เนื้อเพลง Check That Hoe คำอ่านไทย Twista

[Twista]
([ ทวิซดา ])
Twista, first time I kicked it off with ” Adrenaline Rush ”
(ทวิซดา , เฟิร์สท ไทม์ ไอ คิ๊ค ดิท ออฟฟ วิธ ” อเดนนารีน รัช “)
Next album I kicked it off with ” They Kill Us All ”
(เน๊กซท อั๊ลบั้ม ไอ คิ๊ค ดิท ออฟฟ วิธ ” เด คิลล์ อัซ ซอร์ “)
This time, I’ma show you how to ” Check That Hoe ”
(ดิส ไทม์ , แอมอา โชว์ ยู ฮาว ทู ” เช็ค แดท โฮ “)
Check it out
(เช็ค อิท เอ๊าท)

Take a look at the way that I came
(เท้ค เก ลุ๊ค แกท เดอะ เวย์ แดท ไอ เคม)
Hard times, long road, mean streets
(ฮาร์ด ไทม์ , ลอง โร้ด , มีน สทรีท)
Motherf*ckers back up off me when they look at the way that I am
(Motherf*ckers แบ็ค อั๊พ ออฟฟ มี เว็น เด ลุ๊ค แกท เดอะ เวย์ แดท ไอ แอ็ม)
Put the bullet in your brain when I ride n*gga
(พุท เดอะ บัลเล่ อิน ยุร เบรน เว็น นาย ไรด์ เอ็น *gga)
Got it out when you entered they don’t f*ck with the boss
(ก็อท ดิธ เอ๊าท เว็น ยู เอ๊นเท่อร์ เด ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ เดอะ บอส)
If you disrespectin me I’m reposessin
(อิ๊ฟ ยู disrespectin มี แอม reposessin)
like you catchin the holy ghost make him die like he touchin the cross
(ไล๊ค ยู แคซชิน เดอะ โฮ๊ลี่ โก๊สท เม้ค ฮิม ดาย ไล๊ค ฮี ทัชชิน เดอะ ครอสสํ)
Now you spiritually commited suicide n*gga
(นาว ยู ซพีริชัวลิ ค็อมมีท ซุยไซ้ด เอ็น *gga)
I got the power to get diamonds and riches and gold
(ไอ ก็อท เดอะ พ๊าวเว่อร์ ทู เก็ท ได๊ม่อนดํ แซน ริชอิส แซน โกลด์)
Motherf*ckers tried to get it with extortion
(Motherf*ckers ทไร ทู เก็ท ดิธ วิธ เอ็คซทอฌัน)
But I’m too vicious for blows and I’m checkin these b*tches and hoes
(บั๊ท แอม ทู ฝิ๊เคี๊ยส ฟอร์ โบลว์ แซน แอม เชคกิน ฑิส บี *tches แซน โฮ)
Make a shower full of hollow point bullets rain on
(เม้ค เก เช๊าเว่อร์ ฟูล อ็อฝ ฮ๊อลโล่ว พ๊อยท์ บัลเล่ เรน ออน)
For yo’ death you got me lookin in my itinerary
(ฟอร์ โย เด้ท ยู ก็อท มี ลุคกิน อิน มาย ไอทีนเออะเรริ)
If I ain’t got scheduled to be dead where the men are buried
(อิ๊ฟ ฟาย เอน ก็อท สเค๊ดดูล ทู บี เด้ด แวร์ เดอะ เม็น อาร์ เบ๊อรี่)
I think I can fit you another cemetary
(ไอ ทริ๊งค ไอ แคน ฟิท ยู อะน๊าเทร่อร์ cemetary)
Like a disciple of death I’m bringin pain on
(ไล๊ค เก disciple อ็อฝ เด้ท แอม บริง อิน เพน ออน)
I can see nobody playin me like I’m a punk
(ไอ แคน ซี โนบอดี้ เพลย์ยิน มี ไล๊ค แอม มา พรัค)
I’ma let you know off top if you come at me bogus
(แอมอา เล็ท ยู โนว์ ออฟฟ ท๊อพ อิ๊ฟ ยู คัม แอ็ท มี โบกัซ)
And there’s more than one of y’all if I gotta stop I’ma dump
(แอนด์ แดร์ โม แฑ็น วัน อ็อฝ ยอล อิ๊ฟ ฟาย กอททะ สท๊อพ แอมอา ดั๊มพ)
You done made me a murderer from the Westside
(ยู ดัน เมด มี อะ เมอเดอะเรอะ ฟรอม เดอะ เวตซาด)
Haters come at smilin but really they wanna f*ck up a n*gga hustle
(เฮเดอ คัม แอ็ท สไมลิน บั๊ท ริแอ็ลลิ เด วอนนา เอฟ *ck อั๊พ อะ เอ็น *gga เฮสเซล)
So I just get bubble smokin bubble when I try to just stay out of trouble
(โซ ไอ จั๊สท เก็ท บั๊บเบิ้ล สโมกิน บั๊บเบิ้ล เว็น นาย ธราย ทู จั๊สท สเทย์ เอ๊าท อ็อฝ ทรั๊บเบิ้ล)
But some sh*t you can’t let slide – you gotta check that hoe
(บั๊ท ซัม ฌะ *ที ยู แค็นท เล็ท สไล๊ด ยู กอททะ เช็ค แดท โฮ)

