เนื้อเพลง Soon Forget คำอ่านไทย Pearl Jam

Sorry Is The Fool Who Trades His Soul For A Corvette
(ซ๊อรี่ อีส เดอะ ฟูล ฮู เทรด ฮิส โซล ฟอร์ รา คอเฝท)
Thinks He’ll Get The Girl He’ll Only Get The Mechanic
(ทริ๊งค เฮ็ลล เก็ท เดอะ เกิร์ล เฮ็ลล โอ๊นลี่ เก็ท เดอะ เม๊คาหนิค)
What’s Missing He’s Living A Day He’ll Soon Forget
(ว๊อท มีซซิง อีส ลีฝอิง อะ เดย์ เฮ็ลล ซูน ฟอร์เก๊ท)

That’s One More Time Around The Sun Is Going Down
(แด้ท วัน โม ไทม์ อะราวนฺดฺ เดอะ ซัน อีส โกอิ้ง เดาน)
The Moon Is Out But He’s Drunk And Shouting
(เดอะ มูน อีส เอ๊าท บั๊ท อีส ดรั๊งค แอนด์ ชาวดิง)
Putting People Down He’s Pissing He’s Living A Day He’ll Soon Forget
(พูทดิง พี๊เพิ่ล เดาน อีส พิซซิง อีส ลีฝอิง อะ เดย์ เฮ็ลล ซูน ฟอร์เก๊ท)

Counts His Money Every Morning The Only Thing That Keeps Him Horny
(เค้าทํ ฮิส มั๊นนี่ เอ๊เฝอร์รี่ ม๊อร์นิ่ง ดิ โอ๊นลี่ ทริง แดท คี๊พ ฮิม ฮอนิ)
Locked In A Giant House That’s Alarming
(ล๊อค อิน อะ ไจ๊แอ้นท เฮ้าส แด้ท อะลามิง)
The Townsfolk They All Laugh
(เดอะ Townsfolk เด ออล ล๊าฟ)

Sorry Is The Fool Who Trades His Love For Hi Rise Rent
(ซ๊อรี่ อีส เดอะ ฟูล ฮู เทรด ฮิส ลัฝ ฟอร์ ไฮ ไร๊ส เร๊นท)
Seem The More You Make Equals The Loneliness You Get
(ซีม เดอะ โม ยู เม้ค อี๊ควอล เดอะ โลนลิเน็ซ ยู เก็ท)
And It’s Fitting He’s Barley Living A Day He’ll Soon Forget
(แอนด์ อิทซ ฟีททิง อีส บาลิ ลีฝอิง อะ เดย์ เฮ็ลล ซูน ฟอร์เก๊ท)

That’s One More Time Around And There Is Not A Sound
(แด้ท วัน โม ไทม์ อะราวนฺดฺ แอนด์ แดร์ อีส น็อท ดา ซาวน์ด)
He’s Lying Dead Clutching Benjamins Never Put The Money Down
(อีส ลายยิง เด้ด แคทชิง เบทจามิน เน๊เฝ่อร์ พุท เดอะ มั๊นนี่ เดาน)
He’s Stiffening We’re All Whistling A Man We’ll Soon Forget
(อีส ซทีฟเฟะนิง เวีย ออล ฮวีซลิง อะ แมน เวลล ซูน ฟอร์เก๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Soon Forget คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น