เนื้อเพลง I’m Sorry คำอ่านไทย Blackstreet

I’m sorry, I would do anything for you
(แอม ซ๊อรี่ , ไอ เวิด ดู เอนอิธิง ฟอร์ ยู)
Will you forgive me?
(วิล ยู ฟอร์กี๊ฝ มี)
Just don’t cry, don’t cry, listen
(จั๊สท ด้อนท์ คราย , ด้อนท์ คราย , ลิ๊สซึ่น)
Oh yeah, just wanted to talk to you
(โอ เย่ , จั๊สท ว้อนท ทู ท๊อล์ค ทู ยู)
I’m sorry
(แอม ซ๊อรี่)

Just when you think you’re strong enough
(จั๊สท เว็น ยู ทริ๊งค ยัวร์ สทรอง อีน๊าฟ)
Temptation raises it’s head
(เทมเทฌัน เร้ส อิทซ เฮด)
Cuz I kept on thinkin’
(คัซ ไอ เค็พท ออน ติ้งกิน)
That I got a good woman back home
(แดท ไอ ก็อท ดา กู๊ด วู๊แม่น แบ็ค โฮม)
But I didn’t regret it ’til it was over
(บั๊ท ไอ ดิ๊นอิน รีเกร๊ท ดิธ ทิล อิท วอส โอ๊เฝ่อร)
[What should I do?]
([ ว๊อท เชิด ดาย ดู ])
I shoulda never told
(ไอ โช๊วดา เน๊เฝ่อร์ โทลด)
[You were untrue]
([ ยู เวอ อันทรู ])
How could I let it show?
(ฮาว เคิด ดาย เล็ท ดิธ โชว์)

1 – That girl put a spell on me
(วัน แดท เกิร์ล พุท ดา สเพลล ออน มี)
I couldn’t stop thinking about it
(ไอ คูดซึ่น สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท ดิธ)
But I’ve got my lady
(บั๊ท แอฝ ก็อท มาย เล๊ดี้)
That I can’t live without
(แดท ไอ แค็นท ไล้ฝ วิธเอ๊าท)

2 – If you look in my eyes, it says I’m sorry
(ทู อิ๊ฟ ยู ลุ๊ค อิน มาย อาย , อิท เซย์ แอม ซ๊อรี่)
I didn’t mean to hurt or ever make you cry
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู เฮิร์ท ออ เอ๊เฝ่อร์ เม้ค ยู คราย)
I know I’ve got a good thing, girl
(ไอ โนว์ แอฝ ก็อท ดา กู๊ด ทริง , เกิร์ล)
So don’t you worry
(โซ ด้อนท์ ยู ว๊อร์รี่)
I’ll go outta my way to keep you satisfied
(อิลล โก เอ๊าตา มาย เวย์ ทู คี๊พ ยู แซทอิซไฟด)

We’ve got a future, gotta move along
(หวีบ ก็อท ดา ฟิ๊วเช่อร์ , กอททะ มู๊ฝ อะลอง)
I know it’s easier said than done
(ไอ โนว์ อิทซ อีสไซน์ เซ็ด แฑ็น ดัน)
But don’t let this one mistake
(บั๊ท ด้อนท์ เล็ท ดิส วัน มิสเท้ค)
Put a break on what we’ve made
(พุท ดา เบร๊ค ออน ว๊อท หวีบ เมด)
Please forgive me, I’m so sorry, oh
(พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี , แอม โซ ซ๊อรี่ , โอ)

[8th Ave]
([ 8th อาเฝ ])
Even though I forgive you
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ฟอร์กี๊ฝ ยู)
It won’t be the same
(อิท ว็อนท บี เดอะ เซม)
All those sleepless nights
(ออล โฑส ซลีพเล็ซ ไน๊ท)
Explaining everything
(เอคซฺเปนนิง เอ๊วี่ติง)

Repeat 1
(รีพี๊ท วัน)

Repeat 2
(รีพี๊ท ทู)

[Blackstreet]
([ Blackstreet ])
Girl, I’m sorry, forgive me
(เกิร์ล , แอม ซ๊อรี่ , ฟอร์กี๊ฝ มี)
There’s no reason why
(แดร์ โน รี๊ซั่น วาย)
Please don’t cry
(พลีซ ด้อนท์ คราย)

I love you, oh, no, oh, oh
(ไอ ลัฝ ยู , โอ , โน , โอ , โอ)
Lady, lady, little lady
(เล๊ดี้ , เล๊ดี้ , ลิ๊ทเทิ่ล เล๊ดี้)
Please, I promise I
(พลีซ , ไอ พรอมอิซ ไอ)
I’m saying that I’m sorry
(แอม เซอิง แดท แอม ซ๊อรี่)

Repeat 2
(รีพี๊ท ทู)

Repeat 2
(รีพี๊ท ทู)

Girl, I’m sorry, forgive me
(เกิร์ล , แอม ซ๊อรี่ , ฟอร์กี๊ฝ มี)
There’s no reason why
(แดร์ โน รี๊ซั่น วาย)
But please don’t cry
(บั๊ท พลีซ ด้อนท์ คราย)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Lady, lady, lady, lady
(เล๊ดี้ , เล๊ดี้ , เล๊ดี้ , เล๊ดี้)
Please be on my side
(พลีซ บี ออน มาย ไซด์)
I’m sayin’ that I’m sorry
(แอม เซย์อิน แดท แอม ซ๊อรี่)

Repeat 2
(รีพี๊ท ทู)

Repeat 2
(รีพี๊ท ทู)

I’m sorry
(แอม ซ๊อรี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Sorry คำอ่านไทย Blackstreet

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น