เนื้อเพลง Pacman คำอ่านไทย Weird Al Yankovic

[one, two, thray, four, one, two [nasal hocking sound]]
([ วัน , ทู , thray , โฟ , วัน , ทู [ เนแส็ล hockings ซาวน์ด ] ])

I used to be a pinball freak
(ไอ ยู๊ส ทู บี อะ pinball ฟรี๊ค)
That’s where you’d find me every week
(แด้ท แวร์ ยูต ไฟนด์ มี เอ๊เฝอร์รี่ วี๊ค)
But now it’s Pacman!
(บั๊ท นาว อิทซ Pacman !)
Ye-ea-ah it’s the Pac-ma-an!
(ยี เอ อา อิทซ เดอะ แพค มา แอน !)

I love to gobble up those dots
(ไอ ลัฝ ทู gobble อั๊พ โฑส ดอท)
Keep pumpin’ quarters in the slots
(คี๊พ พัมปิน คว๊อร์เท่อร ซิน เดอะ ซล็อท)
They call it ” Pacman ” !
(เด คอลลํ อิท ” Pacman ” !)
Ye-ea-ah it’s the Pac-ma-an!
(ยี เอ อา อิทซ เดอะ แพค มา แอน !)

At the game arcade
(แอ็ท เดอะ เกม อาเคด)
they say I’m ” hard core ”
(เด เซย์ แอม ” ฮาร์ด คอร์ “)
I can play all day
(ไอ แคน เพลย์ ออล เดย์)
’til my hands are sore
(ทิล มาย แฮนด์ แซร์ โซ)
And I quit my job
(แอนด์ ดาย ควิท มาย จ๊อบ)
just to play some more
(จั๊สท ทู เพลย์ ซัม โม)
But I won’t give up
(บั๊ท ไอ ว็อนท กี๊ฝ อั๊พ)
’til I break high score
(ทิล ไอ เบร๊ค ไฮฮ สคอร์)

Pacman! [music from Pacman ” intermission ” ]
(Pacman ! [ มิ๊วสิค ฟรอม Pacman ” อินเทอะมีฌอัน ” ])

Well it’s the Pacman!
(เวลล อิทซ เดอะ Pacman !)
Ye-ea-ah it’s the Pac-ma-an!
(ยี เอ อา อิทซ เดอะ แพค มา แอน !)

Well it takes a lot of cash to play
(เวลล อิท เท้ค ซา ล็อท อ็อฝ แค๊ช ทู เพลย์)
[Pacman! Get the cherry!]
([ Pacman ! เก็ท เดอะ เชริ ! ])
So I’m gonna sell my house today
(โซ แอม กอนนะ เซลล์ มาย เฮ้าส ทูเดย์)
[Pacman! Eat ’em up!]
([ Pacman ! อี๊ท เอ็ม อั๊พ ! ])

I’m playin’ Pacman!
(แอม เพลย์ยิน Pacman !)
Ye-ea-ah it’s the Pac-ma-an!
(ยี เอ อา อิทซ เดอะ แพค มา แอน !)

Hey mom, I won’t be home this year
(เฮ มัม , ไอ ว็อนท บี โฮม ดิส เยียร์)
[Pacma-an!]
([ Pacma แอน ! ])
Please forward all my mail right here!
(พลีซ ฟ๊อร์เวิร์ด ออล มาย เมล ไร๊ท เฮียร !)
[Pacma-an!]
([ Pacma แอน ! ])
I’m at the Pacman!
(แอม แอ็ท เดอะ Pacman !)
Ye-ea-ah it’s the Pac-ma-an!
(ยี เอ อา อิทซ เดอะ แพค มา แอน !)

…and you’re playing with no one but me
(แอนด์ ยัวร์ พเลนิ่ง วิธ โน วัน บั๊ท มี)
Pacman!
(Pacman !)
[music from Pacman ” intermission ” ]
([ มิ๊วสิค ฟรอม Pacman ” อินเทอะมีฌอัน ” ])
[sound from when Pacman dies]
([ ซาวน์ด ฟรอม เว็น Pacman ดาย ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pacman คำอ่านไทย Weird Al Yankovic

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น