เนื้อเพลง We Trying to Stay Alive คำอ่านไทย Wyclef Jean

[Wy-Clef Jean]
([ Wy คเล็ฟ ยีน ])

We got the Refugees All-Stars rubba dubbin’ in the club
(วี ก็อท เดอะ เรฟิวจี ซอร์ สทาร์ rubba dubbin อิน เดอะ คลับ)
Wyclef Jean, John Forte, Prizewell.
(วายเครฟ ยีน , จอน ฟอเท , Prizewell)
Nah mean the streets are gettin a little crazy..
(นาห์ มีน เดอะ สทรีท แซร์ เกดดิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล คเรสิ)
Looka looka looka looka looka
(ลุกคา ลุกคา ลุกคา ลุกคา ลุกคา)
looka looka looka here looka shorty got back
(ลุกคา ลุกคา ลุกคา เฮียร ลุกคา ชอร์ทดิง ก็อท แบ็ค)
should I ask her for a dance hold on theres too many in a wolf pack
(เชิด ดาย อาสคฺ เฮอ ฟอร์ รา แด๊นซ์ โฮลด์ ออน แดร์ ทู เมนอิ อิน อะ วู๊ล์ฟ แพ็ค)
and besides Dirtycash talkin to her
(แอนด์ บีไซด์ Dirtycash ทอคกิ่น ทู เฮอ)
buyin’ her fake furs and takin’ her to the fever
(บายเอน เฮอ เฟ้ค เฟอร์ แซน ทอคกิ่น เฮอ ทู เดอะ ฟี๊เฝ่อร)
quite as his kept that ain’t even his Benz
(ไคว๊ แอส ฮิส เค็พท แดท เอน อี๊เฝ่น ฮิส เบนซฺ)
she spends his franklins at the malls with her friends
(ชี สเพ็นด ฮิส franklins แอ็ท เดอะ มอลล์ วิธ เฮอ เฟรน)
material girl, livin’ in a material world
(มะเทียเรียล เกิร์ล , ลีฝอิน อิน อะ มะเทียเรียล เวิลด)
but it’s alright cause its Saturday night
(บั๊ท อิทซ ออลไร๊ท ค๊อส อิทซ แซทเออะดิ ไน๊ท)
so mista funkmaster pump the Bee-Gees
(โซ mista ฟั้งแมสเทอร์ พั๊มพ เดอะ บี จี)
and all you college students bring your ouijas’
(แอนด์ ออล ยู ค๊อลลิจ ซทยูเด็นท บริง ยุร ouijas)
check the spellin, R E–F U G E–E get the cd from Sam Goody he he
(เช็ค เดอะ spellin , อาร์ อี เอฟ ยู จี อี อี เก็ท เดอะ ซีดี ฟรอม แซม กูดอิ ฮี ฮี)
You ain’t even close wit the rhymes that you wrote
(ยู เอน อี๊เฝ่น โคลส วิท เดอะ ไรม แดท ยู โรท)
Don’t be mad cause you broke
(ด้อนท์ บี แม้ด ค๊อส ยู บโรค)
let me clear my throat ah huh ah huh
(เล็ท มี เคลียร์ มาย โธร๊ท อา ฮู อา ฮู)
John Forte grab the mic roots sway it this way
(จอน ฟอเท แกร๊บ เดอะ ไมคะ รู๊ท ซเว อิท ดิส เวย์)

[John Forte]
([ จอน ฟอเท ])

I more than just a rhymer you still a small timer
(ไอ โม แฑ็น จั๊สท ดา ไรมเออะ ยู สทิลล อะ สมอลล์ ไทมเออะ)
hopin that the game treat that ass a little kinda
(โฮพปิน แดท เดอะ เกม ทรี๊ท แดท อาซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล กินดา)
every step tango’d
(เอ๊เฝอร์รี่ สเท็พ tangod)
your beat dont concern me
(ยุร บีท ด้อนท์ คอนเซิร์น มี)
I’m eatin mangos in Trinadad wit attorneys [oh yea]
(แอม อีดิน แมงโก ซิน Trinadad วิท แอ็ทเทอนิ [ โอ เย ])
my crews slang flow worldwide like a current
(มาย ครู ซแล็ง โฟลว์ เวิรดวาย ไล๊ค เก เค๊อร์เร้นท)
wit da every spot where nobody get insurance
(วิท ดา เอ๊เฝอร์รี่ สพอท แวร์ โนบอดี้ เก็ท อินฌูแร็นซ)
brotha do the math you aint half near exotic
(บอตดา ดู เดอะ แมตซฺ ยู เอน ฮาล์ฟ เนียร์ เอ็กสอทอิค)
my man’s claim true – you – forget about it
(มาย แมน เคลม ทรู ยู ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ดิธ)
pope hoe just a new stance like my influence
(โพ๊พ โฮ จั๊สท ดา นิว ซแท็นซ ไล๊ค มาย อิ๊นฟลูเอ๊นซ)
well recognize you a lie tryin do it
(เวลล เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู อะ ไล ทายอิน ดู อิท)
got juice told your lady oops
(ก็อท จู้ยซ โทลด ยุร เล๊ดี้ อุ๊บสฺ)
we nuts baby
(วี นัท เบ๊บี้)
smooth and charizmatic automatic
(สมู๊ธ แอนด์ charizmatic ออโทะแมทอิค)
you gonna save me
(ยู กอนนะ เซฝ มี)
godbless the day that my sons survive
(godbless เดอะ เดย์ แดท มาย ซัน เซอร์ไฝ๊ฝ)
we strive to teach the youth baby and stay alive
(วี ซทไรฝ ทู ที๊ช เดอะ ยู๊ธ เบ๊บี้ แอนด์ สเทย์ อะไล๊ฝ)

