เนื้อเพลง Crack the Code คำอ่านไทย 311

I want the words
(ไอ ว้อนท เดอะ เวิร์ด)
something you haven’t heard
(ซัมติง ยู แฮฟเวน เฮิด)
will I find them and
(วิล ไอ ไฟนด์ เด็ม แอนด์)
will I have what it takes to say them
(วิล ไอ แฮ็ฝ ว๊อท ดิธ เท้ค ทู เซย์ เด็ม)
in the world beside
(อิน เดอะ เวิลด บีไซด์)
this one there are no lies and
(ดิส วัน แดร์ อาร์ โน ไล แซน)
no suspicion
(โน ซัซพีฌอัน)
only dreams without end
(โอ๊นลี่ ดรีม วิธเอ๊าท เอ็นด)

You gotta feel what I mean
(ยู กอททะ ฟีล ว๊อท ไอ มีน)
Look into my eyes and know
(ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย แซน โนว์)
I’m trying to come clean
(แอม ทไรอิง ทู คัม คลีน)
But I stumble every time
(บั๊ท ไอ แสตมเบิล เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
And then the words they escape
(แอนด์ เด็น เดอะ เวิร์ด เด เอสเขพ)
fail to take shape
(เฟล ทู เท้ค เชพ)
It’s all in the code now [come again]
(อิทซ ซอร์ อิน เดอะ โค้ด นาว [ คัม อะเกน ])

Feel what I mean
(ฟีล ว๊อท ไอ มีน)
Look into my eyes and know
(ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย แซน โนว์)
I’m trying to come clean
(แอม ทไรอิง ทู คัม คลีน)
But I stumble every time
(บั๊ท ไอ แสตมเบิล เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
And then the words they escape
(แอนด์ เด็น เดอะ เวิร์ด เด เอสเขพ)
fail to take shape
(เฟล ทู เท้ค เชพ)
It’s all in the code now
(อิทซ ซอร์ อิน เดอะ โค้ด นาว)

Will you let me retract let me take it back
(วิล ยู เล็ท มี ริทแรคท เล็ท มี เท้ค อิท แบ็ค)
Sometimes my words lack and my mind flies off the track
(ซัมไทม์ มาย เวิร์ด แล๊ค แอนด์ มาย ไมนด์ ไฟล์ ออฟฟ เดอะ แทร็ค)
What I’m trying to convey is miles from what I say
(ว๊อท แอม ทไรอิง ทู คอนเฝย์ อีส ไมล ฟรอม ว๊อท ไอ เซย์)
And you slip away
(แอนด์ ยู สลิ๊พ อะเวย์)

In life there are times
(อิน ไล๊ฟ แดร์ อาร์ ไทม์)
when nothing will rhyme
(เว็น นัธอิง วิล ไรม)
there are days I slip
(แดร์ อาร์ เดย์ ซาย สลิ๊พ)
when I know I should climb
(เว็น นาย โนว์ ไอ เชิด ไคลบ์)
breakin’ the vows I swore I’d never break
(เบรกกิ้น เดอะ โฝว ซาย ซโว อาย เน๊เฝ่อร์ เบร๊ค)
a harsh word a white lie easy to mistake
(อะ ฮาฌ เวิร์ด อะ ไว๊ท ไล อีสอิ ทู มิสเท้ค)
where have you been
(แวร์ แฮ็ฝ ยู บีน)
haven’t you noticed
(แฮฟเวน ยู โน๊ทิซ)
there’s no map that exists
(แดร์ โน แม๊พ แดท เอ็กซิ๊สท)
to point us out of this
(ทู พ๊อยท์ อัซ เอ๊าท อ็อฝ ดิส)
my heart was the target
(มาย ฮาร์ท วอส เดอะ ทาเก็ท)
it found your arrow
(อิท เฟานด ยุร แอ๊โร่)
baby you know I want to be
(เบ๊บี้ ยู โนว์ ไอ ว้อนท ทู บี)
your straight and narrow
(ยุร สเทร๊ท แอนด์ แน๊โร่ว)

I been trying to transmit a feeling
(ไอ บีน ทไรอิง ทู ทรานซมิท ดา ฟีลอิง)
I been hoping you receive what I’m revealing
(ไอ บีน โฮพปิง ยู รีซี๊ฝ ว๊อท แอม รีวิวลิง)
See the main thing is hang with me and relate
(ซี เดอะ เมน ทริง อีส แฮง วิธ มี แอนด์ รีเหลท)
As we communicate watch out
(แอส วี คอมมิ๊วนิเขท ว๊อทช เอ๊าท)
Fenced in like a dog between houses
(เฟ้นซ อิน ไล๊ค เก ด้อกก บีทะวีน เฮ้าส)
Balled up by the trouble my mouth gets
(บอล อั๊พ บาย เดอะ ทรั๊บเบิ้ล มาย เม๊าธ เก็ท)
Wrapped up in the things that I don’t know
(แร็พท อั๊พ อิน เดอะ ทริง เอส แดท ไอ ด้อนท์ โนว์)
don’t you know
(ด้อนท์ ยู โนว์)
Hoping that you crack the code oh
(โฮพปิง แดท ยู แคร๊ค เดอะ โค้ด โอ)

