เนื้อเพลง Another Wild N*gga From the Bronx คำอ่านไทย Fat Joe

Aiyyo Fat Joe, it’s your first album right?
(เออายเอว แฟท โจ , อิทซ ยุร เฟิร์สท อั๊ลบั้ม ไร๊ท)
You comin out the South Bronx
(ยู คัมอิน เอ๊าท เดอะ เซ๊าธ บรอนซ)
Time to let brothers know what time it is
(ไทม์ ทู เล็ท บร๊าเท่อรํ โนว์ ว๊อท ไทม์ อิท อีส)

T.S. in the house, yo T.S. in the house
(ที เอส ซิน เดอะ เฮ้าส , โย ที เอส ซิน เดอะ เฮ้าส)

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
Yeahhhhhh.. like this!
(Yeahhhhhh ไล๊ค ดิส !)
Chilly Dee [represent, and uh]
(ชีลลิ ดี [ รีเพรสเซ่นท , แอนด์ อา ])
Gizmo [represent, and uh]
(Gizmo [ รีเพรสเซ่นท , แอนด์ อา ])
Keith Keith [represent, and uh]
(คีต คีต [ รีเพรสเซ่นท , แอนด์ อา ])
King Sun [represent, and uh]
(คิง ซัน [ รีเพรสเซ่นท , แอนด์ อา ])
Fat Joe [represent, and uh]
(แฟท โจ [ รีเพรสเซ่นท , แอนด์ อา ])
Uptown [represent, and uh]
(อั๊พทาวน์ [ รีเพรสเซ่นท , แอนด์ อา ])
Uptown [represent, and uh]
(อั๊พทาวน์ [ รีเพรสเซ่นท , แอนด์ อา ])
Uptowwwwwwwwwwwwwwwn!
(Uptowwwwwwwwwwwwwwwn !)

