เนื้อเพลง Rebel Of The Underground คำอ่านไทย 2Pac

Rebel.. rebel.. REBEL
(เร๊เบ่ล เร๊เบ่ล เร๊เบ่ล)
Rebel.. rebel..
(เร๊เบ่ล เร๊เบ่ล)

[2Pac]
([ 2Pac ])
They just can’t stand the reign, or the occasional pain
(เด จั๊สท แค็นท สแทนด์ เดอะ เรน , ออ ดิ อ็อคเคฉะแน็ล เพน)
from a man like me, who goes against the grain
(ฟรอม มา แมน ไล๊ค มี , ฮู โกซ อะเก๊นสท เดอะ กเรน)
Sometimes I do it in vain, so with a little bass and treble
(ซัมไทม์ ซาย ดู อิท อิน เฝน , โซ วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล แบ็ซ แซน เท่เบิล)
Hey Mister! It’s time for me to explain that I’m the rebel
(เฮ มิ๊สเทอร์ ! อิทซ ไทม์ ฟอร์ มี ทู เอ็กซเพลน แดท แอม เดอะ เร๊เบ่ล)
Cold as the devil
(โคลด์ แอส เดอะ เด๊ฝิ้ล)
Straight from the underground, the rebel, a lower level
(สเทร๊ท ฟรอม ดิ อันเดิกเรานด , เดอะ เร๊เบ่ล , อะ โลเออะ เล๊เฝ่ล)
They came to see the maniac psychopath
(เด เคม ทู ซี เดอะ เมเนียค psychopath)
The critics heard of me, and the aftermath
(เดอะ คริ๊ทิค เฮิด อ็อฝ มี , แอนด์ ดิ แอฟเตอร์แมท)
I don’t give a damn and it shows
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ แอนด์ ดิท โชว์)
And when I do a stage show I wear street clothes
(แอนด์ เว็น นาย ดู อะ สเท๊จ โชว์ ไอ แวร์ สทรีท คโลฑ)
So they all know me
(โซ เด ออล โนว์ มี)
The lyrical lunatic, the maniac emcee
(เดอะ ลีริแค็ล ลยูนะทิค , เดอะ เมเนียค เอมซี)
I give a shout out to your homies
(ไอ กี๊ฝ อะ เช๊าท เอ๊าท ทู ยุร โฮมี)
And maybe then, the critics’ll leave your boy alone, G
(แอนด์ เมบี เด็น , เดอะ criticsll ลี๊ฝ ยุร บอย อะโลน , จี)
On the streets or on TV
(ออน เดอะ สทรีท ออ ออน ทีวี)
It just don’t pay to be, a truth tellin MC
(อิท จั๊สท ด้อนท์ เพย์ ทู บี , อะ ทรู๊ธ เทลลิน เอมซี)
They won’t be happy till I’m banned
(เด ว็อนท บี แฮ๊พพี่ ทิลล์ แอม แบ็นด)
The most dangerous weapon: an educated black man
(เดอะ โมซท เดนเจอะรัซ เว๊พ่อน : แอน เอดยุเคท แบล๊ค แมน)
So point blank in your face, pump up the bass
(โซ พ๊อยท์ แบล๊งค อิน ยุร เฟซ , พั๊มพ อั๊พ เดอะ แบ็ซ)
and join the human race
(แอนด์ จอย เดอะ ฮิ๊วแมน เร้ซ)
I throw peace to the Bay
(ไอ โธรว์ พี๊ซ ทู เดอะ เบย์)
Cause from the Jungle to Oaktown, they backin me up all the way
(ค๊อส ฟรอม เดอะ จั๊งเกิ้ล ทู โอ๊กทาว , เด แบคกิน มี อั๊พ ออล เดอะ เวย์)
You know you gotta love the sound
(ยู โนว์ ยู กอททะ ลัฝ เดอะ ซาวน์ด)
It’s from the rebel — the rebel of the underground
(อิทซ ฟรอม เดอะ เร๊เบ่ล เดอะ เร๊เบ่ล อ็อฝ ดิ อันเดิกเรานด)

Rebel he’s a rebel, rebel of the underground [4X]
(เร๊เบ่ล อีส ซา เร๊เบ่ล , เร๊เบ่ล อ็อฝ ดิ อันเดิกเรานด [ 4X ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
Now I’m face to face with the devils
(นาว แอม เฟซ ทู เฟซ วิธ เดอะ เด๊ฝิ้ล)
Cause they breedin more rebels than the whole damn ghetto
(ค๊อส เด breedin โม เร๊เบ่ล แฑ็น เดอะ โฮล แดมนํ เกทโท)
And police brutality
(แอนด์ โพลิ๊ซ บรูแทลอิทิ)
sh*t it put you in the nip and call it technicality
(ฌะ *ที ดิธ พุท ยู อิน เดอะ นิพ แอนด์ คอลลํ อิท เทคนิแคลอิทิ)
So you reap what you sow
(โซ ยู รีพ ว๊อท ยู เซา)
So reap the wrath of the rebel, jackin em up once mo’
(โซ รีพ เดอะ แร็ธ อ็อฝ เดอะ เร๊เบ่ล , แจกคิน เอ็ม อั๊พ วั๊นซ โม)
Now the fox is in the henhouse, creepin up on your daughter
(นาว เดอะ ฟ๊อกซ อีส ซิน เดอะ henhouse , คลีพปิน อั๊พ ออน ยุร ด๊อเท่อร์)
While you sleep I got her sneakin out
(ไวล์ ยู สลี๊พ ไอ ก็อท เฮอ สนิกเคน เอ๊าท)
Tupac ain’t nuttin nice
(ทูแปค เอน นัทดิน ไน๊ซ์)
I’ll be nuttin how I wanna, and doin what I’m gonna
(อิลล บี นัทดิน ฮาว ไอ วอนนา , แอนด์ โดย ว๊อท แอม กอนนะ)
Now I’m up to no good
(นาว แอม อั๊พ ทู โน กู๊ด)
The mastermind of mischief movin more than most could
(เดอะ แมสเทอร์มายด์ อ็อฝ มิซชิฟ มูฝวิน โม แฑ็น โมซท เคิด)
So sit and slip into the sound
(โซ ซิท แอนด์ สลิ๊พ อิ๊นทู เดอะ ซาวน์ด)
Peep the rebel — the rebel of the underground
(พีพ เดอะ เร๊เบ่ล เดอะ เร๊เบ่ล อ็อฝ ดิ อันเดิกเรานด)