The first to crack the code
(เดอะ เฟิร์สท ทู แคร๊ค เดอะ โค้ด)
[You may not think I’m ready to have your love again] oh oh
([ ยู เมย์ น็อท ทริ๊งค แอม เร๊ดี้ ทู แฮ็ฝ ยุร ลัฝ อะเกน ] โอ โอ)
[You may not think I’m ready]
([ ยู เมย์ น็อท ทริ๊งค แอม เร๊ดี้ ])
You are the first to crack my code
(ยู อาร์ เดอะ เฟิร์สท ทู แคร๊ค มาย โค้ด)

I want the words
(ไอ ว้อนท เดอะ เวิร์ด)
something you haven’t heard
(ซัมติง ยู แฮฟเวน เฮิด)
will I find them and
(วิล ไอ ไฟนด์ เด็ม แอนด์)
will I have what it takes to say them
(วิล ไอ แฮ็ฝ ว๊อท ดิธ เท้ค ทู เซย์ เด็ม)

You gotta gotta feel what I mean
(ยู กอททะ กอททะ ฟีล ว๊อท ไอ มีน)
Look into my eyes and know
(ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย แซน โนว์)
I’m trying to come clean
(แอม ทไรอิง ทู คัม คลีน)
But I stumble every time
(บั๊ท ไอ แสตมเบิล เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
And then the words they escape
(แอนด์ เด็น เดอะ เวิร์ด เด เอสเขพ)
fail to take shape
(เฟล ทู เท้ค เชพ)
It’s all in the code now
(อิทซ ซอร์ อิน เดอะ โค้ด นาว)

Didn’t I know I’m wrong wrong wrong when you knew
(ดิ๊นอิน ไอ โนว์ แอม รอง รอง รอง เว็น ยู นยู)
You didn’t have to give me so long long long to see through
(ยู ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู กี๊ฝ มี โซ ลอง ลอง ลอง ทู ซี ทรู)
Not predictable what I will do but you know
(น็อท พีดิทเทเบิล ว๊อท ไอ วิล ดู บั๊ท ยู โนว์)
Cause you cracked the code
(ค๊อส ยู แคร๊ค เดอะ โค้ด)

Your body is a country
(ยุร บ๊อดี้ อีส ซา คั๊นทรี่)
that you know I’ll return to
(แดท ยู โนว์ อิลล รีเทิร์น ทู)
craving like a family heirloom
(เครวิง ไล๊ค เก แฟ๊มิลี่ heirloom)
that I am into
(แดท ไอ แอ็ม อิ๊นทู)
no baby how could I follow
(โน เบ๊บี้ ฮาว เคิด ดาย ฟ๊อลโล่ว)
everything you do
(เอ๊วี่ติง ยู ดู)
just remember when we touch
(จั๊สท รีเม๊มเบ่อร์ เว็น วี ทั๊ช)
I feel so renewed
(ไอ ฟีล โซ รินยู)

The first to understand me that would be you
(เดอะ เฟิร์สท ทู อั๊นเด้อรสแทนด มี แดท เวิด บี ยู)
It can’t work if we can’t be open and true
(อิท แค็นท เวิ๊ร์ค อิ๊ฟ วี แค็นท บี โอ๊เพ่น แอนด์ ทรู)
The best thing to happen to me let it be told
(เดอะ เบ๊สท์ ทริง ทู แฮ๊พเพ่น ทู มี เล็ท ดิธ บี โทลด)
That would be the moment that you cracked my code oh oh
(แดท เวิด บี เดอะ โม๊เม้นท แดท ยู แคร๊ค มาย โค้ด โอ โอ)

The first to crack the code
(เดอะ เฟิร์สท ทู แคร๊ค เดอะ โค้ด)
[You may not think I’m ready to have your love again] oh oh
([ ยู เมย์ น็อท ทริ๊งค แอม เร๊ดี้ ทู แฮ็ฝ ยุร ลัฝ อะเกน ] โอ โอ)
[You may not think I’m ready]
([ ยู เมย์ น็อท ทริ๊งค แอม เร๊ดี้ ])
You are the first to crack my code
(ยู อาร์ เดอะ เฟิร์สท ทู แคร๊ค มาย โค้ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crack the Code คำอ่านไทย 311

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น