[Gizmo]
([ Gizmo ])
I’m from the West Bubblef*ck so fasten your seatbelts and buckle up
(แอม ฟรอม เดอะ เว๊สท Bubblef*ck โซ แฟสเซน ยุร ซิตเบลทฺ แซน บัคเคิล อั๊พ)
I’m the type of brother to beat you down then f*ck you up
(แอม เดอะ ไท๊พ อ็อฝ บร๊าเท่อรํ ทู บีท ยู เดาน เด็น เอฟ *ck ยู อั๊พ)
Grabbin the mic to rock on tonight to see if the crowd will care
(กราบบิน เดอะ ไมคะ ทู ร๊อค ออน ทูไน๊ท ทู ซี อิ๊ฟ เดอะ คราวดํ วิล แคร์)
Step to the Gizzy you dare, you get lit up like a flare
(สเท็พ ทู เดอะ กิซซี่ ยู แดร์ , ยู เก็ท ลิท อั๊พ ไล๊ค เก ฟแล)
from the, Bronx the Boogie Down battleground, Uptown
(ฟรอม เดอะ , บรอนซ เดอะ บูกี เดาน battleground , อั๊พทาวน์)
Turn smiles to frowns as I smack clowns around
(เทิร์น สไมล์ ทู ฟเราน แอส ซาย ซแม็ค คลาวนํ อะราวนฺดฺ)
Shorts I don’t take em, bones I fracture and break
(ช๊อร์ท ซาย ด้อนท์ เท้ค เอ็ม , โบน ซาย ฟแรคเชอะ แอนด์ เบร๊ค)
So make not one mistake, or you get eat like steaks at Frank’s G
(โซ เม้ค น็อท วัน มิสเท้ค , ออ ยู เก็ท อี๊ท ไล๊ค ซเทค แอ็ท แฟร๊งค จี)
Jack in June, gettin swept, with a broom soon
(แจ็ค อิน จูน , เกดดิน ซเว็พท , วิธ อะ บรูม ซูน)
to meet your doom, mornin night or the afternoon
(ทู มี๊ท ยุร ดูม , มอร์นิน ไน๊ท ออ ดิ แอฟเตอร์นูน)
Harassin the mic, with a verbal assault of rap
(Harassin เดอะ ไมคะ , วิธ อะ เฝอแบ็ล แอสซั๊ลท อ็อฝ แร็พ)
Stick lyrics back to back, that’ll pack, to keep myself on wax
(สทิ๊ค ลีริค แบ็ค ทู แบ็ค , แธดิล แพ็ค , ทู คี๊พ ไมเซลฟ ออน แว๊กซ)
Hot like an iron, to defeat the kids you gotta keep tryin
(ฮอท ไล๊ค แอน ไอ๊อ้อน , ทู ดีฟี๊ท เดอะ คิด ยู กอททะ คี๊พ ทายอิน)
If you spread any rumors sayin you took me out, you’re lyin
(อิ๊ฟ ยู สเพร๊ด เอ๊นี่ รู๊เม่อร์ เซย์อิน ยู ทุค มี เอ๊าท , ยัวร์ ลายอิน)
A human beat is struck I know when it really sounds trunk
(อะ ฮิ๊วแมน บีท อีส ซทรัค ไอ โนว์ เว็น หนิด ริแอ็ลลิ ซาวน์ด ทรังค)
I’m never ever buck I don’t give a f*ck if you think that I’m a s*cker
(แอม เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ บั๊ค ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค แดท แอม มา เอส *cker)
Parties that I’ve made, people wonder how long it lasted
(พาร์ที แดท แอฝ เมด , พี๊เพิ่ล วั๊นเด้อร ฮาว ลอง อิท ล๊าสท)
Lyrics that are so h*rdcore, it’ll leave you flabbergasted
(ลีริค แดท อาร์ โซ เฮส *rdcore , อิว ลี๊ฝ ยู ฟแลบเบอะแก็ซท)
Gasp for air, inhale it hold it in
(กาซพ ฟอร์ แอร์ , อินเฮล อิท โฮลด์ ดิท อิน)
And just wait for the rest of the posse to begin
(แอนด์ จั๊สท เว้ท ฟอร์ เดอะ เรสท อ็อฝ เดอะ พอซซิ ทู บีกิน)
I’m the human beat magician with the bag full of fun
(แอม เดอะ ฮิ๊วแมน บีท มะจีฌแอ็น วิธ เดอะ แบ๊ก ฟูล อ็อฝ ฟัน)
Ammunition’s the addition to the sawed offfff!
(แอมมิวนีฌอัน ดิ แอ๊ดดิชั่น ทู เดอะ ซอว์ offfff !)

” Sawed off shotgun, hand on the pump ” -> Cypress Hill
(” ซอว์ ออฟฟ ชอทกัน , แฮนด์ ออน เดอะ พั๊มพ ” > ไซพเร็ซ ฮิลล์)
[All]Another wild n*gga from the Bronx!
([ ออล ] อะน๊าเทร่อร์ ไวลด์ เอ็น *gga ฟรอม เดอะ บรอนซ !)
” Sawed off shotgun, hand on the pump ” -> Cypress Hill
(” ซอว์ ออฟฟ ชอทกัน , แฮนด์ ออน เดอะ พั๊มพ ” > ไซพเร็ซ ฮิลล์)
[Keith Keith!] Another wild n*gga from the Bronx!
([ คีต คีต ! ] อะน๊าเทร่อร์ ไวลด์ เอ็น *gga ฟรอม เดอะ บรอนซ !)

