บีฮายน์ บาร์ ,)
Menace to Society is all we watch In the back seat strapped with the throw away glock,
(เมนอิซ ทู โซไซ๊ที่ อีส ซอร์ วี ว๊อทช อิน เดอะ แบ็ค ซีท สแตปชฺ วิธ เดอะ โธรว์ อะเวย์ คล็อก ,)
I got some partners in the business never seeing the light,
(ไอ ก็อท ซัม พาร์ทเน่อร์ ซิน เดอะ บีสเน็ซ เน๊เฝ่อร์ ซีอิง เดอะ ไล๊ท ,)
Ya people would have gotten Cochrane if ya cheese was right,
(ยา พี๊เพิ่ล เวิด แฮ็ฝ กอททน Cochrane อิ๊ฟ ยา ชี๊ส วอส ไร๊ท ,)
You know I hold it down player, you a dog,
(ยู โนว์ ไอ โฮลด์ ดิท เดาน เพย์เยอร์ , ยู อะ ด้อกก ,)
I’m a real n*gga I ain’t gon’ stop accepting your phone call,
(แอม มา เรียล เอ็น *gga ไอ เอน ก็อน สท๊อพ เอ๊กเชปติ้ง ยุร โฟน คอลลํ ,)
I’ma blow and toss a hoe for you like I’m supposed to do,
(แอมอา โบลว์ แอนด์ ท็อซ ซา โฮ ฟอร์ ยู ไล๊ค แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู ,)
I’m serious and focused too, you know I’m overdue,
(แอม ซี๊เรี๊ยส แซน โฟ๊คัส ทู , ยู โนว์ แอม โอ๊เฝ่อร์ดิว ,)
The first n*gga to park a Rolls-Royce in the bricks,
(เดอะ เฟิร์สท เอ็น *gga ทู พาร์ค กา โรลล โรยสฺ อิน เดอะ บริ๊ค ,)
While I fly a private charter out of town by a b*tch
(ไวล์ ไอ ฟลาย อะ ไพร๊เฝท ช๊าเท่อร์ เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์ บาย อะ บี *tch)

[Chorus X2]
([ ค๊อรัส X2 ])

[Verse 2 [Juvenile]]
([ เฝิซ ทู [ จูฝิไนล ] ])
Try to be here to see my seeds, when they have they seeds,
(ธราย ทู บี เฮียร ทู ซี มาย ซีด , เว็น เด แฮ็ฝ เด ซีด ,)
As long as I breathe there ain’t nothing in this world that they can’t be,
(แอส ลอง แอส ซาย บรีฑ แดร์ เอน นัธอิง อิน ดิส เวิลด แดท เด แค็นท บี ,)
Yeah I done f*cked up, slipped and sniffed that coke,
(เย่ ไอ ดัน เอฟ *cked อั๊พ , สลิป แอนด์ ซนิฟ แดท โคค ,)
Started tweaking and broke into the people’s house next door,
(สท๊าร์ท tweakings แอนด์ บโรค อิ๊นทู เดอะ พี๊เพิ่ล เฮ้าส เน๊กซท ดอร์ ,)
Shot a n*gga for smoking rocks on my mom back porch,
(ฌ็อท ดา เอ็น *gga ฟอร์ สโมคกิ้ง ร๊อค ออน มาย มัม แบ็ค โพช ,)
Damn near graduated and got on that dope,
(แดมนํ เนียร์ กแรจอิวเอ็ท แอนด์ ก็อท ออน แดท โดพ ,)
My, work is in part, I am better than smart,
(มาย , เวิ๊ร์ค อีส ซิน พาร์ท , ไอ แอ็ม เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น สมาร์ท ,)
Homie, I hustle with a strategy that has never been taught,
(โฮมี , ไอ เฮสเซล วิธ อะ ซทแรทอิจิ แดท แฮ็ส เน๊เฝ่อร์ บีน ทอท ,)
I could make a coke flip, I can make a hoe strip,
(ไอ เคิด เม้ค เก โคค ฟลิพ , ไอ แคน เม้ค เก โฮ ซทริพ ,)
I can spray a whole clip, I takes nothing from no b*tch,
(ไอ แคน สเพรย์ อะ โฮล คลิพ , ไอ เท้ค นัธอิง ฟรอม โน บี *tch ,)
I got the money in the case, .45 on the waist,
(ไอ ก็อท เดอะ มั๊นนี่ อิน เดอะ เค๊ส , 45 ออน เดอะ เว๊สท ,)
Pitbulls in the yard so stay away from my gates,
(พิคกี้ ซิน เดอะ ย๊าร์ด โซ สเทย์ อะเวย์ ฟรอม มาย เกท ,)
Could you believe a n*gga feeling like he still ain’t ate,
(เคิด ยู บีลี๊ฝ อะ เอ็น *gga ฟีลอิง ไล๊ค ฮี สทิลล เอน เอท ,)
Huh, y’all don’t understand, you should have seen my plate,
(ฮู , ยอล ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด , ยู เชิด แฮ็ฝ ซีน มาย เพล๊ท ,)
I’d love to give you some credit, but even you said it,
(อาย ลัฝ ทู กี๊ฝ ยู ซัม เคร๊ดิท , บั๊ท อี๊เฝ่น ยู เซ็ด ดิท ,)
Your serious about your money, and right now I’m trying to get it
(ยุร ซี๊เรี๊ยส อะเบ๊าท ยุร มั๊นนี่ , แอนด์ ไร๊ท นาว แอม ทไรอิง ทู เก็ท ดิธ)