[Chorus: Twista]
([ ค๊อรัส : ทวิซดา ])
If a n*gga come at you like a lame or big slander your name
(อิ๊ฟ อะ เอ็น *gga คัม แอ็ท ยู ไล๊ค เก เลม ออ บิ๊ก ซแลนเดอะ ยุร เนม)
N*gga you better go check that hoe, you better go check that hoe
(เอ็น *gga ยู เบ๊ทเท่อร์ โก เช็ค แดท โฮ , ยู เบ๊ทเท่อร์ โก เช็ค แดท โฮ)
F*ck that hoe – if a n*gga come at you in the club
(เอฟ *ck แดท โฮ อิ๊ฟ อะ เอ็น *gga คัม แอ็ท ยู อิน เดอะ คลับ)
Talkin ’bout a b*tch that you supposed to f*ck
(ทอคกิ่น เบาท ดา บี *tch แดท ยู ซั๊พโพ้ส ทู เอฟ *ck)
N*gga you better go check that hoe, you better go check that hoe
(เอ็น *gga ยู เบ๊ทเท่อร์ โก เช็ค แดท โฮ , ยู เบ๊ทเท่อร์ โก เช็ค แดท โฮ)
F*ck that hoe – you and somebody put in half and half
(เอฟ *ck แดท โฮ ยู แอนด์ ซัมบอดี้ พุท อิน ฮาล์ฟ แอนด์ ฮาล์ฟ)
And he come back at you with twenty-five percent; then
(แอนด์ ฮี คัม แบ็ค แกท ยู วิธ ทเว้นที่ ไฟฝ เพอร์เซ็น ; เด็น)
you better go check that hoe, you better go check that hoe
(ยู เบ๊ทเท่อร์ โก เช็ค แดท โฮ , ยู เบ๊ทเท่อร์ โก เช็ค แดท โฮ)
F*ck that hoe – if you get played for a bird and some herb
(เอฟ *ck แดท โฮ อิ๊ฟ ยู เก็ท เพลย์ ฟอร์ รา เบิร์ด แอนด์ ซัม เฮิร์บ)
All you got is your balls and your word
(ออล ยู ก็อท อีส ยุร บอล แซน ยุร เวิร์ด)
N*gga you better go check that hoe, you better go check that hoe
(เอ็น *gga ยู เบ๊ทเท่อร์ โก เช็ค แดท โฮ , ยู เบ๊ทเท่อร์ โก เช็ค แดท โฮ)
F*ck that hoe
(เอฟ *ck แดท โฮ)