[Keith Keith]
([ คีต คีต ])
Run for help when the mic’s in my hand
(รัน ฟอร์ เฮ้ลพ เว็น เดอะ ไมคะ ซิน มาย แฮนด์)
I kick rhymes like I’m a rap Van Damme
(ไอ คิ๊ค ไรม ไล๊ค แอม มา แร็พ แฝน Damme)
And eat MC’s like a cake or a slice of pie
(แอนด์ อี๊ท เมซีสฺ ไล๊ค เก เค้ก ออ รา สไล๊ซ อ็อฝ ไพ)
I’m not a pimp but I bop like I’m Superfly
(แอม น็อท ดา พิมพ บั๊ท ไอ บอป ไล๊ค แอม ซูปเพอฟาย)
People say who’s he? I’ll give any crew beef
(พี๊เพิ่ล เซย์ ฮู ฮี อิลล กี๊ฝ เอ๊นี่ ครู บี๊ฟ)
So act like you know or get ate-n like stew, chief
(โซ แอ๊คท ไล๊ค ยู โนว์ ออ เก็ท เอท เอ็น ไล๊ค ซทยู , ชี๊ฟ)
I hold my own yet don’t stand alone, I’m well known
(ไอ โฮลด์ มาย โอว์น เย๊ท ด้อนท์ สแทนด์ อะโลน , แอม เวลล โนน)
Go ‘head and front and get smocked like a neckbone
(โก เฮด แอนด์ ฟร๊อนท แอนด์ เก็ท ซม็อค ไล๊ค เก neckbone)
Think you better chill troop, cause I’m not havin that
(ทริ๊งค ยู เบ๊ทเท่อร์ ชิล ทรู๊พ , ค๊อส แอม น็อท เฮฝวิน แดท)
and flippin on n*ggaz like a somersaultin acrobat
(แอนด์ ฟริพพิน ออน เอ็น *ggaz ไล๊ค เก somersaultin แอคโระแบ็ท)
Go get your crew and y’all still couldn’t do the man
(โก เก็ท ยุร ครู แอนด์ ยอล สทิลล คูดซึ่น ดู เดอะ แมน)
I’m blowin up in ninety-three like an ash can
(แอม โบลวิน อั๊พ อิน ไนนทิ ทรี ไล๊ค แอน แอช แคน)
I know n*ggaz sip this, b*tches wanna dip this
(ไอ โนว์ เอ็น *ggaz ซิพ ดิส , บี *tches วอนนา ดิพ ดิส)
I snatch your girl up, and molest her like a rapist
(ไอ ซแน็ช ยุร เกิร์ล อั๊พ , แอนด์ โมะเลซท เฮอ ไล๊ค เก rapist)
Huh, go ‘head and look real hard like I’m a s*cka
(ฮู , โก เฮด แอนด์ ลุ๊ค เรียล ฮาร์ด ไล๊ค แอม มา เอส *cka)
I’ll beat that ass like the L.A. trucker f*cka
(อิลล บีท แดท อาซ ไล๊ค เดอะ แอล อะ ทักเกอร์ เอฟ *cka)
So step up and let me hear your response
(โซ สเท็พ อั๊พ แอนด์ เล็ท มี เฮียร ยุร ริซพอนซ)
Yeah, yo, another wild n*gga from the Bronx
(เย่ , โย , อะน๊าเทร่อร์ ไวลด์ เอ็น *gga ฟรอม เดอะ บรอนซ)

” Sawed off shotgun, hand on the pump ” -> Cypress Hill
(” ซอว์ ออฟฟ ชอทกัน , แฮนด์ ออน เดอะ พั๊มพ ” > ไซพเร็ซ ฮิลล์)
[All]Another wild n*gga from the Bronx!
([ ออล ] อะน๊าเทร่อร์ ไวลด์ เอ็น *gga ฟรอม เดอะ บรอนซ !)
” Sawed off shotgun, hand on the pump ” -> Cypress Hill
(” ซอว์ ออฟฟ ชอทกัน , แฮนด์ ออน เดอะ พั๊มพ ” > ไซพเร็ซ ฮิลล์)
[King Sun!] Another wild n*gga from the Bronx!
([ คิง ซัน ! ] อะน๊าเทร่อร์ ไวลด์ เอ็น *gga ฟรอม เดอะ บรอนซ !)