[Chorus X2]
([ ค๊อรัส X2 ])

[Verse 3 [Baby]]
([ เฝิซ ที [ เบ๊บี้ ] ])
Yeah, CMR, Black Connection,
(เย่ , CMR , แบล๊ค ค็อนเนคฌัน ,)
I’m on a mission Lil Daddy to put this paint on the caddy,
(แอม ออน อะ มิ๊ชชั่น ลิล แดดดิ ทู พุท ดิส เพ้นท ออน เดอะ แคดดิ ,)
Riding through the hood and we blowing them candy,
(ไรดอิง ทรู เดอะ ฮุด แอนด์ วี โบลวิง เด็ม แค๊นดี้ ,)
Stay G’d up from my head to my feet,
(สเทย์ Gd อั๊พ ฟรอม มาย เฮด ทู มาย ฟีท ,)
I was raised in the 3rd thats the heart of the streets,
(ไอ วอส เร้ส อิน เดอะ 3rd แด้ท เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ เดอะ สทรีท ,)
Saw death and crime from the first same time,
(ซอว์ เด้ท แอนด์ ไคร์ม ฟรอม เดอะ เฟิร์สท เซม ไทม์ ,)
Them rims on shine just a vision of mine,
(เด็ม ริม ออน ไชน์ จั๊สท ดา ฝิ๊ชั่น อ็อฝ ไมน์ ,)
Put this sh*t back together cuz I stay on the grind,
(พุท ดิส ฌะ *ที แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์ คัซ ไอ สเทย์ ออน เดอะ ไกรนด ,)
N*ggaz know I gets me, I stunt all the time,
(เอ็น *ggaz โนว์ ไอ เก็ท มี , ไอ ซทันท ดอร์ เดอะ ไทม์ ,)
For the dead and the gone, the young and the grown,
(ฟอร์ เดอะ เด้ด แอนด์ เดอะ กอน , เดอะ ยัง แอนด์ เดอะ กโรน ,)
OG mother f*ckers who be getting it on,
(OG ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckers ฮู บี เกดดดิ้ง อิท ออน ,)
N*ggaz stunt’n and they shining, Bling Blinging all the time and,
(เอ็น *ggaz สตันทาน แอนด์ เด ชายนิง , บลิง บลิง อิง ออล เดอะ ไทม์ แอนด์ ,)
I hold my hood down for the sh*t that I’m driving,
(ไอ โฮลด์ มาย ฮุด เดาน ฟอร์ เดอะ ฌะ *ที แดท แอม ดรายวิง ,)
N*gga thug till’ death remember the projects ?,
(เอ็น *gga ธัก ทิลล์ เด้ท รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ โพร๊เจ็คท ,)
Juve done came back now you b*tches upset ?,
(Juve ดัน เคม แบ็ค นาว ยู บี *tches อั๊พเซ็ท ,)
N*ggas know how we getting it, cuz we getting it on,
(เอ็น *ggas โนว์ ฮาว วี เกดดดิ้ง อิท , คัซ วี เกดดดิ้ง อิท ออน ,)
Keep em’ coming, keep on gettin it b*tch my money is long,
(คี๊พ เอ็ม คัมอิง , คี๊พ ออน เกดดิน หนิด บี *tch มาย มั๊นนี่ อีส ลอง ,)

[Chorus X2]
([ ค๊อรัส X2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bounce Back คำอ่านไทย Juvenile feat Baby

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น