เนื้อเพลง Vapors คำอ่านไทย Snoop Dogg

Can you feel it, nothing can save ya
(แคน ยู ฟีล อิท , นัธอิง แคน เซฝ ยา)
For this is the season of catching the vapors
(ฟอร์ ดิส ซิส เดอะ ซี๊ซั่น อ็อฝ แคชอิง เดอะ เฝ๊เพ่อร์)
Since I got time, what I’m gonna do
(ซิ๊นซ ไอ ก็อท ไทม์ , ว๊อท แอม กอนนะ ดู)
Tell ya how it’s spreading throughout my crew
(เทลล ยา ฮาว อิทซ สเพรดติง ธรูเอาท มาย ครู)
What you want on Nate Dogg
(ว๊อท ยู ว้อนท ออน แนตชฺ ด๊อก)
Who sings on my records, ‘Never Leave Me Alone’
(ฮู ซิง เอส ออน มาย เร๊คขอร์ด , เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี อะโลน)
‘Ain’t No Fun’, now check it
(เอน โน ฟัน , นาว เช็ค อิท)
Back in the days before Nate Dogg would get it
(แบ็ค อิน เดอะ เดย์ บีฟอร์ แนตชฺ ด๊อก เวิด เก็ท ดิธ)
He used to try to holler at this girl named Pam
(ฮี ยู๊ส ทู ธราย ทู ฮอลเลอะ แรท ดิส เกิร์ล เนม แพม)
The type of female wit fly Gucci gear
(เดอะ ไท๊พ อ็อฝ ฟี๊เมล วิท ฟลาย กู๊ซชี่ เกียร์)
She wore a big turkish wole wit a weave in her hair
(ชี โว อะ บิ๊ก เทคิฌ wole วิท ดา วีฝ อิน เฮอ แฮร์)
When they tried to kick it, she’d always fess
(เว็น เด ทไร ทู คิ๊ค อิท , ชี ออลเว fess)
Talkin about baby please she wrought his service stress
(ทอคกิ่น อะเบ๊าท เบ๊บี้ พลีซ ชี รอท ฮิส เซ๊อร์ฝิซ สเทรสส)
Since he wasn’t no type of big chronic dealer
(ซิ๊นซ ฮี วอสซึ้น โน ไท๊พ อ็อฝ บิ๊ก คร๊อนิค ดีลเออะ)
The homie Nate Dogg didn’t appeal to her
(เดอะ โฮมี แนตชฺ ด๊อก ดิ๊นอิน แอพพีล ทู เฮอ)
But now he wear boots that match with his suits
(บั๊ท นาว ฮี แวร์ บู๊ท แดท แหมทช์ วิธ ฮิส ซุ๊ท)
And push a Lexus Coupe that’s extra cheap
(แอนด์ พุช อะ เล็กเซด คูเพ แด้ท เอ๊กซทร่า ชี๊พ)
And now she stop flautin and won’t it speakin
(แอนด์ นาว ชี สท๊อพ flautin แอนด์ ว็อนท ดิธ สปีกิน)
Be comin round the Pound every single weekend
(บี คัมอิน ราวนด เดอะ เพานด เอ๊เฝอร์รี่ ซิง le วี๊คเกน)
to get his beeper number she be beggin please
(ทู เก็ท ฮิส บีเพอ นั๊มเบ้อร์ ชี บี เบคกิน พลีซ)
Dyin for the day to eat these
(ดายอิน ฟอร์ เดอะ เดย์ ทู อี๊ท ฑิส)

She caught the vapors
(ชี คอท เดอะ เฝ๊เพ่อร์)
She caught the vapors
(ชี คอท เดอะ เฝ๊เพ่อร์)