[King Sun]
([ คิง ซัน ])
Mr. Fifty-Two pick-up, nobody move
(มีซเทอะ ฟีฟทิ ทู พิค อั๊พ , โนบอดี้ มู๊ฝ)
It’s a stick-up, which proves, my getaway is b*tter smooth
(อิทซ ซา สทิ๊ค อั๊พ , วิช พรู๊ฝ , มาย เกทอเวย์ อีส บี *tter สมู๊ธ)
I’m not the Smooth Operator with the ladies
(แอม น็อท เดอะ สมู๊ธ ออพเออะเรเทอะ วิธ เดอะ เลดิส)
but I get kinda crazy if you let me pick the daisies
(บั๊ท ไอ เก็ท กินดา คเรสิ อิ๊ฟ ยู เล็ท มี พิค เดอะ เดซซีสฺ)
One thing never say run, King Sun
(วัน ทริง เน๊เฝ่อร์ เซย์ รัน , คิง ซัน)
I never ran, cause in my hand, I keeps a gun
(ไอ เน๊เฝ่อร์ แร็น , ค๊อส อิน มาย แฮนด์ , ไอ คี๊พ ซา กัน)
Representin where I’m from in a bumrush
(เรพพรีเซนทิน แวร์ แอม ฟรอม อิน อะ bumrush)
Roll up, flip, then be out on the hush-hush
(โรลล อั๊พ , ฟลิพ , เด็น บี เอ๊าท ออน เดอะ ฮัฌ ฮัฌ)
Don’t touch or feel, it’s real, showin mad skills
(ด้อนท์ ทั๊ช ออ ฟีล , อิทซ เรียล , โชว์วิน แม้ด สกิลล)
Hotter than heat, yet colder than the Catskills
(ฮอทเดอ แฑ็น ฮีท , เย๊ท โคลเดอ แฑ็น เดอะ Catskills)
Don’t play the yard, fake Gods ain’t got nuttin for me
(ด้อนท์ เพลย์ เดอะ ย๊าร์ด , เฟ้ค ก๊อด เอน ก็อท นัทดิน ฟอร์ มี)
I’m loungin with Tone and Corey
(แอม ลันจิน วิธ โทน แอนด์ Corey)
on one-six-oh, then I go and check Fat Joe
(ออน วัน ซิกซ์ โอ , เด็น นาย โก แอนด์ เช็ค แฟท โจ)
on Trinity, the South Bronx vicinity
(ออน ทรีนอิทิ , เดอะ เซ๊าธ บรอนซ ฝิซีนอิทิ)
Smokin up your favorite MC like a dread smoke skunk
(สโมกิน อั๊พ ยุร เฟเฝอะริท เอมซี ไล๊ค เก เดรด สโม๊ค ซคังค)
cause I’m another wild n*gga from the Bronx
(ค๊อส แอม อะน๊าเทร่อร์ ไวลด์ เอ็น *gga ฟรอม เดอะ บรอนซ)
Hittin em up, settin em up, splittin em up, gettin em up
(ฮิทดิน เอ็ม อั๊พ , เซทดิน เอ็ม อั๊พ , splittin เอ็ม อั๊พ , เกดดิน เอ็ม อั๊พ)
Rippin em up, trippin em up, bag em! Zippin em up
(ริพปิน เอ็ม อั๊พ , ทริพพิน เอ็ม อั๊พ , แบ๊ก เอ็ม ! Zippin เอ็ม อั๊พ)
Makin them shout, playin them out, son ain’t the one
(เมกิน เด็ม เช๊าท , เพลย์ยิน เด็ม เอ๊าท , ซัน เอน ดิ วัน)
The bigga the n*gga to bust em with the sawed off shotgun
(เดอะ bigga เดอะ เอ็น *gga ทู บัซท เอ็ม วิธ เดอะ ซอว์ ออฟฟ ชอทกัน)

” Sawed off shotgun, hand on the pump ” -> Cypress Hill
(” ซอว์ ออฟฟ ชอทกัน , แฮนด์ ออน เดอะ พั๊มพ ” > ไซพเร็ซ ฮิลล์)
[All]Another wild n*gga from the Bronx!
([ ออล ] อะน๊าเทร่อร์ ไวลด์ เอ็น *gga ฟรอม เดอะ บรอนซ !)
” Sawed off shotgun, hand on the pump ” -> Cypress Hill
(” ซอว์ ออฟฟ ชอทกัน , แฮนด์ ออน เดอะ พั๊มพ ” > ไซพเร็ซ ฮิลล์)
[Fat Joe!] Another wild n*gga from the Bronx!
([ แฟท โจ ! ] อะน๊าเทร่อร์ ไวลด์ เอ็น *gga ฟรอม เดอะ บรอนซ !)

