เนื้อเพลง Do It Like Me คำอ่านไทย Young Buck

[Young Buck:]
([ ยัง บั๊ค : ])
All My Thugs And Thugets
(ออล มาย ธัก แซน Thugets)
Walk Where I Walk, See What I See
(ว๊อล์ค แวร์ ไอ ว๊อล์ค , ซี ว๊อท ไอ ซี)
Now I Welcome You All To Cashville, Tennekee
(นาว ไอ เว้ลคั่ม ยู ออล ทู แคชเวล , Tennekee)
All My Life, I Hustle’d All Night
(ออล มาย ไล๊ฟ , ไอ เฮสเซล ออล ไน๊ท)
Now I’m Alright, My Wrist Is All Ice
(นาว แอม ออลไร๊ท , มาย ริ๊ซท อีส ซอร์ ไอ๊ซ์)
And I Did It All, Without Ya’ll Advice
(แอนด์ ดาย ดิด ดิท ออล , วิธเอ๊าท ยอล แอดไฝ๊ซ์)
I Done Been To Hell And Back, Twice
(ไอ ดัน บีน ทู เฮ็ลล แอนด์ แบ็ค , ทไวซ)

You Cant Do It Like Me!
(ยู แค็นท ดู อิท ไล๊ค มี !)

Now As The World Turns, I Let My Bud Burn
(นาว แอส เดอะ เวิลด เทิร์น , ไอ เล็ท มาย บัด เบิร์น)
Police Writin’ Down My Tags, Like Im Con’cerned
(โพลิ๊ซ ไรดิน เดาน มาย แท็ก , ไล๊ค แอม คอนเซิร์น)
I Graduated From The Nickels And Dimes
(ไอ กแรจอิวเอ็ท ฟรอม เดอะ นีคเค็ล แซน ไดม)
You Need The F.E.D.’s B*tch, To Come Get Mine
(ยู นี๊ด เดอะ เอฟ อี ดี เอส บี *tch , ทู คัม เก็ท ไมน์)
Get On The Grind Hoe, And Stay The F*ck Up Outta Mine Fo’
(เก็ท ออน เดอะ ไกรนด โฮ , แอนด์ สเทย์ เดอะ เอฟ *ck อั๊พ เอ๊าตา ไมน์ โฟ)
The Kid’s Find Daddy Lay’d Out With His Eyes Closed
(เดอะ คิด ไฟนด์ แดดดิ Layd เอ๊าท วิธ ฮิส อาย โคลส)
I Know, Can’t Be Humble In The Jungle
(ไอ โนว์ , แค็นท บี ฮั๊มเบิ้ล อิน เดอะ จั๊งเกิ้ล)
Give A N*gga An Inch, He’ll Take A Whole Mile From Ya’
(กี๊ฝ อะ เอ็น *gga แอน อิ้นช์ , เฮ็ลล เท้ค เก โฮล ไมล ฟรอม ยา)
So I Bust First, F*ck This Earth N*gga
(โซ ไอ บัซท เฟิร์สท , เอฟ *ck ดิส เอิร์ทร เอ็น *gga)
Whats Worse? Wakin’ Up In The Pen, Or Sleepin’ Up Under The Dirt
(ว๊อท เวิ๊ร์ส เวคกิน อั๊พ อิน เดอะ เพ็น , ออ สลีฟปิน อั๊พ อั๊นเด้อร เดอะ เดิร์ท)
Boo Yow! Is The Sound Of The 40 Cal.
(บู Yow ! อีส เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ เดอะ 40 แคว)
Ak’s Bananna Clips Hold A 100 Rounds
(Aks Bananna คลิพ โฮลด์ อะ 100 ราวนด)
Test Me, Rude Boy Don’t Want None
(เทสท์ มี , รู๊ด บอย ด้อนท์ ว้อนท นัน)
Got Jamacan’s And Hesian’s Buck, Buck, Buckin’ They Gun
(ก็อท Jamacans แซน Hesians บั๊ค , บั๊ค , Buckin เด กัน)
Where The Hood At? N*gga, That’s Where I Come From
(แวร์ เดอะ ฮุด แอ็ท เอ็น *gga , แด้ท แวร์ ไอ คัม ฟรอม)
Where Shoot Dice, Snort White, Sell Crack And Heroine
(แวร์ ชู๊ท ไดซ , ซนอท ไว๊ท , เซลล์ แคร๊ค แอนด์ เฮโระอิน)

