เนื้อเพลง Mother Father คำอ่านไทย Dave Matthews Band

Mother, father please explain to me
(ม๊าเธ่อร์ , ฟ๊าเท่อร พลีซ เอ็กซเพลน ทู มี)
Why a world so full of mystery
(วาย อะ เวิลด โซ ฟูล อ็อฝ มิ๊สเทอรี่)
A place so bitter and still so sweet
(อะ เพลส โซ บิ๊ทเท่อร์ แอนด์ สทิลล โซ สวี้ท)
So beautiful and yet so full of sad, sad…
(โซ บยูทิฟุล แอนด์ เย๊ท โซ ฟูล อ็อฝ แซ้ด , แซ้ด)

Mother, father please explain to me
(ม๊าเธ่อร์ , ฟ๊าเท่อร พลีซ เอ็กซเพลน ทู มี)
Why forests march to desert speed
(วาย ฟ๊อเรสท มาร์ช ทู เดสเสิร์ท สพี๊ด)
While snowcapped mountains melt away
(ไวล์ snowcapped เม๊าเท่น เม้ลท อะเวย์)
What do we tell our babies, when do we say, oh
(ว๊อท ดู วี เทลล เอ๊า เบบีสฺ , เว็น ดู วี เซย์ , โอ)

Mother, father please explain to me
(ม๊าเธ่อร์ , ฟ๊าเท่อร พลีซ เอ็กซเพลน ทู มี)
How a man who rocks his child to sleep
(ฮาว อะ แมน ฮู ร๊อค ฮิส ชายลํดํ ทู สลี๊พ)
Pulls the trigger on his brother’s heart
(พูลล เดอะ ทริ๊กเก้อร์ ออน ฮิส บร๊าเท่อรํ ฮาร์ท)
He digs a hole right to the middle of this storm of hatred
(ฮี ดีกกํ ซา โฮล ไร๊ท ทู เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ดิส สทอร์ม อ็อฝ เฮทเร็ด)

Mother, father please explain to me
(ม๊าเธ่อร์ , ฟ๊าเท่อร พลีซ เอ็กซเพลน ทู มี)
How it could be so this world has come to be
(ฮาว อิท เคิด บี โซ ดิส เวิลด แฮ็ส คัม ทู บี)
A precious balance in between
(อะ พรีเชี๊ยส บ๊าล่านซ์ อิน บีทะวีน)
Such cruelty and such kindness please
(ซัช ครูเอ็ลทิ แอนด์ ซัช ไคนดเน็ซ พลีซ)

Mother, father please explain to me
(ม๊าเธ่อร์ , ฟ๊าเท่อร พลีซ เอ็กซเพลน ทู มี)
How this world has come to be
(ฮาว ดิส เวิลด แฮ็ส คัม ทู บี)
Unequaled in her blessings, oh, I see
(อะนีคแวล อิน เฮอ บเลซซิง เอส , โอ , ไอ ซี)
Unbridled hatred so extreme, please tell me
(อันบายเดิล เฮทเร็ด โซ เอ็กซทรีม , พลีซ เทลล มี)

Mother, father please explain to me
(ม๊าเธ่อร์ , ฟ๊าเท่อร พลีซ เอ็กซเพลน ทู มี)
How this world has come to be so
(ฮาว ดิส เวิลด แฮ็ส คัม ทู บี โซ)
Twisted between time and dreams
(ทวิสท บีทะวีน ไทม์ แอนด์ ดรีม)
Oh, mother, father please explain to me
(โอ , ม๊าเธ่อร์ , ฟ๊าเท่อร พลีซ เอ็กซเพลน ทู มี)
Oh, what’s all this talk about?
(โอ , ว๊อท ซอร์ ดิส ท๊อล์ค อะเบ๊าท)
All this talk about it
(ออล ดิส ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิธ)
Spinning down, down, down, down, down
(สปินนิ่ง เดาน , เดาน , เดาน , เดาน , เดาน)
All this talk about
(ออล ดิส ท๊อล์ค อะเบ๊าท)
Endless words without
(เอ็นเล็ซ เวิร์ด วิธเอ๊าท)
Nothing’s done
(นัธอิง เอส ดัน)