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
Aww sh*t, what we have here
(อาวว ฌะ *ที , ว๊อท วี แฮ็ฝ เฮียร)
Ninety-three and it’s a brand new year
(ไนนทิ ทรี แอนด์ อิทซ ซา แบรนดฺ นิว เยียร์)
My name is Fat Joe I got sh*t locked down
(มาย เนม อีส แฟท โจ ไอ ก็อท ฌะ *ที ล๊อค เดาน)
Runnin with the Latins and the blacks from Uptown
(รูนนิน วิธ เดอะ แลทอิน แซน เดอะ แบล๊ค ฟรอม อั๊พทาวน์)
It’s a damn shame, you better maintain
(อิทซ ซา แดมนํ เชม , ยู เบ๊ทเท่อร์ เมนเทน)
I’m causin hysteria blowin n*ggaz out the frame
(แอม คอซิน ฮิซเทียเรียะ โบลวิน เอ็น *ggaz เอ๊าท เดอะ เฟรม)
Yes I can-can, I’m the Fat Man
(เย็ซ ซาย แคน แคน , แอม เดอะ แฟท แมน)
Never run, never ran, it’s not in the plan
(เน๊เฝ่อร์ รัน , เน๊เฝ่อร์ แร็น , อิทซ น็อท อิน เดอะ แพลน)
I got skills you best chills, get off the dillsnilz
(ไอ ก็อท สกิลล ยู เบ๊สท์ ชิล , เก็ท ออฟฟ เดอะ dillsnilz)
Your rhymes are trash and no frills
(ยุร ไรม แซร์ ทแร็ฌ แอนด์ โน ฟริล)
Carbon copy you’re sloppy, see Joe ain’t the one
(ค๊าร์บ้อน ค๊อพพี่ ยัวร์ ซลอพพิ , ซี โจ เอน ดิ วัน)
I’m beatin bootleggers down with King Sun
(แอม บีดิน บูทเลกเกอะ เดาน วิธ คิง ซัน)
Rollin over n*ggaz like a truck
(โรลลิน โอ๊เฝ่อร เอ็น *ggaz ไล๊ค เก ทรั๊ค)
I come from the Bronx, a.k.a., West Bubblef*ck
(ไอ คัม ฟรอม เดอะ บรอนซ , อะ เค กา , เว๊สท Bubblef*ck)
My rhymes are homicidal, I take your title
(มาย ไรม แซร์ ฮอมิไซดแอ็ล , ไอ เท้ค ยุร ไท๊เทิ่ล)
I’m Joe Da Fat Gangsta, far from Billy Idol
(แอม โจ ดา แฟท แก๊งซดา , ฟาร์ ฟรอม บีลลิ ไอ๊ด้อล)
I get you open on the freestyle tip
(ไอ เก็ท ยู โอ๊เพ่น ออน เดอะ ฟรีสทาย ทิพ)
Now are you hip to the way I flip the script? Hah
(นาว อาร์ ยู ฮิพ ทู เดอะ เวย์ ไอ ฟลิพ เดอะ สคริพท์ ฮ๊า)
I’m Puerto Rican, I’ll leave you dead and stinkin
(แอม เพิสโต Rican , อิลล ลี๊ฝ ยู เด้ด แอนด์ สติงคิน)
I pimp in my beamer, do my drivebys in a Lincoln
(ไอ พิมพ อิน มาย บีเมอร์ , ดู มาย drivebys ซิน อะ ลินเคิน)
Hip-Hop was born Uptown, the Boogie Down
(ฮิพ ฮ็อพ วอส บอน อั๊พทาวน์ , เดอะ บูกี เดาน)
If you bring your whole crew I shut ’em down!
(อิ๊ฟ ยู บริง ยุร โฮล ครู ไอ ชั๊ท เอ็ม เดาน !)
I’m known from state to state, for shootin down punks
(แอม โนน ฟรอม สเทท ทู สเทท , ฟอร์ ชูดทิน เดาน พรัค)
I’m another wild n*gga from the Bronx
(แอม อะน๊าเทร่อร์ ไวลด์ เอ็น *gga ฟรอม เดอะ บรอนซ)

