เนื้อเพลง Life Of An Outlaw คำอ่านไทย 2Pac

In the life we live as thugs,
(อิน เดอะ ไล๊ฟ วี ไล้ฝ แอส ธัก ,)
Everbody f*ckin wit us so can’t you see
(เอฟเว่อร์บอดี้ เอฟ *ckin วิท อัซ โซ แค็นท ยู ซี)
It’s hard to be a man.
(อิทซ ฮาร์ด ทู บี อะ แมน)
Ridin wit my gun in hand.
(ริดอิน วิท มาย กัน อิน แฮนด์)

Why explain the game? N*ggas ain’t listenin.
(วาย เอ็กซเพลน เดอะ เกม เอ็น *ggas เอน ลิเซินนิน)
Stuck in positions. If victims can’t stand the heat,
(ซทัค อิน โพซิ๊ชั่น อิ๊ฟ ฝิ๊คทิ่ม แค็นท สแทนด์ เดอะ ฮีท ,)
Then stay the f*ck out the kitchen.
(เด็น สเทย์ เดอะ เอฟ *ck เอ๊าท เดอะ คิ๊ทเช่น)
Have these bustas switchin, lookin at me mean.
(แฮ็ฝ ฑิส บัสตร้า สวิทชิน , ลุคกิน แอ็ท มี มีน)
Itchin, givin s*ckas plenty space.
(Itchin , กีฝอิน เอส *ckas เพล๊นที่ สเพ๊ซ)
Have these b*tch n*ggas snitchin.
(แฮ็ฝ ฑิส บี *tch เอ็น *ggas สนิกชิน)
Where are we now? Guns found daily.
(แวร์ อาร์ วี นาว กัน เฟานด เด๊ลี่)
The feds surely hope that they could finally nail me for sellin dope.
(เดอะ เฟ็ด ฌูรลิ โฮพ แดท เด เคิด ไฟแน็ลลิ เนล มี ฟอร์ เซลลิน โดพ)
They backwards, make tracks burst whenever I rap.
(เด แบคเวิด , เม้ค แทร็ค เบิ๊ร์สท ฮเว็นเอฝเออะ ไอ แร็พ)
Attack. Words bein known to explode on contact.
(แอทแท๊ค เวิร์ด บีนโพล โนน ทู เอ็กซโพลด ออน ค๊อนแทคท)
Extreme at times. Blinded by my passion and fury.
(เอ็กซทรีม แอ็ท ไทม์ ไบลนฺดฺ บาย มาย แพ๊ชชั่น แอนด์ ฟยูริ)
Look at me laugh at my competition’s flashin my jewelry.
(ลุ๊ค แกท มี ล๊าฟ แอ็ท มาย ค็อมพิทีฌอัน flashin มาย จูเอ็ลริ)
You’d stay silent if you n*ggas knew me. Truely effective.
(ยูต สเทย์ ไซ๊เล่นท อิ๊ฟ ยู เอ็น *ggas นยู มี Truely เอ็ฟเฟคทิฝ)
The sh*t you heard ain’t do me justice. Got a death wish, b*tch.
(เดอะ ฌะ *ที ยู เฮิด เอน ดู มี จัสติกส ก็อท ดา เด้ท วิ๊ช , บี *tch)
Run up, face me and trace wit an infared beam.
(รัน อั๊พ , เฟซ มี แอนด์ เทร๊ซ วิท แอน infared บีม)
It seems n*ggas ain’t recognize my team.
(อิท ซีม เอ็น *ggas เอน เร๊คคอกไน๊ซ์ มาย ทีม)
Ain’t nobody holdin you back. Explode the track to confetti.
(เอน โนบอดี้ โฮดดิน ยู แบ็ค เอ็กซโพลด เดอะ แทร็ค ทู ค็อนเฟททิ)
Unload it. Cuz n*ggas ain’t ready. The life of an outlaw.
(อันโลด ดิท คัซ เอ็น *ggas เอน เร๊ดี้ เดอะ ไล๊ฟ อ็อฝ แอน เอาทลอ)

[Chorus repeats]
([ ค๊อรัส รีพี๊ท ])

