เนื้อเพลง Petit Love คำอ่านไทย Smile DK

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ,)
Wa, ha, ha, ha, ha,
(วา , ฮา , ฮา , ฮา , ฮา ,)

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ,)
Wa, ha, ha, ha, ha,
(วา , ฮา , ฮา , ฮา , ฮา ,)

I thought a little bit of you today
(ไอ ธอท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ยู ทูเดย์)
Look how I fancied up myself for you
(ลุ๊ค ฮาว ไอ แฟ๊นซี อั๊พ ไมเซลฟ ฟอร์ ยู)
So look a little bit at me today
(โซ ลุ๊ค กา ลิ๊ทเทิ่ล บิท แอ็ท มี ทูเดย์)
You know you gotta try a little harder
(ยู โนว์ ยู กอททะ ธราย อะ ลิ๊ทเทิ่ล อาณ์เดอ)
So you can be my, my, my, my, my, darling!
(โซ ยู แคน บี มาย , มาย , มาย , มาย , มาย , ดาร์ลิ่ง !)

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ,)
Wa, ha, ha, ha, ha,
(วา , ฮา , ฮา , ฮา , ฮา ,)

I thought a little bit of us today
(ไอ ธอท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ อัซ ทูเดย์)
I try my best to get to you somehow
(ไอ ธราย มาย เบ๊สท์ ทู เก็ท ทู ยู ซัมฮาว)
So think a little bit of me today
(โซ ทริ๊งค กา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ มี ทูเดย์)
You know you gotta show me that you love me
(ยู โนว์ ยู กอททะ โชว์ มี แดท ยู ลัฝ มี)
And baby, be my, my, my, my, my, darling!
(แอนด์ เบ๊บี้ , บี มาย , มาย , มาย , มาย , มาย , ดาร์ลิ่ง !)

Smile a little smile, let’s enjoy the moment now
(สไมล์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล สไมล์ , เล็ท เอ็นจอย เดอะ โม๊เม้นท นาว)
And just have a good time
(แอนด์ จั๊สท แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
[A good time!]
([ อะ กู๊ด ไทม์ ! ])
Try it baby, “Good!”
(ธราย อิท เบ๊บี้ , “Good ! ”)
Just a little bit of lovin’, gonna feel so fine
(จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝวิน , กอนนะ ฟีล โซ ไฟน)

Is it really true that you feel the same way too
(อีส ซิท ริแอ็ลลิ ทรู แดท ยู ฟีล เดอะ เซม เวย์ ทู)
And hope we’ll be together?
(แอนด์ โฮพ เวลล บี ทูเก๊ทเธ่อร์)
Now you know that I love you
(นาว ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู)
Love you – love you, love you, love you
(ลัฝ ยู ลัฝ ยู , ลัฝ ยู , ลัฝ ยู)
Love’s true, love you – love’s true, love you, love you!
(ลัฝ ทรู , ลัฝ ยู – ลัฝ ทรู , ลัฝ ยู , ลัฝ ยู !)

I looked up the meaning of [Wow, wow, wow]
(ไอ ลุ๊ค อั๊พ เดอะ มีนนิง อ็อฝ [ เวา , เวา , เวา ])
The funny word we call love [Wow, wow, wow]
(เดอะ ฟันนิ เวิร์ด วี คอลลํ ลัฝ [ เวา , เวา , เวา ])
And then I wrote your name beside it
(แอนด์ เด็น นาย โรท ยุร เนม บีไซด์ อิท)
With a little heart above [Whoo!]
(วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮาร์ท อะโบ๊ฝ [ ฮู ! ])

If I would start to dream a dream [Wow, wow, wow]
(อิ๊ฟ ฟาย เวิด สท๊าร์ท ทู ดรีม มา ดรีม [ เวา , เวา , เวา ])
Would my dreams be what they seem? [Wow, wow, wow]
(เวิด มาย ดรีม บี ว๊อท เด ซีม [ เวา , เวา , เวา ])
All night long, I lie and dream of me and you
(ออล ไน๊ท ลอง , ไอ ไล แอนด์ ดรีม อ็อฝ มี แอนด์ ยู)
And me – and you, and me, and you!
(แอนด์ มี แอนด์ ยู , แอนด์ มี , แอนด์ ยู !)

