เนื้อเพลง Hey Hey You You คำอ่านไทย Soluna

I don’t wanna be the one you touch
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ดิ วัน ยู ทั๊ช)
I don’t wanna be the one you love
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ดิ วัน ยู ลัฝ)
Never gonna be the one you need
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ บี ดิ วัน ยู นี๊ด)
These are things that I can’t be
(ฑิส อาร์ ทริง เอส แดท ไอ แค็นท บี)
Not denying that I sense
(น็อท ดีนายลิง แดท ไอ เซ้นส)
Something more than just friends
(ซัมติง โม แฑ็น จั๊สท เฟรน)
I’ve already got a man
(แอฝ ออลเร๊ดี้ ก็อท ดา แมน)

So when I’m standing next to you
(โซ เว็น แอม ซแทนดิง เน๊กซท ทู ยู)
Gotta respect that he’s not you
(กอททะ เรสเพ๊คท แดท อีส น็อท ยู)
And understand that I can’t do
(แอนด์ อั๊นเด้อรสแทนด แดท ไอ แค็นท ดู)
What you’re askin’ me to
(ว๊อท ยัวร์ แอสกิน มี ทู)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
Hey hey you you
(เฮ เฮ ยู ยู)
I figure it’s true true; yeah yeah
(ไอ ฟิ๊กเก้อร อิทซ ทรู ทรู ; เย่ เย่)
You know what you do to me; it’s crazy
(ยู โนว์ ว๊อท ยู ดู ทู มี ; อิทซ คเรสิ)
I’m someone else’s baby
(แอม ซัมวัน เอ๊ลส เบ๊บี้)
Hey hey you you
(เฮ เฮ ยู ยู)
You’re makin’ me hot hot; stop stop
(ยัวร์ เมกิน มี ฮอท ฮอท ; สท๊อพ สท๊อพ)
Before we go farther than I want to
(บีฟอร์ วี โก ฟาเฑอะ แฑ็น นาย ว้อนท ทู)
Hey you; don’t make me choose
(เฮ ยู ; ด้อนท์ เม้ค มี ชู๊ส)

[you’re gonna lose…]
([ ยัวร์ กอนนะ ลู้ส ])

Maybe in a different place or time
(เมบี อิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท เพลส ออ ไทม์)
I woulda made you mine
(ไอ วู๊ดดา เมด ยู ไมน์)
But the reality is this
(บั๊ท เดอะ ริแอลอิทิ อีส ดิส)
I love the man I’m with
(ไอ ลัฝ เดอะ แมน แอม วิธ)
Yes, I know there’s energy
(เย็ซ , ไอ โนว์ แดร์ เอ๊นเนอร์จี้)
Felt between you and me
(เฟ็ลท บีทะวีน ยู แอนด์ มี)
But if you’re gonna make me choose
(บั๊ท อิ๊ฟ ยัวร์ กอนนะ เม้ค มี ชู๊ส)
Between him and you
(บีทะวีน ฮิม แอนด์ ยู)

There’s no contest
(แดร์ โน ค๊อนเทสทํ)
Between his love and your bed
(บีทะวีน ฮิส ลัฝ แอนด์ ยุร เบ๊ด)
You see, I’m noddin’ no but
(ยู ซี , แอม นอดดิน โน บั๊ท)
There really is no choice
(แดร์ ริแอ็ลลิ อีส โน ช๊อยซํ)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

[you’re gonna lose…]
([ ยัวร์ กอนนะ ลู้ส ])

Hey you [hey hey hey hey]
(เฮ ยู [ เฮ เฮ เฮ เฮ ])
I feel you; you know it’s true
(ไอ ฟีล ยู ; ยู โนว์ อิทซ ทรู)
You’re makin’ me so crazy [so crazy, I can’t…]
(ยัวร์ เมกิน มี โซ คเรสิ [ โซ คเรสิ , ไอ แค็นท ])
I’m someone else’s baby [someone else’s baby]
(แอม ซัมวัน เอ๊ลส เบ๊บี้ [ ซัมวัน เอ๊ลส เบ๊บี้ ])
Hey you…yes, you
(เฮ ยู เย็ซ , ยู)

[CHORUS 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

[you’re gonna lose…]
([ ยัวร์ กอนนะ ลู้ส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hey Hey You You คำอ่านไทย Soluna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น