เนื้อเพลง One Minute คำอ่านไทย Kelly Clarkson

You’re going crazy,
(ยัวร์ โกอิ้ง คเรสิ ,)
Running on empty,
(รันนิง ออน เอ๊มพที่ ,)
You can’t make up your mind,
(ยู แค็นท เม้ค อั๊พ ยุร ไมนด์ ,)
You try to hide it,
(ยู ธราย ทู ไฮด์ อิท ,)
But you had to say it,
(บั๊ท ยู แฮ็ด ทู เซย์ อิท ,)
Restless all this time,
(เรซทเล็ซ ซอร์ ดิส ไทม์ ,)
So completely drained from every thing that’s in your life,
(โซ ค็อมพลีทลี ดเรน ฟรอม เอ๊เฝอร์รี่ ทริง แด้ท ซิน ยุร ไล๊ฟ ,)
It’s so wrong but you had to scream every thought you kept inside,
(อิทซ โซ รอง บั๊ท ยู แฮ็ด ทู สครีม เอ๊เฝอร์รี่ ธอท ยู เค็พท อิ๊นไซด์ ,)

One minute you laugh,
(วัน มิ๊หนิท ยู ล๊าฟ ,)
The next minute you’re slowly sinking into something black,
(เดอะ เน๊กซท มิ๊หนิท ยัวร์ ซโลลิ ซีงคิง อิ๊นทู ซัมติง แบล๊ค ,)
I get the feeling that lately nothing ever really lasts,I keep trying to get up but I keep falling back,
(ไอ เก็ท เดอะ ฟีลอิง แดท เลทลิ นัธอิง เอ๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ ล๊าสท , ไอ คี๊พ ทไรอิง ทู เก็ท อั๊พ บั๊ท ไอ คี๊พ ฟ๊อลิง แบ็ค ,)
And you love,
(แอนด์ ยู ลัฝ ,)
And you hate,
(แอนด์ ยู เฮท ,)
And you wait,
(แอนด์ ยู เว้ท ,)
Cause one minute goes fast,
(ค๊อส วัน มิ๊หนิท โกซ ฟาสท ,)

You just can’t escape it,
(ยู จั๊สท แค็นท เอสเขพ อิท ,)
You’re losing patience,
(ยัวร์ โรซิง เพเฌ็นซ ,)
You wonder what went wrong,
(ยู วั๊นเด้อร ว๊อท เว็นท รอง ,)
Everything changes,
(เอ๊วี่ติง เช้งจํ ,)
Happy then jaded,
(แฮ๊พพี่ เด็น เจด ,)
Always a different song,
(ออลเว ซา ดีฟเฟอะเร็นท ซ็อง ,)
Playin’ in your head just when you think you got it down,
(เพลย์ยิน อิน ยุร เฮด จั๊สท เว็น ยู ทริ๊งค ยู ก็อท ดิธ เดาน ,)
Out of nowhere you realize it’s different music playing now,
(เอ๊าท อ็อฝ โนแวร์ ยู รีแอะไลส อิทซ ดีฟเฟอะเร็นท มิ๊วสิค พเลนิ่ง นาว ,)

One minute you laugh,
(วัน มิ๊หนิท ยู ล๊าฟ ,)
The next minute you’re slowly sinking into something black,
(เดอะ เน๊กซท มิ๊หนิท ยัวร์ ซโลลิ ซีงคิง อิ๊นทู ซัมติง แบล๊ค ,)
I get the feeling that lately nothing ever really lasts,
(ไอ เก็ท เดอะ ฟีลอิง แดท เลทลิ นัธอิง เอ๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ ล๊าสท ,)
I keep trying to get up but I keep falling back,
(ไอ คี๊พ ทไรอิง ทู เก็ท อั๊พ บั๊ท ไอ คี๊พ ฟ๊อลิง แบ็ค ,)
And you love,
(แอนด์ ยู ลัฝ ,)
And you hate,
(แอนด์ ยู เฮท ,)
And you wait,
(แอนด์ ยู เว้ท ,)
Cause one minute goes
(ค๊อส วัน มิ๊หนิท โกซ)
Fast,
(ฟาสท ,)

One minute goes fast,
(วัน มิ๊หนิท โกซ ฟาสท ,)
Fast,
(ฟาสท ,)
Fast,
(ฟาสท ,)
Fast,
(ฟาสท ,)
One minute goes fast,
(วัน มิ๊หนิท โกซ ฟาสท ,)
Yeah,
(เย่ ,)
Yeah,
(เย่ ,)

One minute you laugh,
(วัน มิ๊หนิท ยู ล๊าฟ ,)
The next minute you’re slowly sinking into something black,
(เดอะ เน๊กซท มิ๊หนิท ยัวร์ ซโลลิ ซีงคิง อิ๊นทู ซัมติง แบล๊ค ,)
I get the feeling that lately nothing ever really lasts,
(ไอ เก็ท เดอะ ฟีลอิง แดท เลทลิ นัธอิง เอ๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ ล๊าสท ,)
I keep trying to get up but I keep falling back,
(ไอ คี๊พ ทไรอิง ทู เก็ท อั๊พ บั๊ท ไอ คี๊พ ฟ๊อลิง แบ็ค ,)
And you love,
(แอนด์ ยู ลัฝ ,)
And you hate,
(แอนด์ ยู เฮท ,)
And you wait,
(แอนด์ ยู เว้ท ,)
Cause one minute goes,
(ค๊อส วัน มิ๊หนิท โกซ ,)
One minute goes,
(วัน มิ๊หนิท โกซ ,)
One minute goes,
(วัน มิ๊หนิท โกซ ,)
Fast,
(ฟาสท ,)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Minute คำอ่านไทย Kelly Clarkson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น