You Can Walk Like I Do, And Talk Like Me Too
(ยู แคน ว๊อล์ค ไล๊ค ไก ดู , แอนด์ ท๊อล์ค ไล๊ค มี ทู)
But Nobody Gon’ Rock With You
(บั๊ท โนบอดี้ ก็อน ร๊อค วิธ ยู)
Cuz You Can’t Do It Like Me [Nah, You Cant Do It Like Me]
(คัซ ยู แค็นท ดู อิท ไล๊ค มี [ นาห์ , ยู แค็นท ดู อิท ไล๊ค มี ])
{[50 Cent:] Hold On A Second Homie, Lets Get This Clear}
({ [ 50 เซ็นท : ] โฮลด์ ออน อะ เซ๊คคั่น โฮมี , เล็ท เก็ท ดิส เคลียร์ })
You Can Walk Like I Do, And Talk Like Me Too
(ยู แคน ว๊อล์ค ไล๊ค ไก ดู , แอนด์ ท๊อล์ค ไล๊ค มี ทู)
But Nobody Gon’ Rock With You
(บั๊ท โนบอดี้ ก็อน ร๊อค วิธ ยู)
Cuz You Can’t Do It Like Me [Cuz, You Cant Do It Like Me]
(คัซ ยู แค็นท ดู อิท ไล๊ค มี [ คัซ , ยู แค็นท ดู อิท ไล๊ค มี ])
{[50 Cent:] Hold On A Second Homie, Lets Get This Clear}
({ [ 50 เซ็นท : ] โฮลด์ ออน อะ เซ๊คคั่น โฮมี , เล็ท เก็ท ดิส เคลียร์ })
G-UNIT!!!
(จี ยูนิท ! ! !)

Somebody Tell Me What This World Comin’ To
(ซัมบอดี้ เทลล มี ว๊อท ดิส เวิลด คัมอิน ทู)
Why They Go Get They Metal Detector’s When We Come Through
(วาย เด โก เก็ท เด เมท่อล ดิเทคเทอะ เว็น วี คัม ทรู)
Yah, I Know We Got Beef, And N*ggas Say They Wanna Kill Us
(ยา , ไอ โนว์ วี ก็อท บี๊ฟ , แอนด์ เอ็น *ggas เซย์ เด วอนนา คิลล์ อัซ)
But You Can’t Get Mad, Cuz The Whole World Feel Us
(บั๊ท ยู แค็นท เก็ท แม้ด , คัซ เดอะ โฮล เวิลด ฟีล อัซ)
Do The Math, Half Of These N*ggas Lying In They Rhymes
(ดู เดอะ แมตซฺ , ฮาล์ฟ อ็อฝ ฑิส เอ็น *ggas ลายยิง อิน เด ไรม)
They Don’t Even Read The Paper Work, Just Sign On The Line
(เด ด้อนท์ อี๊เฝ่น รี๊ด เดอะ เพ๊เพ่อร์ เวิ๊ร์ค , จั๊สท ซายน ออน เดอะ ไลน์)
I Got A 9, And A Heart To Go Get Mine
(ไอ ก็อท ดา นาย , แอนด์ อะ ฮาร์ท ทู โก เก็ท ไมน์)
And I’ll Be God Damn, If I Take A Loss This Time
(แอนด์ อิลล บี ก๊อด แดมนํ , อิ๊ฟ ฟาย เท้ค เก โรซ ดิส ไทม์)
I’m Fishline, In The Water, Nibble Only To Get Caught
(แอม Fishline , อิน เดอะ ว๊อเท่อร , นิบเบิ้ล โอ๊นลี่ ทู เก็ท คอท)
May I Take Ya’ Order? Yah, I Can Get It In New York
(เมย์ ไอ เท้ค ยา อ๊อร์เด้อร์ ยา , ไอ แคน เก็ท ดิธ อิน นิว ยอค)
See The Streets Know, This N*gga Here’ll Let The Heat Go
(ซี เดอะ สทรีท โนว์ , ดิส เอ็น *gga Herell เล็ท เดอะ ฮีท โก)
Be Low, Don’t Be No Muthaf*ckin’ Hero
(บี โลว , ด้อนท์ บี โน Muthaf*ckin ฮีโร่)
A Kilo’ll Get A N*gga Whole Click Killed
(อะ Kiloll เก็ท ดา เอ็น *gga โฮล คลิ๊ก คิลล์)
You Ain’t Gotta Spend Sh*t, N*ggas’ll Hustle Up A Mill
(ยู เอน กอททะ สเพ็นด ฌะ *ที , เอ็น *ggasll เฮสเซล อั๊พ อะ มิลล์)
When You Live With All The Roaches, You Kill All The Rats
(เว็น ยู ไล้ฝ วิธ ออล เดอะ Roaches , ยู คิลล์ ออล เดอะ แร๊ท)
And The Thugs, That Ain’t Focused, Get They Head Cracked
(แอนด์ เดอะ ธัก , แดท เอน โฟ๊คัส , เก็ท เด เฮด แคร๊ค)

