เนื้อเพลง Left with a Last Minute คำอ่านไทย Architects

It feels like someone is following my every footstep around every corner,
(อิท ฟีล ไล๊ค ซัมวัน อีส ฟอลโละอิง มาย เอ๊เฝอร์รี่ ฟุทเสต็ป อะราวนฺดฺ เอ๊เฝอร์รี่ ค๊อร์เน่อร์ ,)
And there are times when I know I’ve felt someone else with me.
(แอนด์ แดร์ อาร์ ไทม์ เว็น นาย โนว์ แอฝ เฟ็ลท ซัมวัน เอ๊ลส วิธ มี)

I swear I’ve felt your breath down the back of my neck once before.
(ไอ สแวร์ แอฝ เฟ็ลท ยุร บรี๊ทฺรฺ เดาน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย เน็ค วั๊นซ บีฟอร์)
I swear I’ve felt your breath down the back of my neck once before.
(ไอ สแวร์ แอฝ เฟ็ลท ยุร บรี๊ทฺรฺ เดาน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย เน็ค วั๊นซ บีฟอร์)

I’m never giving up till I find you.
(แอม เน๊เฝ่อร์ กีฝวิง อั๊พ ทิลล์ ไอ ไฟนด์ ยู)
I’ll never rest until I find you.
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เรสท อันทิล ไอ ไฟนด์ ยู)

I refuse to rest and I refuse to sleep until I have you in my sights.
(ไอ รีฟิ๊วส ทู เรสท แอนด์ ดาย รีฟิ๊วส ทู สลี๊พ อันทิล ไอ แฮ็ฝ ยู อิน มาย ไซ๊ท)
It’s gone too far.
(อิทซ กอน ทู ฟาร์)
A few steps behind.
(อะ ฟิว สเท็พ บีฮายน์)
Where are you now?
(แวร์ อาร์ ยู นาว)

What is the meaning, why are you doing this to me?
(ว๊อท อีส เดอะ มีนนิง , วาย อาร์ ยู ดูอิง ดิส ทู มี)
What is the meaning, why are you doing this to me?
(ว๊อท อีส เดอะ มีนนิง , วาย อาร์ ยู ดูอิง ดิส ทู มี)

How can you do this?
(ฮาว แคน ยู ดู ดิส)
I’ll never sleep until I find you.
(อิลล เน๊เฝ่อร์ สลี๊พ อันทิล ไอ ไฟนด์ ยู)

I swear I’ve felt your presence once before,
(ไอ สแวร์ แอฝ เฟ็ลท ยุร พเรสเอ็นซ วั๊นซ บีฟอร์ ,)
Or has my paranoia gone far too far?
(ออ แฮ็ส มาย เพเรโนยลา กอน ฟาร์ ทู ฟาร์)

I can’t close my eyes without thinking that I’m losing control!
(ไอ แค็นท โคลส มาย อาย วิธเอ๊าท ติ้งกิง แดท แอม โรซิง คอนโทรล !)
I can’t close my eyes without thinking that I’m losing control!
(ไอ แค็นท โคลส มาย อาย วิธเอ๊าท ติ้งกิง แดท แอม โรซิง คอนโทรล !)

I swear I’ve felt your breath down the back of my neck once before.
(ไอ สแวร์ แอฝ เฟ็ลท ยุร บรี๊ทฺรฺ เดาน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย เน็ค วั๊นซ บีฟอร์)
I swear I’ve felt your breath down the back of my neck once before.
(ไอ สแวร์ แอฝ เฟ็ลท ยุร บรี๊ทฺรฺ เดาน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย เน็ค วั๊นซ บีฟอร์)

I’m never giving up till I find you.
(แอม เน๊เฝ่อร์ กีฝวิง อั๊พ ทิลล์ ไอ ไฟนด์ ยู)
I’ll never rest until I find you.
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เรสท อันทิล ไอ ไฟนด์ ยู)
I’ll never rest and I’ll never sleep till I get my hands around your neck.
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เรสท แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ สลี๊พ ทิลล์ ไอ เก็ท มาย แฮนด์ อะราวนฺดฺ ยุร เน็ค)
It’s gone too far. A few steps behind. I’m coming for you now.
(อิทซ กอน ทู ฟาร์ รา ฟิว สเท็พ บีฮายน์ แอม คัมอิง ฟอร์ ยู นาว)

All I seem to hear in my head is your voice on repeat,
(ออล ไอ ซีม ทู เฮียร อิน มาย เฮด อีส ยุร ว๊อยซ์ ออน รีพี๊ท ,)
I close my eyes and I still f*cking see you.
(ไอ โคลส มาย อาย แซน ดาย สทิลล เอฟ *คิง ซี ยู)
All I seem to hear in my head is your voice on repeat,
(ออล ไอ ซีม ทู เฮียร อิน มาย เฮด อีส ยุร ว๊อยซ์ ออน รีพี๊ท ,)
I close my eyes and I still f*cking see you there!
(ไอ โคลส มาย อาย แซน ดาย สทิลล เอฟ *คิง ซี ยู แดร์ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Left with a Last Minute คำอ่านไทย Architects

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น