Code 3. Attack formation. Pull out your pistols.
(โค้ด ที แอทแท๊ค ฟอเมฌัน พูลล เอ๊าท ยุร พิ๊สท่อล)
Keep an eye out for the devils cuz they itchin to get you.
(คี๊พ แอน อาย เอ๊าท ฟอร์ เดอะ เด๊ฝิ้ล คัซ เด itchin ทู เก็ท ยู)
Mercy to this madman screamin kamikaze in tongue.
(เม๊อร์ซี่ ทู ดิส แม๊ดแมน สครีมมิน แคมิคาสิ อิน ทั๊ง)
Automatic gunfire makin all my enemies run.
(ออโทะแมทอิค gunfire เมกิน ออล มาย อียีมีสฺ รัน)
Who should I call when I’m shot and bleedin.
(ฮู เชิด ดาย คอลลํ เว็น แอม ฌ็อท แอนด์ บลีดิน)
Indeed the possibility has part a chase in cream.
(อินดี๊ด เดอะ พอซิบีลอิทิ แฮ็ส พาร์ท ดา เชส อิน ครีม)
Dope got me hatin fiends. Scheam wit my team, just a chosen few.
(โดพ ก็อท มี แฮดดิน ฟีนด Scheam วิท มาย ทีม , จั๊สท ดา โชเซ่น ฟิว)
My foes victim of explosives. Come closer. Exhale the fumes.
(มาย โฟ ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ เอ็คซพโลซิฝ คัม โคลเซอร์ เอ็คเซล เดอะ ฟยูม)
We got memories fadin fast. A slave for cash.
(วี ก็อท เมรโมรี fadin ฟาสท ดา สเล๊ฝ ฟอร์ แค๊ช)
Accelerate, mash, blast, then dash.
(แอ๊คเซ้ลเลอเรท , แม็ฌ , บลาสทํ , เด็น แด็ฌ)
Don’t look now. How you like it, raw.
(ด้อนท์ ลุ๊ค นาว ฮาว ยู ไล๊ค อิท , รอว์)
N*ggas ain’t ready for the wrath of the outlaws. Never surrender.
(เอ็น *ggas เอน เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ แร็ธ อ็อฝ ดิ เอาทลอ เน๊เฝ่อร์ เซอร์เร๊นเด้อร์)
Death is for a son to stay free. I’m thugged out.
(เด้ท อีส ฟอร์ รา ซัน ทู สเทย์ ฟรี แอม ตัง เอ๊าท)
F*ck the world cuz this is how they made me.
(เอฟ *ck เดอะ เวิลด คัซ ดิส ซิส ฮาว เด เมด มี)
Scarred but still breathin.
(สเกลี่ บั๊ท สทิลล บีตดิน)
Believe in me and you could see the victory.
(บีลี๊ฝ อิน มี แอนด์ ยู เคิด ซี เดอะ ฝีคทรี่)
A warrior with jewels. Can you picture me?
(อะ ว๊อร์ริเอ้อร์ วิธ จิ๊วเอ็ล แคน ยู พิ๊คเจ้อร์ มี)
Life of and outlaw.
(ไล๊ฟ อ็อฝ แอนด์ เอาทลอ)

[Chorus repeats]
([ ค๊อรัส รีพี๊ท ])

City under siege. It’s like I can’t even breathe.
(ซิ๊ที่ อั๊นเด้อร ซี๊จ อิทซ ไล๊ค ไก แค็นท อี๊เฝ่น บรีฑ)
I’m from the state of car theives. G, deep from the street.
(แอม ฟรอม เดอะ สเทท อ็อฝ คารํ theives จี , ดี๊พ ฟรอม เดอะ สทรีท)
Plenty beef. I play for keeps, arrange the whole crime scene.
(เพล๊นที่ บี๊ฟ ไอ เพลย์ ฟอร์ คี๊พ , อะเร๊นจ์ เดอะ โฮล ไคร์ม ซีน)
Mobb Deep. This n*gga from behind tryin to creep.
(หมอบ ดี๊พ ดิส เอ็น *gga ฟรอม บีฮายน์ ทายอิน ทู ครีพ)
No halfs wit no straps, jack.
(โน ฮาล์ฟ วิท โน ซทแร็พ , แจ็ค)
It’s on to bounce back.
(อิทซ ออน ทู เบ๊าสฺ แบ็ค)
And an ounce so fat, they snatch my style ?
(แอนด์ แอน อันซ โซ แฟท , เด ซแน็ช มาย สไทล์)
Get this grip wit hollows to get cha.
(เก็ท ดิส กริพ วิท ฮ๊อลโล่ว ทู เก็ท ชา)
Snip wit clippers. Get the picture?
(ซนิพ วิท คลีพเพอะ เก็ท เดอะ พิ๊คเจ้อร์)
I wrote my life down like a scripture.
(ไอ โรท มาย ไล๊ฟ เดาน ไล๊ค เก ซครีพเชอะ)

And I’m still on lost in the land of the lonely.
(แอนด์ แอม สทิลล ออน ล็อซท อิน เดอะ แลนด์ อ็อฝ เดอะ โลนลิ)
Where ain’t nobody holy. A matter of a fact, we unholy.
(แวร์ เอน โนบอดี้ โฮ๊ลี่ อะ แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ อะ แฟคท , วี อันโฮลิ)
Everybody livin soley for themselves. Too ?? on a land hell.
(เอวี่บอดี้ ลีฝอิน โซลี ฟอร์ เฑ็มเซลฝส ทู ออน อะ แลนด์ เฮ็ลล)
Somebody need me. You know we lost hope and we needin it.
(ซัมบอดี้ นี๊ด มี ยู โนว์ วี ล็อซท โฮพ แอนด์ วี นีดิน หนิด)
Wit the evil it’s forever. But it might be low down, scandalouz
(วิท ดิ อี๊ฝิ่ล อิทซ ฟอเร๊เฝ่อร บั๊ท ดิธ ไมท บี โลว เดาน , scandalouz)
Like a tramp is. All for the street fame on how to be managed.
(ไล๊ค เก ทแร็มพ อีส ซอร์ ฟอร์ เดอะ สทรีท เฟม ออน ฮาว ทู บี แม๊เหนจ)
To plan sh*t. 6 months in advaced to what we plotted.
(ทู แพลน ฌะ *ที ซิก มั้นธ ซิน advaced ทู ว๊อท วี พอเดด)
Approved to go on swole and now I got it.
(แอพพรู๊ฝ ทู โก ออน swole แอนด์ นาว ไอ ก็อท ดิธ)