You Can Walk Like I Do, And Talk Like Me Too
(ยู แคน ว๊อล์ค ไล๊ค ไก ดู , แอนด์ ท๊อล์ค ไล๊ค มี ทู)
But Nobody Gon’ Rock With You
(บั๊ท โนบอดี้ ก็อน ร๊อค วิธ ยู)
Cuz You Can’t Do It Like Me [Nah, You Cant Do It Like Me]
(คัซ ยู แค็นท ดู อิท ไล๊ค มี [ นาห์ , ยู แค็นท ดู อิท ไล๊ค มี ])
{[50 Cent:] Hold On A Second Homie, Lets Get This Clear}
({ [ 50 เซ็นท : ] โฮลด์ ออน อะ เซ๊คคั่น โฮมี , เล็ท เก็ท ดิส เคลียร์ })
You Can Walk Like I Do, And Talk Like Me Too
(ยู แคน ว๊อล์ค ไล๊ค ไก ดู , แอนด์ ท๊อล์ค ไล๊ค มี ทู)
But Nobody Gon’ Rock With You
(บั๊ท โนบอดี้ ก็อน ร๊อค วิธ ยู)
Cuz You Can’t Do It Like Me [Cuz, You Cant Do It Like Me]
(คัซ ยู แค็นท ดู อิท ไล๊ค มี [ คัซ , ยู แค็นท ดู อิท ไล๊ค มี ])
{[50 Cent:] Hold On A Second Homie, Lets Get This Clear}
({ [ 50 เซ็นท : ] โฮลด์ ออน อะ เซ๊คคั่น โฮมี , เล็ท เก็ท ดิส เคลียร์ })
G-UNIT!!!
(จี ยูนิท ! ! !)

