เนื้อเพลง I Had A Time คำอ่านไทย Embrace

It Takes This Soul Of Mine To See
(อิท เท้ค ดิส โซล อ็อฝ ไมน์ ทู ซี)
You Burst My Heart And You’ll Find That There Is A Silver Lining You Don’t See
(ยู เบิ๊ร์สท มาย ฮาร์ท แอนด์ โยว ไฟนด์ แดท แดร์ อีส ซา ซิ๊ลเฝ่อร ไลนอิง ยู ด้อนท์ ซี)
If We End It Soon Its Clean And Pure
(อิ๊ฟ วี เอ็นด ดิท ซูน อิทซ คลีน แอนด์ เพียวร์)
And I Won’t Hurt No More
(แอนด์ ดาย ว็อนท เฮิร์ท โน โม)
Because I Had The Time Of My Life For Sure
(บิคอส ไอ แฮ็ด เดอะ ไทม์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ฟอร์ ชัวร์)
It’s True A Mountain Like You Ought To See Which Way They Are Going
(อิทซ ทรู อะ เม๊าเท่น ไล๊ค ยู อ๊อธ ทู ซี วิช เวย์ เด อาร์ โกอิ้ง)
What You’ve Never Dreamed You Can’t Lose
(ว๊อท ยู๊ฟ เน๊เฝ่อร์ ดรีม ยู แค็นท ลู้ส)
So Stay Clean And Pure
(โซ สเทย์ คลีน แอนด์ เพียวร์)
Enjoy Don’t Hurt No More
(เอ็นจอย ด้อนท์ เฮิร์ท โน โม)
Cos I Wont See Your Smiling Face
(คอซ ซาย ว็อนท ซี ยุร ซไมลอิง เฟซ)
But I Wont See Your Smiling Fade
(บั๊ท ไอ ว็อนท ซี ยุร ซไมลอิง เฟด)
And Know I Had The Time Of My Life That Day
(แอนด์ โนว์ ไอ แฮ็ด เดอะ ไทม์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ แดท เดย์)
Surely We Could Carry On
(ฌูรลิ วี เคิด แค๊รรี่ ออน)
When You’re Left Behind With No Good Reason
(เว็น ยัวร์ เล๊ฟท บีฮายน์ วิธ โน กู๊ด รี๊ซั่น)
It’s A Shame But The Feelings Never Gone
(อิทซ ซา เชม บั๊ท เดอะ ฟีลอิง เอส เน๊เฝ่อร์ กอน)
Don’t You Know That I I Had A Time
(ด้อนท์ ยู โนว์ แดท ไอ ไอ แฮ็ด อะ ไทม์)
Surely We Could Carry On
(ฌูรลิ วี เคิด แค๊รรี่ ออน)
When You’re Left Behind With No Good Reason
(เว็น ยัวร์ เล๊ฟท บีฮายน์ วิธ โน กู๊ด รี๊ซั่น)
It’s A Shame But The Feelings Never Gone
(อิทซ ซา เชม บั๊ท เดอะ ฟีลอิง เอส เน๊เฝ่อร์ กอน)
Don’t You Know That I I Had A Time
(ด้อนท์ ยู โนว์ แดท ไอ ไอ แฮ็ด อะ ไทม์)
Don’t You Know That I I Had A Time
(ด้อนท์ ยู โนว์ แดท ไอ ไอ แฮ็ด อะ ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Had A Time คำอ่านไทย Embrace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น