” Sawed off shotgun, hand on the pump ” -> Cypress Hill
(” ซอว์ ออฟฟ ชอทกัน , แฮนด์ ออน เดอะ พั๊มพ ” > ไซพเร็ซ ฮิลล์)
[All]Another wild n*gga from the Bronx!
([ ออล ] อะน๊าเทร่อร์ ไวลด์ เอ็น *gga ฟรอม เดอะ บรอนซ !)
” Sawed off shotgun, hand on the pump ” -> Cypress Hill
(” ซอว์ ออฟฟ ชอทกัน , แฮนด์ ออน เดอะ พั๊มพ ” > ไซพเร็ซ ฮิลล์)
[All]Another wild n*gga from the Bronx!
([ ออล ] อะน๊าเทร่อร์ ไวลด์ เอ็น *gga ฟรอม เดอะ บรอนซ !)
” Sawed off shotgun, hand on the pump ” -> Cypress Hill
(” ซอว์ ออฟฟ ชอทกัน , แฮนด์ ออน เดอะ พั๊มพ ” > ไซพเร็ซ ฮิลล์)
[All]Another wild n*gga from the Bronx!
([ ออล ] อะน๊าเทร่อร์ ไวลด์ เอ็น *gga ฟรอม เดอะ บรอนซ !)
” Sawed off shotgun, hand on the pump ” -> Cypress Hill
(” ซอว์ ออฟฟ ชอทกัน , แฮนด์ ออน เดอะ พั๊มพ ” > ไซพเร็ซ ฮิลล์)
[All]Another wild n*gga from the Bronx!
([ ออล ] อะน๊าเทร่อร์ ไวลด์ เอ็น *gga ฟรอม เดอะ บรอนซ !)
” Sawed off shotgun, hand on the pump ” -> Cypress Hill
(” ซอว์ ออฟฟ ชอทกัน , แฮนด์ ออน เดอะ พั๊มพ ” > ไซพเร็ซ ฮิลล์)
[All]Another wild n*gga from the Bronx!
([ ออล ] อะน๊าเทร่อร์ ไวลด์ เอ็น *gga ฟรอม เดอะ บรอนซ !)
” Sawed off shotgun, hand on the pump ” -> Cypress Hill
(” ซอว์ ออฟฟ ชอทกัน , แฮนด์ ออน เดอะ พั๊มพ ” > ไซพเร็ซ ฮิลล์)
[All]Another wild n*gga from the Bronx!
([ ออล ] อะน๊าเทร่อร์ ไวลด์ เอ็น *gga ฟรอม เดอะ บรอนซ !)
” Sawed off shotgun, hand on the pump ” -> Cypress Hill
(” ซอว์ ออฟฟ ชอทกัน , แฮนด์ ออน เดอะ พั๊มพ ” > ไซพเร็ซ ฮิลล์)
[All]Another wild n*gga from the Bronx!
([ ออล ] อะน๊าเทร่อร์ ไวลด์ เอ็น *gga ฟรอม เดอะ บรอนซ !)
” Sawed off shotgun, hand on the pump ” -> Cypress Hill
(” ซอว์ ออฟฟ ชอทกัน , แฮนด์ ออน เดอะ พั๊มพ ” > ไซพเร็ซ ฮิลล์)
[All]Another wild n*gga from the Bronx! *fades*
([ ออล ] อะน๊าเทร่อร์ ไวลด์ เอ็น *gga ฟรอม เดอะ บรอนซ ! *เฟด *)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Another Wild N*gga From the Bronx คำอ่านไทย Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น