I got a little cousin that’s kinda plain
(ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เค๊าซิน แด้ท กินดา เพลน)
He bring the heeb wit tha beep for the Dogg Pound gang
(ฮี บริง เดอะ heeb วิท ท่า บีพ ฟอร์ เดอะ ด๊อก เพานด แก๊ง)
A mellow type of fellow best laid back
(อะ เมลโล ไท๊พ อ็อฝ เฟ๊ลโล่ว เบ๊สท์ เลด แบ็ค)
But back in the day he wasn’t nuthin like that
(บั๊ท แบ็ค อิน เดอะ เดย์ ฮี วอสซึ้น นัทติน ไล๊ค แดท)
I remember when he used to scrap every day
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ฮี ยู๊ส ทู ซคแร็พ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
When my auntie would tell him he would never obey
(เว็น มาย อานทิ เวิด เทลล ฮิม ฮี เวิด เน๊เฝ่อร์ โอเบย์)
He wore his khakis hangin down wit his starks untied
(ฮี โว ฮิส คาคิ แฮนจิ้น เดาน วิท ฮิส ซทาค อันไท)
And a blue and grey cap that said the Eastside
(แอนด์ อะ บลู แอนด์ เกรย์ แค๊พ แดท เซ็ด ดิ อีสซาย)
Around my neighborhood tha people treated him bad
(อะราวนฺดฺ มาย เนเบอะฮุด ท่า พี๊เพิ่ล ทรี๊ท ฮิม แบ้ด)
Said Daz was the worst thing his mom ever had
(เซ็ด Daz วอส เดอะ เวิ๊ร์สท ทริง ฮิส มัม เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด)
They said he grow up to be nuttin but a gangsta
(เด เซ็ด ฮี โกรว์ อั๊พ ทู บี นัทดิน บั๊ท ดา แก๊งซดา)
Or be there in jail or some other shaker
(ออ บี แดร์ อิน เจล ออ ซัม อ๊อเธ่อร์ เชเกอร์)
But now he’s grown up to be a surprise
(บั๊ท นาว อีส กโรน อั๊พ ทู บี อะ เซอร์ไพร๊ส)
D-A-Z got a hit record slangin world wide
(ดี อะ ซี ก็อท ดา ฮิท เร๊คขอร์ด สแลงงิน เวิลด ไวด์)
Now the same people that didn’t like him as a child
(นาว เดอะ เซม พี๊เพิ่ล แดท ดิ๊นอิน ไล๊ค ฮิม แอส ซา ชายลํดํ)
Bought the Dogg Food, Doggfather, and Doggystyle
(บอท เดอะ ด๊อก ฟู้ด , Doggfather , แอนด์ Doggystyle)

They caught the vapors
(เด คอท เดอะ เฝ๊เพ่อร์)
They caught the vapors
(เด คอท เดอะ เฝ๊เพ่อร์)

I got another homie from tha L-B-C
(ไอ ก็อท อะน๊าเทร่อร์ โฮมี ฟรอม ท่า แอล บี ซี)
Known ta yall as D.J. Warren G
(โนน ทา ยอล แอส ดี เจ วอเร็น จี)
He cut grass trasform wit finesse
(ฮี คัท กราซ trasform วิท ฟิเนซ)
……… and all that mess
(แอนด์ ออล แดท เมซ)
I remember when we first started to rap
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น วี เฟิร์สท สท๊าร์ท ทู แร็พ)
He tried to get this job at Calvin’s record shop
(ฮี ทไร ทู เก็ท ดิส จ๊อบ แอ็ท Calvins เร๊คขอร์ด ช๊อพ)
He was in it to win it, but the boss front and said
(ฮี วอส ซิน หนิด ทู วิน หนิด , บั๊ท เดอะ บอส ฟร๊อนท แอนด์ เซ็ด)
Sorry Warren G but there’s no help wanted
(ซ๊อรี่ วอเร็น จี บั๊ท แดร์ โน เฮ้ลพ ว้อนท)
Now my homie Warren still tried
(นาว มาย โฮมี วอเร็น สทิลล ทไร)
On and on and on til the like break of dawn
(ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน ทิล เดอะ ไล๊ค เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น)
To work at tha V-I-P would be the link
(ทู เวิ๊ร์ค แกท ท่า วี ไอ พี เวิด บี เดอะ ลิ๊งค)
But they looked right past him so my homie straight dip
(บั๊ท เด ลุ๊ค ไร๊ท พาสท์ ฮิม โซ มาย โฮมี สเทร๊ท ดิพ)
Now for the year after Regulate
(นาว ฟอร์ เดอะ เยียร์ แอ๊ฟเท่อร เรกอิวเลท)
Warren G is havin papers so my homies write straight
(วอเร็น จี อีส เฮฝวิน เพ๊เพ่อร์ โซ มาย โฮมี ไร๊ท สเทร๊ท)
He walked into the same record shop as before
(ฮี ว๊อล์ค อิ๊นทู เดอะ เซม เร๊คขอร์ด ช๊อพ แอส บีฟอร์)
And the boss be like Warren welcome to my store
(แอนด์ เดอะ บอส บี ไล๊ค วอเร็น เว้ลคั่ม ทู มาย สโทร์)
Offerin him a job but nah he don’t want it
(Offerin ฮิม มา จ๊อบ บั๊ท นาห์ ฮี ด้อนท์ ว้อนท ดิธ)
Damn it feels good to see people love Warren
(แดมนํ หนิด ฟีล กู๊ด ทู ซี พี๊เพิ่ล ลัฝ วอเร็น)
Cause I remember when at first they wasn’t
(ค๊อส ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น แอ็ท เฟิร์สท เด วอสซึ้น)
Now guess what they call sessy bussin
(นาว เกสส ว๊อท เด คอลลํ sessy บัสซิน)

