เนื้อเพลง Oh Yes คำอ่านไทย Juelz Santana

[Intro]
([ อินโทร ])
Okay [get up, get up]
(โอเค [ เก็ท อั๊พ , เก็ท อั๊พ ])
DipSet [uh oh]
(DipSet [ อา โอ ])
Juelz Santana
(จูลซ ซันทาน่า)
Heatmakerz [clap]
(Heatmakerz [ คแล็พ ])
I think this the one right here [everybody, come on, get up]
(ไอ ทริ๊งค ดิส ดิ วัน ไร๊ท เฮียร [ เอวี่บอดี้ , คัมมอน , เก็ท อั๊พ ])
Huh, he’s moving again
(ฮู , อีส มูฝอิง อะเกน)

[Juelz Santana]
([ จูลซ ซันทาน่า ])
I’m like [oh yes]
(แอม ไล๊ค [ โอ เย็ซ ])
I’m nice [oh yes]
(แอม ไน๊ซ์ [ โอ เย็ซ ])
Still pitching [weight]
(สทิลล pitchings [ เว๊ท ])
Still flipping [weight], yeah
(สทิลล ฟริพพิง [ เว๊ท ] , เย่)
So come f*ck with the boy
(โซ คัม เอฟ *ck วิธ เดอะ บอย)
I’m still pumping the boy
(แอม สทิลล พัมปิง เดอะ บอย)
I’ll still dump on the boy
(อิลล สทิลล ดั๊มพ ออน เดอะ บอย)
Blue steel pump to the boy
(บลู สทีล พั๊มพ ทู เดอะ บอย)
I’m Mr. Postman, also Mr. Toastman
(แอม มีซเทอะ โพสต์แมน , อ๊อลโซ มีซเทอะ Toastman)
I’m yelling [wait], yeah I’m selling [weight], hey
(แอม เยลลิง [ เว้ท ] , เย่ แอม เซลลิง [ เว๊ท ] , เฮ)
I keep my chick on smash like a muhf*cker
(ไอ คี๊พ มาย ชิค ออน สแม๊ช ไล๊ค เก muhf*cker)
Thick lips, hips, tits, ass like a muhf*cker
(ทริ๊ค ลิพ , ฮิพ , ทิท , อาซ ไล๊ค เก muhf*cker)
I get big chips, cash like a muhf*cker
(ไอ เก็ท บิ๊ก ชิพ , แค๊ช ไล๊ค เก muhf*cker)
I don’t [wait], nope, I won’t [wait], yeah
(ไอ ด้อนท์ [ เว้ท ] , โนพ , ไอ ว็อนท [ เว้ท ] , เย่)
I explore and cruise
(ไอ เอ็กซโพลร์ แอนด์ ครู้ยสํ)
Islands and shores that’s new
(ไอ๊แลนด์ แซน ชอร์ แด้ท นิว)
Bring the boat out, smoke out
(บริง เดอะ โบ๊ท เอ๊าท , สโม๊ค เอ๊าท)
Watch the water move
(ว๊อทช เดอะ ว๊อเท่อร มู๊ฝ)
I’m a water dude, jet skis, water pools
(แอม มา ว๊อเท่อร ดยูด , เจ๊ต ซคี , ว๊อเท่อร พูล)
Surfing the [wave], I’m hurting the [wave]
(เซิฟฟริง เดอะ [ เว๊ฝ ] , แอม เฮอดิง เดอะ [ เว๊ฝ ])
Like, Cowabunga, dude
(ไล๊ค , Cowabunga , ดยูด)
This forty cali-caliber cowabunga you
(ดิส ฟอทิ กาลี แค๊ลิเบ้อรํ cowabunga ยู)
Bump you like how a bumper do
(บั๊มพํ ยู ไล๊ค ฮาว อะ บัมเพอะ ดู)
I’m on the corner, pumping like how a pumper do
(แอม ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ , พัมปิง ไล๊ค ฮาว อะ pumper ดู)
What, that [weight], yup, that [weight]
(ว๊อท , แดท [ เว๊ท ] , ยัพ , แดท [ เว๊ท ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
AY [oh yes] AY [oh yes] SAY [oh yes, wait a minute mister mister mi-mi-mi]
(ไอ [ โอ เย็ซ ] ไอ [ โอ เย็ซ ] เซย์ [ โอ เย็ซ , เว้ท ดา มิ๊หนิท มิ๊สเทอร์ มิ๊สเทอร์ มี มี มี ])
This the jam, yep
(ดิส เดอะ แจม , เย็พ)
Put your hands up
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
And just [wave]
(แอนด์ จั๊สท [ เว๊ฝ ])
And just [wave]
(แอนด์ จั๊สท [ เว๊ฝ ])
AY [oh yes] AY [oh yes] SAY [oh yes, wait a minute mister mister mi-mi-mi]
(ไอ [ โอ เย็ซ ] ไอ [ โอ เย็ซ ] เซย์ [ โอ เย็ซ , เว้ท ดา มิ๊หนิท มิ๊สเทอร์ มิ๊สเทอร์ มี มี มี ])