[Twista]
([ ทวิซดา ])
I just wanted ’em to see what my CD was like
(ไอ จั๊สท ว้อนท เอ็ม ทู ซี ว๊อท มาย ซีดี วอส ไล๊ค)
Hip-Hop is in a state as if it was a baby bein murdered
(ฮิพ ฮ็อพ อีส ซิน อะ สเทท แอส อิ๊ฟ อิท วอส ซา เบ๊บี้ บีนโพล เม๊อร์เด้อร์)
I just wanna feed in poetry breathin you life
(ไอ จั๊สท วอนนา ฟี อิน โพเอ๊ทรี่ บีตดิน ยู ไล๊ฟ)
I’m a black revolutionary in hip-hop
(แอม มา แบล๊ค เรโฝะลยูฌะเนริ อิน ฮิพ ฮ็อพ)
I just wanna hit the earth like a meteorite
(ไอ จั๊สท วอนนา ฮิท ดิ เอิร์ทร ไล๊ค เก มีทิเออะไรท)
Now droppin lyrical bombs upon the planet
(นาว ดรอพปิน ลีริแค็ล บอมบฺ อุพอน เดอะ แพล๊เหน็ท)
And just get a little dust and word out on media hype
(แอนด์ จั๊สท เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ดัสท แอนด์ เวิร์ด เอ๊าท ออน มีเดียะ เฮฝ)
F*ck the drama I’m just campaignin Chi right
(เอฟ *ck เดอะ ดร๊าม่า แอม จั๊สท campaignin ชี ไร๊ท)
N*ggaz feel like they position is better than mine
(เอ็น *ggaz ฟีล ไล๊ค เด โพซิ๊ชั่น อีส เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ไมน์)
But I stay on a mission, I’m on the grind
(บั๊ท ไอ สเทย์ ออน อะ มิ๊ชชั่น , แอม ออน เดอะ ไกรนด)
Takin no prisoners I can see ’em gettin mo’ cheddar than mine
(ทอคกิ่น โน พรีสเนอะ ซาย แคน ซี เอ็ม เกดดิน โม เชเดอร์ แฑ็น ไมน์)
How I flow make the dough get larger
(ฮาว ไอ โฟลว์ เม้ค เดอะ โด เก็ท ลาร์เจอ)
Take over with an immaculate verbal assault
(เท้ค โอ๊เฝ่อร วิธ แอน อิแมคอิวลิท เฝอแบ็ล แอสซั๊ลท)
Just to do it the way I’m doin it, rollin how I’m rollin
(จั๊สท ทู ดู อิท เดอะ เวย์ แอม โดย หนิด , โรลลิน ฮาว แอม โรลลิน)
Motherf*ckers is gon’ have to just go in the vault
(Motherf*ckers ซิส ก็อน แฮ็ฝ ทู จั๊สท โก อิน เดอะ ฝอลท)
Sh*t on n*ggaz in the oh-six Charger
(ฌะ *ที ออน เอ็น *ggaz อิน ดิ โอ ซิกซ์ ชาเจอะ)
When it come to titles you know that I’m holdin ’em
(เว็น หนิด คัม ทู ไท๊เทิ่ล ยู โนว์ แดท แอม โฮดดิน เอ็ม)
I’ve been down since the days of breakin on linoleum
(แอฝ บีน เดาน ซิ๊นซ เดอะ เดย์ อ็อฝ เบรกกิ้น ออน ลิโนเลียม)
’til Kanye preach and ” Jesus Walks ” right up at the podium
(ทิล เคนยี พรี๊ช แอนด์ ” จีสัซ ว๊อล์ค ” ไร๊ท อั๊พ แอ็ท เดอะ โพ๊เดี้ยม)
Now let me speak about the prophecy of Twista
(นาว เล็ท มี สพี๊ค อะเบ๊าท เดอะ พรอฟอิซิ อ็อฝ ทวิซดา)
Just when you thought you worse, I’m bringin you a hearse
(จั๊สท เว็น ยู ธอท ยู เวิ๊ร์ส , แอม บริง อิน ยู อะ เฮิซ)
I make you feel the heat and cold when I’m tellin the street scroll
(ไอ เม้ค ยู ฟีล เดอะ ฮีท แอนด์ โคลด์ เว็น แอม เทลลิน เดอะ สทรีท ซคโรล)
I got you feelin the universe through the verse
(ไอ ก็อท ยู ฟีลิน ดิ ยูนิเฝิซ ทรู เดอะ เฝิซ)
The way I’m teachin it has got to be a scripture
(เดอะ เวย์ แอม teachin หนิด แฮ็ส ก็อท ทู บี อะ ซครีพเชอะ)
So look at me like I’m a prophet on top of the game
(โซ ลุ๊ค แกท มี ไล๊ค แอม มา พรอฟเอ็ท ออน ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เกม)
Puttin money in my pocket for the way a n*gga rock it
(พันดิน มั๊นนี่ อิน มาย พ๊อคเค่ท ฟอร์ เดอะ เวย์ อะ เอ็น *gga ร๊อค อิท)
And I bet if I’ma cock it I’m poppin the thang
(แอนด์ ดาย เบ๊ท อิ๊ฟ แอมอา ค๊อค อิท แอม พอพปิน เดอะ เตง)
And if I ain’t strapped then I gotta whup ass
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เอน สแตปชฺ เด็น นาย กอททะ whup อาซ)
So I take off my pinky ice; if a n*gga come at me with some bullsh*t
(โซ ไอ เท้ค ออฟฟ มาย พีงคอิ ไอ๊ซ์ ; อิ๊ฟ อะ เอ็น *gga คัม แอ็ท มี วิธ ซัม bullsh*ที)
or f*ck me out of money I steal on him like Winky Wright
(ออ เอฟ *ck มี เอ๊าท อ็อฝ มั๊นนี่ ไอ สทีล ออน ฮิม ไล๊ค Winky ไรท)
Hit you with the left hook fast – you better check that hoe
(ฮิท ยู วิธ เดอะ เล๊ฟท ฮุ๊ค ฟาสท ยู เบ๊ทเท่อร์ เช็ค แดท โฮ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Check That Hoe คำอ่านไทย Twista

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น