Rebel he’s a rebel, rebel of the underground [4X]
(เร๊เบ่ล อีส ซา เร๊เบ่ล , เร๊เบ่ล อ็อฝ ดิ อันเดิกเรานด [ 4X ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
They say they hate me, they wanna hold me down
(เด เซย์ เด เฮท มี , เด วอนนา โฮลด์ มี เดาน)
I guess they scared of the rebel — the rebel of the underground
(ไอ เกสส เด ซคา อ็อฝ เดอะ เร๊เบ่ล เดอะ เร๊เบ่ล อ็อฝ ดิ อันเดิกเรานด)
But I never let it get me
(บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ เล็ท ดิธ เก็ท มี)
I just make another record bout the punks tryin to sweat me
(ไอ จั๊สท เม้ค อะน๊าเทร่อร์ เร๊คขอร์ด เบาท เดอะ พรัค ทายอิน ทู สเว็ท มี)
In fact, they tryin to keep me out
(อิน แฟคท , เด ทายอิน ทู คี๊พ มี เอ๊าท)
Try to censor what I say
(ธราย ทู เซ๊นเซ่อร์ ว๊อท ไอ เซย์)
cause they don’t like what I’m talkin bout
(ค๊อส เด ด้อนท์ ไล๊ค ว๊อท แอม ทอคกิ่น เบาท)
So what’s wrong with the media today?
(โซ ว๊อท รอง วิธ เดอะ มีเดียะ ทูเดย์)
Got brothers sellin out cause they greedy to get paid
(ก็อท บร๊าเท่อรํ เซลลิน เอ๊าท ค๊อส เด กรีดอิ ทู เก็ท เพลด)
But me, I’m comin from the soul
(บั๊ท มี , แอม คัมอิน ฟรอม เดอะ โซล)
And if it don’t go gold, my story still gettin told
(แอนด์ อิ๊ฟ อิท ด้อนท์ โก โกลด์ , มาย สท๊อรี่ สทิลล เกดดิน โทลด)
And that way they can’t stop me
(แอนด์ แดท เวย์ เด แค็นท สท๊อพ มี)
And if it sells a couple of copies, the punks’ll try to copy
(แอนด์ อิ๊ฟ อิท เซลล์ ซา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ ก็อปปิ , เดอะ punksll ธราย ทู ค๊อพพี่)
It’s sloppy, don’t even try to
(อิทซ ซลอพพิ , ด้อนท์ อี๊เฝ่น ธราย ทู)
I’m a slave to the rhythm, and I’m about to fly through
(แอม มา สเล๊ฝ ทู เดอะ ริธึ่ม , แอนด์ แอม อะเบ๊าท ทู ฟลาย ทรู)
So yo to the people in the ghetto
(โซ โย ทู เดอะ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ เกทโท)
When ya hear the bass flow, go ahead and let go
(เว็น ยา เฮียร เดอะ แบ็ซ โฟลว์ , โก อะเฮด แอนด์ เล็ท โก)
Now everybody wanna gangbang
(นาว เอวี่บอดี้ วอนนา gangbang)
They talkin street slang, but the punks still can’t hang
(เด ทอคกิ่น สทรีท ซแล็ง , บั๊ท เดอะ พรัค สทิลล แค็นท แฮง)
They makin records bout violence
(เด เมกิน เร๊คขอร์ด เบาท ไฝโอะเล็นซ)
But when it comes to the real, some brothers go silent
(บั๊ท เว็น หนิด คัม ทู เดอะ เรียล , ซัม บร๊าเท่อรํ โก ไซ๊เล่นท)
It kinda make you wanna think about
(อิท กินดา เม้ค ยู วอนนา ทริ๊งค อะเบ๊าท)
that ya gotta do some sellin out, just to get your record out
(แดท ยา กอททะ ดู ซัม เซลลิน เอ๊าท , จั๊สท ทู เก็ท ยุร เร๊คขอร์ด เอ๊าท)
But 2Pacalpyse is straight down
(บั๊ท 2Pacalpyse อีส สเทร๊ท เดาน)
So feel the wrath of the rebel — the rebel of the underground
(โซ ฟีล เดอะ แร็ธ อ็อฝ เดอะ เร๊เบ่ล เดอะ เร๊เบ่ล อ็อฝ ดิ อันเดิกเรานด)

Tupac is a rebel, rebel of the underground [8X]
(ทูแปค อีส ซา เร๊เบ่ล , เร๊เบ่ล อ็อฝ ดิ อันเดิกเรานด [ 8X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rebel Of The Underground คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น