Un uh, crack my window. Knowin they’d love to catch Kastro sleepin.
(ยูเอ็น อา , แคร๊ค มาย วิ๊นโด้ว โนว์อิน เดยฺ ลัฝ ทู แค็ทช แคสโต สลีฟปิน)
Attach a strap under my pillow and a hand like we freakin.
(แอทแท๊ช อะ ซทแร็พ อั๊นเด้อร มาย พิ๊ลโล่ว แอนด์ อะ แฮนด์ ไล๊ค วี ฟริกคิน)
Creepin deep into morning. Peepin out the weak.
(คลีพปิน ดี๊พ อิ๊นทู ม๊อร์นิ่ง พีพพิน เอ๊าท เดอะ วี๊ค)
While they yawnin and let my cloud speak for it’s self.
(ไวล์ เด yawnin แอนด์ เล็ท มาย คลาวดํ สพี๊ค ฟอร์ อิทซ เซลฟ์)
No doubt. Outlaw. Outta my mind, outta time. You’re all blind.
(โน เดาท เอาทลอ เอ๊าตา มาย ไมนด์ , เอ๊าตา ไทม์ ยัวร์ ออล ไบลนฺดฺ)
Some kind of life of mine Kato don’t mind.
(ซัม ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ฟ อ็อฝ ไมน์ Kato ด้อนท์ ไมนด์)
Findin it funny, matter of fact, cuz it is.
(ฟายดิน หนิด ฟันนิ , แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท , คัซ อิท อีส)
Perhaps finally I look at that true over the years as an outlaw.
(เพอร์แฮพส์ ไฟแน็ลลิ ไอ ลุ๊ค แกท แดท ทรู โอ๊เฝ่อร เดอะ เยียร์ แอส แอน เอาทลอ)
Eh, Noble.
(เอ , โน๊เบิ้ล)
What’s up n*gga.
(ว๊อท อั๊พ เอ็น *gga)
Would you die for me, n*gga?
(เวิด ยู ดาย ฟอร์ มี , เอ็น *gga)
Hell yeah.
(เฮ็ลล เย่)
Would you kill for me?
(เวิด ยู คิลล์ ฟอร์ มี)
On my grandmother, n*gga.
(ออน มาย แกรนมาเต่อ , เอ็น *gga)
Ah yo.
(อา โย)
What’s up.
(ว๊อท อั๊พ)
Let’s ride on them stupid b*tches right now.
(เล็ท ไรด์ ออน เด็ม สทิ๊วผิด บี *tches ไร๊ท นาว)
Watch out.
(ว๊อทช เอ๊าท)

Well now they all say they roaches and parasites.
(เวลล นาว เด ออล เซย์ เด roaches แซน พ๊าราไซท)
Snakes and all they might
(สเน๊ค แซน ออล เด ไมท)
Thug Life break night.
(ธัก ไล๊ฟ เบร๊ค ไน๊ท)
Drink till we fist fight.
(ดริ๊งค ทิลล์ วี ฟิซท ไฟ้ท)
Life or death. But you can’t win with a vest.
(ไล๊ฟ ออ เด้ท บั๊ท ยู แค็นท วิน วิธ อะ เฝ็ซท)
But there won’t be no breathing for the reason
(บั๊ท แดร์ ว็อนท บี โน บรีสดิง ฟอร์ เดอะ รี๊ซั่น)
Punk b*tch on your breath.
(พรัค บี *tch ออน ยุร บรี๊ทฺรฺ)
I see day is dark and I admit it’s dark.
(ไอ ซี เดย์ อีส ด๊าร์ค แอนด์ ดาย แอ๊ดมิท อิทซ ด๊าร์ค)
So chase ?
(โซ เชส)
Beware foolin marks.
(บีแวร์ ฟูลิน ม๊าร์ค)
And yo, Makaveli, give me them bullets that was left for PO’s belly.
(แอนด์ โย , แมกเคอเวลลี่ , กี๊ฝ มี เด็ม บัลเล่ แดท วอส เล๊ฟท ฟอร์ POs เบลลิ)
And let me bust back to them n*ggas till they all sweaty.
(แอนด์ เล็ท มี บัซท แบ็ค ทู เด็ม เอ็น *ggas ทิลล์ เด ออล ซเวทอิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Life Of An Outlaw คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น