the vapors
(เดอะ เฝ๊เพ่อร์)
They caught vapors
(เด คอท เฝ๊เพ่อร์)
I got to talk bout me now
(ไอ ก็อท ทู ท๊อล์ค เบาท มี นาว)

Last subject of tha story is about Snoop Dogg
(ล๊าสท ซั๊บเจ็คท อ็อฝ ท่า สท๊อรี่ อีส อะเบ๊าท ซนูพ ด๊อก)
I had to work for mine to show I was a true hog
(ไอ แฮ็ด ทู เวิ๊ร์ค ฟอร์ ไมน์ ทู โชว์ ไอ วอส ซา ทรู ฮ็อก)
When I was a teenager I tried to be down
(เว็น นาย วอส ซา ทีนเอเจอะ ไอ ทไร ทู บี เดาน)
And since they wasn’t tryin to hear me I made the Dogg Pound
(แอนด์ ซิ๊นซ เด วอสซึ้น ทายอิน ทู เฮียร มี ไอ เมด เดอะ ด๊อก เพานด)
I saw a crew on 2-1 street
(ไอ ซอว์ อะ ครู ออน ทู วัน สทรีท)
and said, ‘Can I be down champ?’ They said
(แอนด์ เซ็ด , แคน นาย บี เดาน แช๊มพํ เด เซ็ด)
no, and treated me like a wet food stamp
(โน , แอนด์ ทรี๊ท มี ไล๊ค เก เว๊ท ฟู้ด สแทมพ์)
after gettin rejected, I ain’t runnin upset
(แอ๊ฟเท่อร เกดดิน รีเจ๊คท , ไอ เอน รูนนิน อั๊พเซ็ท)
I said, ‘What’s a Dogg do to?’ Rhymes at rates
(ไอ เซ็ด , ว๊อท ซา ด๊อก ดู ทู ไรม แอ็ท เหรท)
When I used to go to parties, they make me wait
(เว็น นาย ยู๊ส ทู โก ทู พาร์ที , เด เม้ค มี เว้ท)
What I have to get on the mic to set M-C straight
(ว๊อท ไอ แฮ็ฝ ทู เก็ท ออน เดอะ ไมคะ ทู เซ็ท เอ็ม ซี สเทร๊ท)
I ain’t never love no hoe since I’m listenin to my music
(ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ ลัฝ โน โฮ ซิ๊นซ แอม ลิเซินนิน ทู มาย มิ๊วสิค)
They acted like I wanted to keep hangin with the juzi
(เด แอ๊คท ไล๊ค ไก ว้อนท ทู คี๊พ แฮนจิ้น วิธ เดอะ juzi)
But now things switched from West to East
(บั๊ท นาว ทริง เอส สวิทช์ ฟรอม เว๊สท ทู อี๊สท)
Short Dogg do ya remember me from 21st street G?
(ช๊อร์ท ด๊อก ดู ยา รีเม๊มเบ่อร์ มี ฟรอม 21st สทรีท จี)
‘We used to see Daz, back in the day’
(วี ยู๊ส ทู ซี Daz , แบ็ค อิน เดอะ เดย์)
It happens all the time, so brother don’t be amazed
(อิท แฮ๊พเพ่น ซอร์ เดอะ ไทม์ , โซ บร๊าเท่อรํ ด้อนท์ บี อะแม๊ซฺ)

You caught the vapors
(ยู คอท เดอะ เฝ๊เพ่อร์)
You caught the vapors
(ยู คอท เดอะ เฝ๊เพ่อร์)
You got the papers
(ยู ก็อท เดอะ เพ๊เพ่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vapors คำอ่านไทย Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น