[Wy-Clef]
([ Wy คเล็ฟ ])
Refugee camp
(เรฟิวจี แค๊มพํ)
nuts baby
(นัท เบ๊บี้)
John Forte
(จอน ฟอเท)
Yo watch your lady
(โย ว๊อทช ยุร เล๊ดี้)

[Prizewell [Dirtycash]]
([ Prizewell [ Dirtycash ] ])
yo watch your lady
(โย ว๊อทช ยุร เล๊ดี้)
eh ah
(เอ อา)
special ill rhyme dirtycash
(สเพ๊เชี่ยล อิลล ไรม dirtycash)

[Wy-Clef]
([ Wy คเล็ฟ ])
yo if you got more than
(โย อิ๊ฟ ยู ก็อท โม แฑ็น)
dollar in your pocket right now put your hands up
(ดอลเลอะ อิน ยุร พ๊อคเค่ท ไร๊ท นาว พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ)

[Prizewell [Dirtycash]]
([ Prizewell [ Dirtycash ] ])
yo yo
(โย โย)
you can tell by the way I roll shorty that I’m a ladies man
(ยู แคน เทลล บาย เดอะ เวย์ ไอ โรลล ชอร์ทดิง แดท แอม มา เลดิส แมน)
a business man
(อะ บีสเน็ซ แมน)
condos down the shore
(คอนโด เดาน เดอะ ชอร์)
multi million pension plans
(มัลทิ มิ๊ลเลี่ยน เพ๊นชั่น แพลน)
but it aint in my plan to make move without the fam
(บั๊ท ดิธ เอน อิน มาย แพลน ทู เม้ค มู๊ฝ วิธเอ๊าท เดอะ แฟม)
I keep it intact
(ไอ คี๊พ อิท อินแท็คท)
you Clef do the track
(ยู คเล็ฟ ดู เดอะ แทร็ค)
John play da mack while I pay the tax
(จอน เพลย์ ดา แมกคฺ ไวล์ ไอ เพย์ เดอะ แท๊กซ)
business as usuall
(บีสเน็ซ แอส usuall)
watchin suspects
(วันชิน ซั๊สเพ็คท)
steal my assetts
(สทีล มาย assetts)
get cut with gillettes
(เก็ท คัท วิธ gillettes)
we built this concept
(วี บิลท ดิส คอนเซ็พท)
connect like nynex
(คอนเน็คท ไล๊ค nynex)
drinks at the bar
(ดริ๊งค แอ็ท เดอะ บาร์)
my american express
(มาย อะเมริแค็น เอ็กซเพรส)

[Wy-Clef]
([ Wy คเล็ฟ ])
yo I cook up cook up
(โย ไอ คุ๊ค อั๊พ คุ๊ค อั๊พ)
the cop a pull up pull up
(เดอะ ค็อพ อะ พูลล อั๊พ พูลล อั๊พ)
then I cuff up cuff up
(เด็น นาย คัฟ อั๊พ คัฟ อั๊พ)
you whos callin bluff
(ยู ฮู คอลลิน บลัฟ)
now you shook up shook up
(นาว ยู ฌุค อั๊พ ฌุค อั๊พ)
cause you lock up lock up
(ค๊อส ยู ล๊อค อั๊พ ล๊อค อั๊พ)
when I love up love up
(เว็น นาย ลัฝ อั๊พ ลัฝ อั๊พ)
you who’s callin bluff
(ยู ฮู คอลลิน บลัฟ)

[Wy-Clef]
([ Wy คเล็ฟ ])
hey yo John is chillin
(เฮ โย จอน อีส ชิลลิน)
Dirtycash chillin
(Dirtycash ชิลลิน)
what more can I say we livin
(ว๊อท โม แคน นาย เซย์ วี ลีฝอิน)
thats what we got we got it good
(แด้ท ว๊อท วี ก็อท วี ก็อท ดิธ กู๊ด)
and since you understood
(แอนด์ ซิ๊นซ ยู อันเดิซทูด)
we be…….
(วี บี)

[Prizewell [Dirtycash]]
([ Prizewell [ Dirtycash ] ])
yeah
(เย่)
live at the carnival
(ไล้ฝ แอ็ท เดอะ ค๊าร์นิฝ่อล)
97 till infinite
(97 ทิลล์ อี๊นฟิหนิท)
ha
(ฮา)
Refugee All-Stars
(เรฟิวจี ออล สทาร์)
cant stop the shining, cant stop the shining [2x]
(แค็นท สท๊อพ เดอะ ชายนิง , แค็นท สท๊อพ เดอะ ชายนิง [ 2x ])
you wanna stop the shining, you wanna stop the shining [2x]
(ยู วอนนา สท๊อพ เดอะ ชายนิง , ยู วอนนา สท๊อพ เดอะ ชายนิง [ 2x ])
cant stop the shining, cant stop the shining
(แค็นท สท๊อพ เดอะ ชายนิง , แค็นท สท๊อพ เดอะ ชายนิง)

[feat. John Forte]
([ ฟีท จอน ฟอเท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Trying to Stay Alive คำอ่านไทย Wyclef Jean

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น