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ,)
Wa, ha, ha, ha, ha,
(วา , ฮา , ฮา , ฮา , ฮา ,)

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ,)
Wa, ha, ha, ha, ha,
(วา , ฮา , ฮา , ฮา , ฮา ,)

I thought a little bit of you today,
(ไอ ธอท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ยู ทูเดย์ ,)
I sent an e-mail over just for you
(ไอ เซ็นท แอน อี เมล โอ๊เฝ่อร จั๊สท ฟอร์ ยู)
So drop a little note to me today
(โซ ดรอพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โน๊ท ทู มี ทูเดย์)
You know I need to hear you say you love me
(ยู โนว์ ไอ นี๊ด ทู เฮียร ยู เซย์ ยู ลัฝ มี)
Or will you just be my, my, my, my, my, my friend?
(ออ วิล ยู จั๊สท บี มาย , มาย , มาย , มาย , มาย , มาย เฟรน)

Tell me what you’re thinkin’
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ ติ้งกิน)
Keep it sweet and simple
(คี๊พ อิท สวี้ท แอนด์ ซิ๊มเพิ่ล)
Baby, everything’s okay
(เบ๊บี้ , เอ๊วี่ติง เอส โอเค)
[Okay!]
([ โอเค ! ])
Try it baby, “Try it!”
(ธราย อิท เบ๊บี้ , “Try อิท ! ”)
Open up your heart and be honestly sincere
(โอ๊เพ่น อั๊พ ยุร ฮาร์ท แอนด์ บี ออนเอ็ซทลิ ซินเซียร์)

Is it really true that you prefer it too, we go a little slower
(อีส ซิท ริแอ็ลลิ ทรู แดท ยู พรีเฟอร์ อิท ทู , วี โก อะ ลิ๊ทเทิ่ล สโลเวอร์)
That’s what makes you so cute – so cute, so cute, so cute, so cute
(แด้ท ว๊อท เม้ค ยู โซ คยูท โซ คยูท , โซ คยูท , โซ คยูท , โซ คยูท)
So cute, so cute – so cute, so cute, so cute!
(โซ คยูท , โซ คยูท โซ คยูท , โซ คยูท , โซ คยูท !)

When I’m sitting thinking of [Wow, wow, wow]
(เว็น แอม ซีททิง ติ้งกิง อ็อฝ [ เวา , เวา , เวา ])
The funny word we call love [Wow, wow, wow]
(เดอะ ฟันนิ เวิร์ด วี คอลลํ ลัฝ [ เวา , เวา , เวา ])
I still don’t think of you at first
(ไอ สทิลล ด้อนท์ ทริ๊งค อ็อฝ ยู แอ็ท เฟิร์สท)
My family still comes above
(มาย แฟ๊มิลี่ สทิลล คัม อะโบ๊ฝ)
Whoo!
(ฮู !)

If you wanna capture me [Wow, wow, wow]
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แค๊พเจ้อรํ มี [ เวา , เวา , เวา ])
It’s as simple as can be [Wow, wow, wow]
(อิทซ แอส ซิ๊มเพิ่ล แอส แคน บี [ เวา , เวา , เวา ])
Mr. Lennon said it, “All you need is love.”
(มีซเทอะ เลนนอน เซ็ด ดิท , “All ยู นี๊ด อีส ลัฝ ”)
My love – my love, my love, my love!
(มาย ลัฝ มาย ลัฝ , มาย ลัฝ , มาย ลัฝ !)

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ,)
La, la, la, la, la, la…. Wah, ha, ha, ha, ha!
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา วา , ฮา , ฮา , ฮา , ฮา !)

When I’m sitting thinking of [Wow, wow, wow]
(เว็น แอม ซีททิง ติ้งกิง อ็อฝ [ เวา , เวา , เวา ])
The funny word we call love [Wow, wow, wow]
(เดอะ ฟันนิ เวิร์ด วี คอลลํ ลัฝ [ เวา , เวา , เวา ])
I still don’t think of you at first
(ไอ สทิลล ด้อนท์ ทริ๊งค อ็อฝ ยู แอ็ท เฟิร์สท)
My family still comes above
(มาย แฟ๊มิลี่ สทิลล คัม อะโบ๊ฝ)
Whoo!
(ฮู !)

If you wanna capture me [Wow, wow, wow]
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แค๊พเจ้อรํ มี [ เวา , เวา , เวา ])
It’s as simple as can be [Wow, wow, wow]
(อิทซ แอส ซิ๊มเพิ่ล แอส แคน บี [ เวา , เวา , เวา ])
Mr. Lennon said it, “All you need is…”
(มีซเทอะ เลนนอน เซ็ด ดิท , “All ยู นี๊ด อีส ”)
Mr. Lennon said it, “All you need is…”
(มีซเทอะ เลนนอน เซ็ด ดิท , “All ยู นี๊ด อีส ”)
Mr. Lennon said it, “All you need is love,”
(มีซเทอะ เลนนอน เซ็ด ดิท , “All ยู นี๊ด อีส ลัฝ , ”)
My love – my love, my love, my love!
(มาย ลัฝ มาย ลัฝ , มาย ลัฝ , มาย ลัฝ !)
My love, my love – my love, my love, my love! [Whoo!]
(มาย ลัฝ , มาย ลัฝ มาย ลัฝ , มาย ลัฝ , มาย ลัฝ ! [ ฮู ! ])
My love, my love – my love, my love, my love! [Whoo!]
(มาย ลัฝ , มาย ลัฝ มาย ลัฝ , มาย ลัฝ , มาย ลัฝ ! [ ฮู ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Petit Love คำอ่านไทย Smile DK

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น