เนื้อเพลง Future Girls คำอ่านไทย Smile DK

We are the future girls!
(วี อาร์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เกิร์ล !)

Diamonds and castles
(ได๊ม่อนดํ แซน แค๊สเซิ่ล)
Heroes, kings and battles
(อีโร , คิง เอส แซน แบ๊ทเทิ้ล)
A world full of shiny stones and pearls
(อะ เวิลด ฟูล อ็อฝ ไฌนอิ สโทน แซน เพิร์ล)

Times are now changing
(ไทม์ แซร์ นาว เช้งจิ้นส)
All of this means nothing
(ออล อ็อฝ ดิส มีน นัธอิง)
In this crazy universe
(อิน ดิส คเรสิ ยูนิเฝิซ)
Cause we’re the future girls
(ค๊อส เวอ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เกิร์ล)

And we move round and round in circles
(แอนด์ วี มู๊ฝ ราวนด แอนด์ ราวนด อิน เซ๊อร์เคิ้ล)
Round and round again
(ราวนด แอนด์ ราวนด อะเกน)
Cause our mission is the future
(ค๊อส เอ๊า มิ๊ชชั่น อีส เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
And the future never ends
(แอนด์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เน๊เฝ่อร์ เอ็นด)

We are the future girls – A whoa-oh-oh!
(วี อาร์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เกิร์ล ซา โว้ว โอ โอ !)
The future girls – Oh-oh-oh!
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เกิร์ล โอ โอ โอ !)
We are the future girls – A whoa-oh-oh!
(วี อาร์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เกิร์ล ซา โว้ว โอ โอ !)
And the future never ends
(แอนด์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เน๊เฝ่อร์ เอ็นด)

Space crew recruiters
(สเพ๊ซ ครู recruiters)
Data and computers
(เด๊ท่า แอนด์ ค็อมพยูทเออะ)
All part of modern life on earth
(ออล พาร์ท อ็อฝ โม๊เดิ่ร์น ไล๊ฟ ออน เอิร์ทร)

Faster and better
(ฟาสเทอะ แอนด์ เบ๊ทเท่อร์)
Nothing lasts forever
(นัธอิง ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
In this crazy universe
(อิน ดิส คเรสิ ยูนิเฝิซ)
Cause we’re the future girls
(ค๊อส เวอ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เกิร์ล)

And we move round and round in circles
(แอนด์ วี มู๊ฝ ราวนด แอนด์ ราวนด อิน เซ๊อร์เคิ้ล)
Round and round again
(ราวนด แอนด์ ราวนด อะเกน)
Cause our mission is the future
(ค๊อส เอ๊า มิ๊ชชั่น อีส เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
And the future never ends!
(แอนด์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เน๊เฝ่อร์ เอ็นด !)

We are the future girls – A whoa-oh-oh!
(วี อาร์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เกิร์ล ซา โว้ว โอ โอ !)
The future girls – Oh-oh-oh!
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เกิร์ล โอ โอ โอ !)
We are the future girls – A whoa-oh-oh!
(วี อาร์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เกิร์ล ซา โว้ว โอ โอ !)
And the future never ends
(แอนด์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เน๊เฝ่อร์ เอ็นด)

We are the future girls – A whoa-oh-oh!
(วี อาร์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เกิร์ล ซา โว้ว โอ โอ !)
The future girls – Oh-oh-oh!
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เกิร์ล โอ โอ โอ !)
We are the future girls – A whoa-oh-oh!
(วี อาร์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เกิร์ล ซา โว้ว โอ โอ !)
And the future never ends!
(แอนด์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เน๊เฝ่อร์ เอ็นด !)

Round and round in circles
(ราวนด แอนด์ ราวนด อิน เซ๊อร์เคิ้ล)
Round and round again
(ราวนด แอนด์ ราวนด อะเกน)
Cause our mission is the future [future~]…..
(ค๊อส เอ๊า มิ๊ชชั่น อีส เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ [ future~ ])

And we move round and round in circles
(แอนด์ วี มู๊ฝ ราวนด แอนด์ ราวนด อิน เซ๊อร์เคิ้ล)
Round and round again
(ราวนด แอนด์ ราวนด อะเกน)
Cause our mission is the future
(ค๊อส เอ๊า มิ๊ชชั่น อีส เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
And the future never ends
(แอนด์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เน๊เฝ่อร์ เอ็นด)

We are the future girls – A whoa-oh-oh!
(วี อาร์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เกิร์ล ซา โว้ว โอ โอ !)
The future girls – Oh-oh-oh!
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เกิร์ล โอ โอ โอ !)
We are the future girls – A whoa-oh-oh!
(วี อาร์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เกิร์ล ซา โว้ว โอ โอ !)
And the future never ends!
(แอนด์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เน๊เฝ่อร์ เอ็นด !)

We are the future girls!
(วี อาร์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เกิร์ล !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Future Girls คำอ่านไทย Smile DK

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น