Mother, father do you know
(ม๊าเธ่อร์ , ฟ๊าเท่อร ดู ยู โนว์)
Why one man’s belly overflows
(วาย วัน แมน เบลลิ โอเฝิฟโล)
Another sleeps in hunger’s bed
(อะน๊าเทร่อร์ สลี๊พ ซิน ฮังเกอะ เบ๊ด)
Oh, we trade our world for a piece of bread
(โอ , วี เทรด เอ๊า เวิลด ฟอร์ รา พี๊ซ อ็อฝ เบร้ด)

Oh Mother, father please explain to me
(โอ ม๊าเธ่อร์ , ฟ๊าเท่อร พลีซ เอ็กซเพลน ทู มี)
How this rare world’s come to be
(ฮาว ดิส แรร์ เวิลด คัม ทู บี)
A place so full of color yet overflowing
(อะ เพลส โซ ฟูล อ็อฝ คัลเออะ เย๊ท โอเว่อร์โฟววิง)
Always in black and white
(ออลเว ซิน แบล๊ค แอนด์ ไว๊ท)
Drowning in the waters of our…
(ดเรานอิง อิน เดอะ ว๊อเท่อร อ็อฝ เอ๊า)

Mother, father please explain to me
(ม๊าเธ่อร์ , ฟ๊าเท่อร พลีซ เอ็กซเพลน ทู มี)
How this world has come to be
(ฮาว ดิส เวิลด แฮ็ส คัม ทู บี)
While still blessed in all the things we see
(ไวล์ สทิลล เบล๊ส อิน ออล เดอะ ทริง เอส วี ซี)
Such a sad, sad home for you and me
(ซัช อะ แซ้ด , แซ้ด โฮม ฟอร์ ยู แอนด์ มี)

Come out, and hold,
(คัม เอ๊าท , แอนด์ โฮลด์ ,)
Come on out you
(คัมมอน เอ๊าท ยู)
Come on out you
(คัมมอน เอ๊าท ยู)
Come and save yourself
(คัม แอนด์ เซฝ ยุรเซลฟ)

Come on out you
(คัมมอน เอ๊าท ยู)
Come on we’re taking the water
(คัมมอน เวีย เทคอิง เดอะ ว๊อเท่อร)
We’re taken the water
(เวีย เทคเอ็น เดอะ ว๊อเท่อร)
We’re taken the water
(เวีย เทคเอ็น เดอะ ว๊อเท่อร)
But you know
(บั๊ท ยู โนว์)
We got the freedom
(วี ก็อท เดอะ ฟรีดัม)
We got the freedom
(วี ก็อท เดอะ ฟรีดัม)

There’s no God above
(แดร์ โน ก๊อด อะโบ๊ฝ)
And no hell below
(แอนด์ โน เฮ็ลล บีโลว์)
Oh, it’s here with us
(โอ , อิทซ เฮียร วิธ อัซ)
It’s up to us
(อิทซ อั๊พ ทู อัซ)
To keep afloat
(ทู คี๊พ อัฟโลท)

How this sweet world has come to be
(ฮาว ดิส สวี้ท เวิลด แฮ็ส คัม ทู บี)
Oh to keep afloat
(โอ ทู คี๊พ อัฟโลท)

Mother, father please explain to me
(ม๊าเธ่อร์ , ฟ๊าเท่อร พลีซ เอ็กซเพลน ทู มี)
How this rare world has come to be
(ฮาว ดิส แรร์ เวิลด แฮ็ส คัม ทู บี)
Oh, let the blue planet
(โอ , เล็ท เดอะ บลู แพล๊เหน็ท)
Let the blue planet
(เล็ท เดอะ บลู แพล๊เหน็ท)

Mother, father please explain to me
(ม๊าเธ่อร์ , ฟ๊าเท่อร พลีซ เอ็กซเพลน ทู มี)
Mother, father please explain
(ม๊าเธ่อร์ , ฟ๊าเท่อร พลีซ เอ็กซเพลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mother Father คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น