I’m Mr. Postman, also Mr. Toastman
(แอม มีซเทอะ โพสต์แมน , อ๊อลโซ มีซเทอะ Toastman)
Oh man [wait], oh man [wait]
(โอ แมน [ เว้ท ] , โอ แมน [ เว้ท ])
I’m Mr. Postman, also Mr. Toastman
(แอม มีซเทอะ โพสต์แมน , อ๊อลโซ มีซเทอะ Toastman)
Oh man [I’m back], oh man [I’m back]
(โอ แมน [ แอม แบ็ค ] , โอ แมน [ แอม แบ็ค ])

[Juelz Santana]
([ จูลซ ซันทาน่า ])
I’m back
(แอม แบ็ค)
I’m crack
(แอม แคร๊ค)
Sorry about the [wait]
(ซ๊อรี่ อะเบ๊าท เดอะ [ เว้ท ])
Sorry I made you [wait]
(ซ๊อรี่ ไอ เมด ยู [ เว้ท ])
I can’t let my peeps down, I can’t let my seed down
(ไอ แค็นท เล็ท มาย พีพ เดาน , ไอ แค็นท เล็ท มาย ซี เดาน)
They need me out there [yeah]
(เด นี๊ด มี เอ๊าท แดร์ [ เย่ ])
I can’t let the streets down
(ไอ แค็นท เล็ท เดอะ สทรีท เดาน)
I gotta do it B I, G now, I see now
(ไอ กอททะ ดู อิท บี ไอ , จี นาว , ไอ ซี นาว)
I couldn’t [wait], nope, I couldn’t [wait] AY
(ไอ คูดซึ่น [ เว้ท ] , โนพ , ไอ คูดซึ่น [ เว้ท ] ไอ)
Plus the ladies love the kid
(พลัส เดอะ เลดิส ลัฝ เดอะ คิด)
Plus the babies love the kid
(พลัส เดอะ เบบีสฺ ลัฝ เดอะ คิด)
Could it be I’m from the eighties
(เคิด ดิท บี แอม ฟรอม ดิ เอ๊ดดี้)
They know what I’m up against
(เด โนว์ ว๊อท แอม อั๊พ อะเก๊นสท)
Call me a grinder, call me a survivor
(คอลลํ มี อะ กไรนเดอะ , คอลลํ มี อะ เซอะไฝฝเออะ)
Why should I [wait], how could I [wait], no
(วาย เชิด ดาย [ เว้ท ] , ฮาว เคิด ดาย [ เว้ท ] , โน)
Plus I’m a sex symbol [symbol]
(พลัส แอม มา เซ็กซ ซิ๊มโบล [ ซิ๊มโบล ])
That’ll make your b*tch bed tremble
(แธดิล เม้ค ยุร บี *tch เบ๊ด เทมเบิล)
Floor shake, bar rock, hard cock [cock]
(ฟลอร์ เช้ค , บาร์ ร๊อค , ฮาร์ด ค๊อค [ ค๊อค ])
Hit it left once, right twice, work the middle
(ฮิท ดิธ เล๊ฟท วั๊นซ , ไร๊ท ทไวซ , เวิ๊ร์ค เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
Stoke her, then I smoke her
(ซโทค เฮอ , เด็น นาย สโม๊ค เฮอ)

[Chorus – repeat to fade]
([ ค๊อรัส รีพี๊ท ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oh Yes คำอ่านไทย Juelz Santana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น