I Know I Got A Dirty Mouth, B*tch I’m From The South
(ไอ โนว์ ไอ ก็อท ดา เดอทิ เม๊าธ , บี *tch แอม ฟรอม เดอะ เซ๊าธ)
I’m Nuthin Like What You Done Seen Or You Done Heard About
(แอม นัทติน ไล๊ค ว๊อท ยู ดัน ซีน ออ ยู ดัน เฮิด อะเบ๊าท)
I’m In My Best On The Block, A Vest And A Glock, And The Rest In My Sock
(แอม อิน มาย เบ๊สท์ ออน เดอะ บล๊อค , อะ เฝ็ซท แอนด์ อะ คล็อก , แอนด์ เดอะ เรสท อิน มาย ซ๊อค)
Unless I Was Pac, You Wont See Me With A Cross On My Back
(อันเล๊ซ ซาย วอส แพค , ยู ว็อนท ซี มี วิธ อะ ครอสสํ ออน มาย แบ็ค)
Gotta Do My Own Thang, Can’t Copy That Cat
(กอททะ ดู มาย โอว์น เตง , แค็นท ค๊อพพี่ แดท แค๊ท)
Let Me Holla At Ya’ For A Minute May’ne
(เล็ท มี ฮอลละ แอ็ท ยา ฟอร์ รา มิ๊หนิท เมน)
If Ya Stand For Nuthin’ N*gga, You’ll Fall For Anythang
(อิ๊ฟ ยา สแทนด์ ฟอร์ นัทติน เอ็น *gga , โยว ฟอลล์ ฟอร์ Anythang)
I’m Bustin Any Brain, They Say That I’m Insaine
(แอม บัสติน เอ๊นี่ เบรน , เด เซย์ แดท แอม Insaine)
But I Came In This Game With C*caine In My Viens
(บั๊ท ไอ เคม อิน ดิส เกม วิธ ซี *เคน อิน มาย Viens)
What I’m Sayin, That I’m Trained To Go And Turn A Penny To A 20
(ว๊อท แอม เซย์อิน , แดท แอม เทรน ทู โก แอนด์ เทิร์น อะ เพนนี ทู อะ 20)
You Complain, I’d Rather Work With What He Sent Me, Ain’t It Strange?
(ยู คอมเพลน , อาย ร๊าเธ่อร์ เวิ๊ร์ค วิธ ว๊อท ฮี เซ็นท มี , เอน ดิธ สเทร๊งจ)
How I Went From A Hoopty To A Bently, I Ain’t Changed
(ฮาว ไอ เว็นท ฟรอม มา ฮูพดี ทู อะ เบนลี , ไอ เอน เช้งจํ)
I’m In The Hood, You Want Me? Come And Get Me
(แอม อิน เดอะ ฮุด , ยู ว้อนท มี คัม แอนด์ เก็ท มี)
Feel My Pain, But Don’t Feel Sorry For Me
(ฟีล มาย เพน , บั๊ท ด้อนท์ ฟีล ซ๊อรี่ ฟอร์ มี)
Cuz They’re Some Kids In Samalia With Nuthin To Eat
(คัซ เดรว ซัม คิด ซิน Samalia วิธ นัทติน ทู อี๊ท)

You Can Walk Like I Do, And Talk Like Me Too
(ยู แคน ว๊อล์ค ไล๊ค ไก ดู , แอนด์ ท๊อล์ค ไล๊ค มี ทู)
But Nobody Gon’ Rock With You
(บั๊ท โนบอดี้ ก็อน ร๊อค วิธ ยู)
Cuz You Can’t Do It Like Me [Nah, You Cant Do It Like Me]
(คัซ ยู แค็นท ดู อิท ไล๊ค มี [ นาห์ , ยู แค็นท ดู อิท ไล๊ค มี ])
{[50 Cent:] Hold On A Second Homie, Lets Get This Clear}
({ [ 50 เซ็นท : ] โฮลด์ ออน อะ เซ๊คคั่น โฮมี , เล็ท เก็ท ดิส เคลียร์ })
You Can Walk Like I Do, And Talk Like Me Too
(ยู แคน ว๊อล์ค ไล๊ค ไก ดู , แอนด์ ท๊อล์ค ไล๊ค มี ทู)
But Nobody Gon’ Rock With You
(บั๊ท โนบอดี้ ก็อน ร๊อค วิธ ยู)
Cuz You Can’t Do It Like Me [Cuz, You Cant Do It Like Me]
(คัซ ยู แค็นท ดู อิท ไล๊ค มี [ คัซ , ยู แค็นท ดู อิท ไล๊ค มี ])
{[50 Cent:] Hold On A Second Homie, Lets Get This Clear}
({ [ 50 เซ็นท : ] โฮลด์ ออน อะ เซ๊คคั่น โฮมี , เล็ท เก็ท ดิส เคลียร์ })
G-UNIT!!!
(จี ยูนิท ! ! !)

[Scratching {50 Cent: Hold On A Second Homie, Lets Get This Clear}]
([ Scratchings {50 เซ็นท : โฮลด์ ออน อะ เซ๊คคั่น โฮมี , เล็ท เก็ท ดิส เคลียร์ } ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do It Like Me คำอ่านไทย Young Buck

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น