เนื้อเพลง Burn, Burn คำอ่านไทย Lostprophets

Where do I begin, with this life we’re living in
(แวร์ ดู ไอ บีกิน , วิธ ดิส ไล๊ฟ เวีย ลีฝอิง อิน)
Market youth their uniform, make us all fit in
(ม๊าร์เก๊ต ยู๊ธ แดร์ ยู๊นิฟอร์ม , เม้ค อัซ ซอร์ ฟิท อิน)
But do you think, that we’re that blind?
(บั๊ท ดู ยู ทริ๊งค , แดท เวีย แดท ไบลนฺดฺ)
That we can’t see through all your lies?
(แดท วี แค็นท ซี ทรู ออล ยุร ไล)

[chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Cause if it’s no good
(ค๊อส อิ๊ฟ อิทซ โน กู๊ด)
Burn burn the stations
(เบิร์น เบิร์น เดอะ สเทชั่น)
We’ll burn it down
(เวลล เบิร์น หนิด เดาน)
Burn burn the truth
(เบิร์น เบิร์น เดอะ ทรู๊ธ)
Enjoy the flames
(เอ็นจอย เดอะ เฟลม)
In celebration
(อิน เซลิบเรฌัน)
Enjoy the sound
(เอ็นจอย เดอะ ซาวน์ด)
For us, for them, for you
(ฟอร์ อัซ , ฟอร์ เด็ม , ฟอร์ ยู)

I know that I’ve been told
(ไอ โนว์ แดท แอฝ บีน โทลด)
My intergrity was sold
(มาย อินเทอร์เกรดี วอส โซลด)
Price and placed upon the shelf
(ไพร๊ซ์ แอนด์ เพลส อุพอน เดอะ เช๊ลฟ)
It’s worth it’s weight in gold
(อิทซ เวิร์ธ อิทซ เว๊ท อิน โกลด์)
But do you think we’ve lost our minds?
(บั๊ท ดู ยู ทริ๊งค หวีบ ล็อซท เอ๊า ไมนด์)
Yeah we can see through all your lies?
(เย่ วี แคน ซี ทรู ออล ยุร ไล)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Burn burn the truth the lies the news
(เบิร์น เบิร์น เดอะ ทรู๊ธ เดอะ ไล เดอะ นิว)
Burn burn the life that you cant choose
(เบิร์น เบิร์น เดอะ ไล๊ฟ แดท ยู แค็นท ชู๊ส)
Burn burn the hate that gets you through
(เบิร์น เบิร์น เดอะ เฮท แดท เก็ท ยู ทรู)
Burn burn for us, for them, for you [x4]
(เบิร์น เบิร์น ฟอร์ อัซ , ฟอร์ เด็ม , ฟอร์ ยู [ x4 ])

Cause if it’s no good
(ค๊อส อิ๊ฟ อิทซ โน กู๊ด)
Burn burn the stations
(เบิร์น เบิร์น เดอะ สเทชั่น)
We’ll burn it down
(เวลล เบิร์น หนิด เดาน)
Burn burn the truth
(เบิร์น เบิร์น เดอะ ทรู๊ธ)
Enjoy the flames
(เอ็นจอย เดอะ เฟลม)
In celebration
(อิน เซลิบเรฌัน)
Enjoy the sound
(เอ็นจอย เดอะ ซาวน์ด)

For us, for them, for you [x5]
(ฟอร์ อัซ , ฟอร์ เด็ม , ฟอร์ ยู [ x5 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Burn, Burn คำอ่านไทย Lostprophets

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น